ALĂTURĂ-TE REȚELEI TINERILOR pe lîngă PARLAMENTUL CULTURAL EUROPEAN / JOIN THE EUROPEAN CULTURAL PARLIAMENT YOUTH NETWORK (ECP YN)

logo_ecpyn

— scroll dow for english —

RO

ALĂTURĂ-TE REȚELEI TINERILOR pe lîngă PARLAMENTUL CULTURAL EUROPEAN

O rețea europeană a tinerilor profesioniști pentru dezvoltarea și promovarea importanței Culturii și Artei.

FII PARTE A ECHIPEI DIN REPUBLICA MOLDOVA

MISIUNE:
Sporirea și promovarea importanței Culturii și Artei în întreaga Europă, prin crearea unor rețele profesionale și proiecte de colaborare.

CU CE SE OCUPĂ:
Crearea unei rețele naționale și organizarea unor întâlniri regulate cu profesioniști din domeniul culturii, Organizarea unor întâlniri anuale, la nivel European, dar și participarea la ședințele anuale ale Parlamentului Cultural European, Efectuarea studiilor de caz, sondajelor și cercetărilor în vederea îmbunătățirii competențelor profesionale ale membrilor, diseminarea celor mai bune practici și influențarea mediului de lucru al tinerilor artiști și persoanelor care se ocupă de cultură, Punerea în aplicare a proiectelor comune, participarea la programe de stagiu / creare de sinergii cu membrii actuali ai Parlamentului Cultural European.

DE CE SĂ TE ALĂTURI?

 • Vei avea accesul la o rețea locală și Pan-Europeană de studenți și profesioniști cu care vei putea crea sinergii interesante
 • Vei avea posibilitatea să te întâlnești personal și virtual cu colegii din rețea, din toate țările Europei
 • Vei participa și contribui la întâlniri, ateliere și alte evenimente.
 • Vei dispune de sprijin și spațiu pentru dezvoltarea  proiectelor.
 • Vei putea realiza studii de caz, sondaje și cercetări la scară mică sau mai mare, la un nivel European
 • Vei putea profita de oportunități de stagiu / sinergii create împreună cu membrii Parlamentului Cultural European.
 • Îți vei mări șansele de a fi auzit de către părțile interesate și politicieni regionali și naționali.

STRUCTURA ECHIPEI DE BAZĂ NAȚIONALE

 • 2 coordonatori (selectați)
 • 10 membri ai echipei de bază naționale (selectați)
 • 100 + 1000 + membri ai rețelei naționale (deschis)

Cei 10 membri, selectați, ai echipei naționale trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 • Studenți, profesionisti, antreprenori culturali (în această categorie sunt binevenite persoane cu diferite profesii artistice sau culturale), cercetători în domeniul politicii culturale și de management al culturii. Tineri profesioniști din alte domenii pot fi, de asemenea, incluși în echipele naționale, în funcție de motivație și experiență.
 • Vârsta cuprinsă între 20-35 de ani
 • Cunoașterea bună a limbii Engleze, nivel fluent (cunoașterea altor limbi este un plus)
 • Interesați de schimb intercultural și Integrare Europeană
 • Să dea dovadă de angajament și să aloce o oră de lucru în fiecare săptămână pentru activități comune ale rețelei
 • Motivatie de a participa, practic, în activități artistice și culturale dar și să demonstreze acest lucru prin ceea ce face.

Candidații care nu vor fi selectați pentru echipa de bază națională vor fi incluși în mod automat în rețeua națională deschisă a ECP. În prezent, există zece rețele naționale elaborate și multe altele se află în dezvoltare în alte țări din Europa.

Pentru mai multe informații despre ECP și Rețeaua de Tineret, vă rugăm să aruncați o privire pe site-ul http://www.kulturparlament.com sau contactați coordonatorii pentru crearea rețelei naționale: Irina Iachim (irinaiachim@yahoo.com), Vladimir Us (vladimir@oberliht.org.md)

Membru fondator si coordonator: Johanna Suo (YN@kulturparlament.com)

http://www.facebook.com/ECPYN

CUM SĂ APLICI?
Trimite CV-ul tău (max. o pagina) și o scurtă scrisoare de motivație (max. 300 cuvinte) la adresa: irinaiachim@yahoo.com

Data limită: 31 ianuarie 2014

ecp-yn-collage_web

EN

JOIN THE EUROPEAN CULTURAL PARLIAMENT YOUTH NETWORK (ECP YN)

A Pan-European Network of young professionals boosting the value of the Arts & Culture

JOIN THE TEAM IN REPUBLIC OF MOLDOVA

MISSION: To boost the value of the Arts and Culture across Europe through professional networking and collaborative projects.

WHAT WE DO:
Run national networks & regular meetings of young culture professionals, Meet yearly on a Pan-European level where we also contribute to the yearly European Cultural Parliament session, Case studies, Surveys and Research in order to improve members’ professional skills, disseminate best practices and impact the working environment for young art – and culture practitioners.  Contribute to the implementation of common projects, Participate in mentoring schemes/ Create synergies with established European Cultural Parliament members.

WHY JOIN?

 • Access a local & Pan-European network of students and professionals with whom interesting synergies can be created
 • Opportunity to physically and digitally meet colleagues from all over the European continent.
 • Participation & contribution to meetings, workshops and other events.
 • Peer support and space for project development.
 • Co-Create Pan-European case studies, surveys and small and large scale research
 • Profit from the mentoring scheme/ synergies created with established European Cultural Parliament members.
 • Increase the chance of getting your voice heard by regional and national stakeholders and politicians.

NATIONAL CORE TEAM STRUCTURE

 • 2 Coordinators  (selected)
 • 10 national core team members (selected)
 • 100+ 1000 + members of the national network (open)

The selected 10 national team members need to fulfill the following criteria:

 • Students, Professionals, Cultural Entrepreneurs (different artistic professions are very welcome within this category), Researchers in the field of Cultural Policy and Management. Young persons from other sectors can also be included in the national teams depending on motivation and experience.
 • Aged 20-35
 • Fluent in English (additional languages a plus)
 • Interested in Intercultural Exchange and Pan European Integration
 • Showing commitment and spend one working hour every week on the networks joint activities
 • Motivation to practically participate in art and culture related activities and being able to demonstrate this

Applicants who are not selected for the national team will still be automatically included in the open ECP-YN networks. Currently there are ten national networks developed and several other are under development in countries all over the European continent.

For more information about the ECP and the Youth Network please have a look at the website http://www.kulturparlament.com or contact the National Network coordinators: Irina Iachim (irinaiachim@yahoo.com) and Vladimir Us (vladimir@oberliht.org.md)

Johanna Suo, Founding Member and Coordinator: YN@kulturparlament.com

http://www.facebook.com/ECPYN

HOW TO APPLY FOR TEAM?

Send a one-page CV + a brief motivation letter (max.300 words) to: irinaiachim@yahoo.com

Deadline: January 31, 2014
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: