Zpațiu #3 – prezentarea activității organizațiilor culturale independente din afara Chișinăului / Zpace#3 – presentation of the activity of independent cultural organizations from outside of Chisinau, 6 martie 2014, ora 17:00

zpatiu_3_web

— — — scroll down for english — — —

RO

Zpațiu #3 – prezentarea activității organizațiilor culturale independente din afara Chișinăului

Asociația Oberliht vă invită la Zpațiu #3, cea de-a treia întâlnire a organizațiilor și inițiativelor independente din Moldova.

Joi, 6 martie, 2014, ora 17:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

De data aceasta ne propunem să prezentăm activitatea organizațiilor independente ce inițiază proiecte și desfășoară activități în alte localități din Moldova, astfel, să aflăm mai multe despre situația culturii în afara Chișinăului.
La cea de a treia întâlnire veți face cunoștință cu câteva organizații, inițiative și conducătorii unor case de cultură din Cahul, Telenești, Comrat și Florești dar și cu organizațiile independente din Chișinău, care au desfășurat proiecte în diferite sate și orașe din Moldova.

Discuția se va axa în jurul următoarelor întrebări:

Conținut / resurse / parteneriate
• Care sînt activitățile pe care le desfășurați în afara Chișinăului?
• Ce resurse reușiți să atrageți și dacă găsiți susținere în plan local?
• Cine sunt partenerii locali a proiectelor desfășurate?

Context / public:
• După care criterii ați ales localitatea și ce relații sînt create cu contextul dat?
• Cum reușiți să atrageți publicul și ce mijloace de comunicare/promovare ați folosit?
• Cărui public sînt adresate evenimentele propuse (categorii de vîrstă și categorii sociale)?
• Cine pînă la urmă a venit la evenimentele voastre și cât de receptiv a fost publicul?

– – – – –

EN

Zpace #3 – presentation of the activity of independent cultural organizations from outside of Chisinau

Oberliht Association invites you to Zpace #3, the 3rd meeting from the series of meetings with the independent cultural organizations and initiatives from Moldova.

Thursday, 6th of March 2014, at 5pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev str., 103 Chisinau

This time we want to present the activity of few independent organizations which initiate projects and develop activities in other cities and villages from Moldova, in order to get to know and to find out the cultural situation from there.
At the 3rd meeting you will be able to get to know several organizations, initiatives and managers of Houses of culture from Cahul, Telenesti, Comrat and Floresti, and also some independent organizations from Chisinau that have organized different kind of cultural projects outside of the capital.

The discussion will be focused on the following questions:

Contents / Resources / Partnerships
• What are the activities you carry out outside Chisinau?
• What kind of resources you manage to attract and did you succeed in finding any local support?
• Who are the local partners of the projects that you have carried out?

Background / publics
• What was the criteria for choosing the cities/villages and what relationships had been created with that context?
• How did you attract the audience and what kinds of communication/promotion did you use?
• To whom were addressed these projects/activities (age categories and social groups)?
• What kind of public actually came to your events and how receptive was the audience?

– – – – –

Participanți / Participants

1. Maria AJDER, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și de Integrare Europeană / Cross border cooperation and European Integration Agency, Cahul

Proiecte implementate în Cahul / projects implemented in Cahul

2. Veaceslav REABCINSCHI, Centrul pentru Politici Culturale, Chișinău / Center for Cultural Policies

Casa de cultură ca model de dezvoltare comunitară / The House of Culture as a model for community development

– Tudor BACU, Ilya KIOSIA, satul Gaidar, Comrat
Muzeul viu de țesut al satului Gaidar / KORAFLARI – The Gaidar Museum

–  Teodosia BUNESCU, satul Băhrânești, r-nul Florești
Satul cu miros de busuioc / The village of sweet basil

Untitled

3. Andrei GAVRILIȚĂ / Marian BEIU

Cinematograful din Teleneşti / Telenesti Cinema
Implicarea tinerilor din Telenești în activități civice și educaționale / Involvement of youth from Telenesti in civic and educational activities

4. Mihai FUSU / Luminița ȚÎCU, Foosbook, Chișinău

Proiectul Casa M, tur prin satele din Moldova / House M project

5. Аlexandra SOȘNICOVA, Moldova Dance Fest, Chișinău

Proiectul Internațional Home / Casa, international project

Os7nCA4UpXY

6. Anatolie JURAVELI, Chișinău

Space Camp în Parcul “La Vila” din Mîndîc / Space Camp from Mindic

IMG_2457

7. Du O Van, Festivalul Art Labyrinth

Art-Labyrinth summer festival – eveniment public în afara localităților umane / public event outside human settlements

y_7a67b310

Întîlnirea va avea loc la Zpațiu / The event is going to take place at Zpace
https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/
Casa Zemstvei Guberniale
str. Șciusev 103, Chișinău

intrare gratuită / free entry

organizator / organizer
Asociația Oberliht (http://www.oberliht.com)

parteneri / partners
Centru pentru Artă Contemporană [ksa:k] din Chișinău (http://art.md)

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: