Zpațiu #4 – prezentarea platformelor culturale web / Zpace #4 – presentation of cultural web platforms, 17.04.2014, 18:00

IMG_8776_edit_green_web

— — — scroll down for english — — —

RO

Zpațiu #4 – prezentarea platformelor culturale web

Întâlnirile de la Zpațiu continuă. Asociația Oberliht vă invită la cel de-al patrulea eveniment public, Zpațiu #4, din seria de întîlniri a organizațiilor și inițiativelor independente de artă și cultură din Moldova.

Joi, 17 aprilie, 2014, la ora 18.00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Aceste întâlniri au drept scop să promoveze activitatea desfășurată de organizațiile și inițiativele culturale independente din Moldova și să pună în discuție problemele cu care se confruntă actorii scenei independente la dezvoltarea proiectelor lor. Prin intermediul întîlnirilor de la Zpațiu cunoaștem mai bine rolul scenei independente și contribuția adusă de actorii ei la dezvoltarea culturii în Chișinău și restul țării.

Cea de-a patra întâlnire este dedicată platformelor culturale web / online.

Vă așteptăm la Zpațiu #4, să-i cunoaștem pe cei care stau în spatele platformelor culturale web și să-i provocăm la discuție pe marginea următoarelor întrebări și nu numai:

•     Scopul platformei / de la cine și de unde a pornit initiațiva?
•     Cărui public-țintă se adresează platforma web?
•     Cum de găsit resurse financiare și umane pentru menținerea platformei?
•     Ce fel de conținut este promovat / care-i specificul platformei?
•     Pe termen lung, care este impactul așteptat al activității platformei asupra publicului / societății?
•     Cât e de complicat să creezi și să menții o platformă web în Moldova?

intrare liberă

EN

Zpace #4 – presentation of cultural web platforms

Zpace meetings continue to happen. Oberliht Association, invites you to the 4th public meeting – Zpace #4, from the series of meetings with the independent cultural organizations and initiatives from Moldova.

Thursday, April 17, 2014, 6 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Sciusev 103, Chisinau

These meetings aim to make known the activity of cultural independent organizations and initiatives from Moldova and to bring into discussion the problems that these cultural actors have to face when developing their projects. Through these meetings a better understanding of the role of independent cultural scene will be obtained and of its contribution to the cultural development of Chisinau and the rest of the country.

The 4th meeting is dedicated to cultural web / online platforms.

We are waiting for you at Zpace #4, to get to know the people behind the cultural web platforms and to participate in a discussion on the following topics:

•     The purpose of the platform / who and why did start this initiative?
•     What is the target audience of the platform?
•     Where to look for financial and human resources to maintain the platform?
•     What kind of content is being published / what is the specificity of the platform?
•     On longer run, what is the expected impact of the activity of the platform on the public / society?
•     How difficult is to create and maintain a web platform in Moldova?

free entrance

– – – – –

Participanți / Participants

1. Renata Popa, Coolturama
Fără steag de cultură un popor e o gloată, nu o oaste. / Without a culture flag  a nation is a mob, not an army. (Nicolae Iorga) 

coolturama_web

2. Maria Creţu, Briciul
BRICIUL – pentru ca taie mai rapid / BRICIUL (razor) – because it’s cutting faster.

briciul logo official 02

3. Vladimir Us, [oberlist]
Lista informativă [oberlist] – cultura tinerilor, artă, politici culturale / [oberlist] mailing list – youth culture, art & cultural policies

securedownload

4. Misha Turcanu, Locals 

From online to offline and back

426915_369084546447098_98432207_n

5. Nata Andreev, Diez #
Chiloții artistei Miley Cyrus / Miley Cyrus’ panties

miley-cyrus-bangerz-tour-atlanta-3_web

6. Petru Negură, Platzforma
O platformă online de gîndire critică și analiză socială în Moldova: oportunități și provocări / An online platform for critical thinking and social analysis in Moldova: Opportunities and Challenges

pltzforma_web

Pozele de la eveniment / Pictures from the event

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: