Zpațiu #5 – Advocacy in domeniul culturii | pledând pentru schimbări culturale / Zpace #5 – Advocating cultural changes, 24.06.2014, 17:00

IMG_8776_edit_web_6

– – – scroll down for English – – –

RO

Zpațiu #5: Advocacy in domeniul culturii | pledând pentru schimbări culturale

Marți, 24 iunie, 2014, ora 17:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Întâlnirile de la Zpațiu continuă. Asociația Oberliht vă invită la cel de-al cincilea eveniment public, Zpațiu #5, din seria de întîlniri a organizațiilor și inițiativelor independente de artă și cultură din Moldova.

Aceste întâlniri au drept scop să promoveze activitatea desfășurată de organizațiile și inițiativele culturale independente din Moldova și să pună în discuție problemele cu care se confruntă actorii scenei independente la dezvoltarea proiectelor lor. Prin intermediul întîlnirilor de la Zpațiu cunoaștem mai bine rolul scenei independente și contribuția adusă de actorii ei la dezvoltarea culturii în Chișinău și restul țării.

Cea de-a cincea întâlnire are drept temă Advocacy în domeniul culturii | pledând pentru schimbări culturale.
Ne propunem să familiarizăm participanții cu noțiunile de advocacy și lobby, advocacy pentru cultură la nivel local, național și european, modalitățile de organizare a unei campanii de advocacy. Dorim să implementăm strategii culturale eficiente privind îmbunătățirea condițiilor legale pentru punerea în aplicare a reformelor în sectorul cultural.

Vă așteptăm la Zpațiu #5, să-i cunoaștem pe cei care stau în spatele unor platforme și organizații culturale ce-și propun să îmbunătățească cadrul legal de activitate pentru actorii din sfera culturii, și să-i provocăm la discuție pe marginea următoarelor întrebări:

• Care sunt motivele și provocările privind nevoia schimbării politicii culturale din Moldova?
• Care metode de advocacy funcționează în context local, și care nu?
• Ce subiecte trebuiesc susținute și/sau promovate?
• Cum dezvoltăm poziții mai sigure în raport cu autoritățile publice locale / naționale? Care sînt opțiunile de dialog constructiv posibile astăzi?

Această întîlnire este organizată în cadrul Atelierului Zpațiu #5: Pledînd pentru schimbări culturale

intrare liberă

——
EN

Zpace #5 – Advocating cultural changes

Tuesday, June 24, 2014, 5 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Sciusev 103, Chisinau

Zpace meetings continue to take place. Oberliht Association, invites you to the 5th public meeting – Zpace #5, from the series of meetings with the independent cultural organizations and initiatives from Moldova.

This project aims to offer a better visibility to active independent organizations based in Moldova and to the problems that they are facing in order to realize their activities. Through these meetings a better understanding of the role of independent cultural scene will be obtained and of its contribution to the cultural development of Chisinau and the rest of the country.

The 5th meeting will have as a topic Advocating cultural changes.
It aims to familiarize the participants with the concepts of advocacy and lobbying, cultural advocacy on local, national and European levels, organizing an advocacy campaign. Implementation of effective cultural strategies to improve the legal conditions for the implementation of reforms in the cultural sector.

We are waiting for you at Zpace #5, to get to know the people behind the cultural platforms and organizations that would like to improve the legal frame for the activities carried out by cultural actors, and to participate in a discussion on the following topics:

• What are the reasons and needs leading towards the change of cultural policy in Moldova?
• What are the advocacy methods that are working in the local context, and what methods that do not work?
• Which issues should be supported and/or promoted?
• How to develop stronger stand towards the local/national authorities? Is there any option for a constructive dialogue today?

This meeting is organized in the frame of Zpace Workshop #5: Advocating cultural changes

free entrance

Participanți / Participants

1. Irina GRABOVAN, Rugina.org
Exprimarea publică într-un spațiu (ne)lipsit de aer: experiența campaniei de protecție a parcului de sculpturi din Chișinău Rugina & Co / Публичное высказывание в (не)безвоздушном пространстве: опыт кампании в защиту кишиневского скульптурного парка Rugina&Co / Public expression in a space (not)missing air: the experience of a campaign toward protection of Rust&Co sculpture park in Chisinau 

img_2210_web

2. Veaceslav REABCINSCHII, Centrul pentru Politici Culturale
Convenția Cultura 2015 – exemplu de reușită în advocacy / Culture 2015 Convention – a successful example of advocacy

Reabcinschii-Veaceslav1_web

3. Sergiu PRODAN, Atelier Sergiu Prodan
Noua lege a cinematografiei / New law on cinematography

Sergiu-PRODAN_web

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: