SPACES: Chișineu – oraș în transformare / I Chisinau – a city in transformation, 14-26 august 2014

chisineu3_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Chișineu – oraș în transformare – expoziție
vernisaj: 14 august 2014, ora 19:00
perioada: 14-26 august 2014
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Expoziția Chișineu – oraș în transformare cuprinde lucrările mai multor autori, locuitori ai Chișinăului dar și lucrările artiștilor care au avut ocazia să petreacă cîteva săptămîni sau luni în oraș, în cadrul programului de rezidență CHIOȘC. Lucrările lor documentează schimbările și transformările prin care trece capitală noului stat apărut în urma destrămării URSS.

Tema expoziției, așa cum e reflectată în titlul ei, problematizează modul în care s-a format spațiul urban în ultimii ani și în care chișinăuienii locuiesc, își petrec timpul și participă la diferite activități, și cum acest spațiu influențează relațiile sociale și practicile cotidiene – cum el ne formează ca colectivitate și cum ne raportăm la el ca indivizi.

Spațiul public, care altfel poate fi înțeles ca un spațiu comun – cel care oferă premizele pentru formarea unei societăți responsabile și gata să-și asume actul guvernării ale bunurilor comune, reprezintă tema principală propusă de inițiatorii acestei expoziții.

Artiștii, prin intermediul fotografiei documentare și a unor performance-uri documentate pe video, prezintă noi perspective asupra modelui socialist de organizare a spațiului urban, pe care l-am moștenit din perioada sovietică, și transformările prin care acest model de organizare a vieții publice și private a fost nevoit să treacă în ultimele două decenii. În lucrările lor se observă cum vechiul model spațial se adoptă la noile condiții economice și realități politice, determinate de flux de capital și interese private, care de cele mai dese ori domină asupra interesului public.

Expoziția se înscrie în seria de proiecte cu titlul Centrul Civic al Chișinăului și face apel la chișinăuieni de a se pătrunde de importanța pe care o poate avea spațiul public în formarea unei comunități vii, deschise și responsabile.

PARTICIPANȚI

Valeria BARBAS
Tatiana FIODOROVA
Michal HOLY
Natalia JURMINSKAYA
Ramin MAZUR
Mihai MOLDOVANU
Alina POPA
Ion ROȘCA
Vladimir US

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.

http://www.spacesproject.net

chisineu1_web

EN
– – – – –

I Chisinau – a city in transformation – exhibition
opening: August 14 2014, 7 pm
period: August 14-26, 2014
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev str. 103, Chisinau

The exposition of photography I Chisinau – a city in transformation includes the works of several authors, residents of Chisinau, but also the works of those who had the opportunity to spend several weeks or months in the city, as part of KIOSK artist in residency program. Their works document the changes and transformations through which the capital of the new state, which appeared after the fallout of USSR, is passing.

The theme of the exhibition, as it is reflected in its title, tackles the problem of the way the urban space was shaped within the last years and in which the residents of Chisinau live, spend their time and participate in various activities, and how this place influences the social relations and the daily practices – how it shapes us as collectivity and how we are related to it as individuals.

The public space, which can be otherwise understood as a common space – the one that offers the premises for shaping a responsible society and one ready to assume the act of governing the common goods, constitutes the main subject that was proposed by the initiators of this exhibition.

The artists, through documentary photography and some performances documented on video, present new perspectives on the socialist model of organizing the urban space, which we inherited from the Soviet period, along with the transformations through which this model of organization of public and private life had to pass during the last two decades. In their works there can be observed how the old spatial model adapts to the new economic conditions and political realities, determined by flux of capital and private interests, which prevail upon the public interest.

The exhibition is part of the series of projects under the title Chisinau Civic Center and appeals to the residents of Chisinau to be aware of the importance which the public space can have in shaping a lively, open and responsible community.

PARTICIPANTS

Valeria BARBAS
Tatiana FIODOROVA
Michal HOLY
Natalia JURMINSKAYA
Ramin MAZUR
Mihai MOLDOVANU
Ion ROSCA
Vladimir US

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/


This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: