SPACES: Afacerea Roșia Montană. Mecanisme de lobby corporatist. Studiu de caz – prezentare de Mihai GOȚIU / Rosia Montana affaire. Mechanisms of corporatist lobby. Case study – presentation by Mihai GOTIU, 21 august 2014, ora 17:00

url-1

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPACES: Afacerea Roșia Montană. Mecanisme de lobby corporatist. Studiu de caz – prezentare de Mihai GOȚIU [RO]
21 august 2014, ora 17:00
locaţie: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

Roșia Montană reprezintă nu doar un caz de corupție a autorităților centrale și locale (deși a existat și aceasta!) ci și un joc subtil de lobbying făcut de corporații care au încercat să influențeze opinia publică din România pentru a crea o atitudine favorabilă pentru procesul de exploatare a aurului. În prezentarea sa, Mihai Goțiu va scoate la iveală diversele mecanisme de convingere, manipulare și lobby ce au fost puse în practică de interesul corporatist.

Această conferință este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.

http://www.spacesproject.net

Rumaenien / Rosia Montana Demonstrationen

EN
– – – – –

Rosia Montana affaire. Mechanisms of corporatist lobby. Case study – presentation by Mihai GOȚIU  [RO]

August 21 2014, 5 pm
location: Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev St. 103, Chisinau

Rosia Montana represents not only a case of corruption of central and local authorities, but also a subtle game of lobbying by corporations who have tried to influence the public opinion in Romania in order to create a favorable attitude towards their project of gold mining. In his presentation, Mihai Goțiu will uncover the various mechanisms of persuasion, manipulations, lobbying that were put in practice by corporate interests.

This conference is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: