SPACES: Cultura Independentă – conferință / Independent Culture – conference, 26 august 2014, ora 18:00

naslovna_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPACES: Cultura Independentă – conferință
26 august 2014, ora 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Lucrează cu ceea ce ai / Cum să construiești o galerie de artă aproape din nimic

De mai mulți ani s-a vorbit mult despre lipsa unei galerii naționale de artă contemporană pe scena culturală slovacă adică o instituție culturală modernă ce ar expune artă vizuală europeană și slovacă de înaltă calitate – ceva ce se numește „Kunsthalle” în țările vorbitoare de germană. Fiecare guvern și fiecare ministru al culturii din Slovacia știe și vorbește despre acest lucru, dar până recent nu prea s-a făcut ceva.

Toate guvernele și autoritățile locale iubesc să construiască noi instituții, investind o mulțime de bani în ceva nou, făcându-le să arate bine. Dar adesea există o cale mai bună, mai efectivă și în principiu mai durabilă pentru atingerea acelorași obiective comune: sprijinind infrastructura rețelei culturale deja existente administrată de ONG-uri, profesioniști și activiști.

Această prezentare va povesti o istorie despre cum organizația noastră a decis să contruiască un „kunsthalle” slovac cu ajutorul publicului larg, utilizând metode de „crowdfunding”-ul, voluntariat, mobilizarea susținerii populare, implementarea inițiativelor de sus în jos- toate astea fără a miza pe suportul financiar al guvernului, ministerului de cultură sau autoritatea locală.

Dušan DOBIAS [SK] este un operator cultural ce lucreaza în Truc sphérique, o asociație care administrează nodul cultural Stanica Žilina-Záriečie, stabilit într-o clădire a unei gări feroviare. El a început să lucreze acolo ca voluntar și a devenit ulterior parte din echipă, iar acum este coordonator al voluntarilor internaționali, conduce ateliere de copii, precum și alte funcții legate de administrarea instituției culturale.

dusan1_web

De la Lucrul în Rețea la Inovare Instituțională

Miljenka BULJEVIC și Katarina PAVIC vor prezenta scena cultural independentă din Croația prin intermediul exemplelor rețelelor de dezvoltare, colaborare și a platformelor tactice ca Clubture network, Alliance Operation City și Right to the City. O atenție specială va fi acordată inovațiilor în domeniul politicii culturale unde acei actori au dezvoltat și susținut cu succes noi instituții, cele precum centru pentru cultură și tineret Pogon – Zagreb, prima instituție culturală bazată pe parteneriatul civil-public și Kultura nova, fundație ce furnizează suport profesional și financiar organizațiilor societății civice în domeniul artei contemporane și cultură. Prezentarea va include deasemenea o privire de ansamblu a unei campanii multianuale pentru spațiul public pe care acele organizații le-a inițiat în orașul Zagreb.

Katarina PAVIC [HR] este lucrător cultural și activistă stabilită în Zagreb, Croația.Din 2009 ea coordonează Clubture network, o platformă de colaborare ce adună organizații culturale independente din Croația.

Miljenka BUKJEVIC [HR] este președintele Asociației Operation City, platformă locală a 33 de organizații active în domeniul culturii independente și tineret. Deasemenea, ea este managerul clubului literar Booksa din Zagreb, condusă de Asociația pentru promovarea culturilor Kulturtreger.

Această conferință este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

png-varsavska_web

EN
– – – – –

SPACES: Independent Culture – conference
August 26, 2014, 6 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

Work with what you have / How to build a Kunsthalle almost out of nothing

For many many years, there has been a lot of talking about non-existence of a national gallery of contemporary art in Slovak cultural scene. A modern cultural institution dedicated to exhibiting of high-quality Slovak and European visual art. Something which they call a “kunsthalle” in German speaking countries. Each government and each minister of culture of Slovak republic knows and talks about this but until recent time, there has been very little actions.

All the governments or local municipalities like to establish new institutions, investing lot of money into something new, which makes them look good. But often there could be better, more effective and mainly more sustainable way how to achieve same goals, supporting already existing network of cultural infrastructure operated by, NGOs, professionals and activists.

This presentation will tell you a story how our organization decided to establish Slovak kunsthalle with help of wide public, using crowdfunding, volunteering, coming out of grassroots background, implementing bottom-up initiative, not counting on a massive financial support of government, ministry of culture or local municipality.

Dušan DOBIAS [SK] is a cultural operator working in Truc sphérique NGO that runs cultural node Stanica Žilina-Záriečie, based in a building of a train station. He started to work there as a volunteer and gradually became a part of the team, now coordinating international volunteers, leading children workshops with many other little jobs connected with operation of a culture institution.

From Networking to Institutional Innovation

Miljenka BULJEVIC and Katarina PAVIC will present the independent cultural scene from Croatia through examples of developed networking, collaboration and tactical platforms such as Clubture network, Alliance Operation City and Right to the city. Special attention will be given to innovations in the field of cultural policy where these actors successfully developed and advocated for new institutions, such as Pogon – Zagreb center for independent culture and youth, the first public cultural institution based on civil-public partnership and Kultura nova, foundation that provides professional and financial support to civil society organisations in the field of contemporary arts and culture. The presentation will also include an overview of a multi annual campaign for public space that these organisations initiated in the city of Zagreb.

Katarina PAVIC [HR] is a cultural worker and activist based in Zagreb, Croatia. Since 2009 she coordinates Clubture network, which is a collaborative platform gathering independent cultural organizations in Croatia.

Miljenka BULJEVIC [HR] is the chairwoman of Alliance Operation City, the local platform of 33 organizations active in the field of independent culture and youth. She also is the the manager of literary club Booksa in Zagreb run by Association for promotion of cultures Kulturtreger.

This conference is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.

http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: