SPACES: Practica Spațiului Public – conferință / The Practice of Public Space – conference, 25 august 2014, ora 18:00

Baia-Publica_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPACES: Practica Spațiului Public – conferință
25 august 2014, ora 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

Ceea ce inițial a apărut ca o formă de documentație și adaptare la context – lucrul cu spațiul public – s-a transformat ulterior treptat într-o cercetare informată de acțiune. O întreagă serie de intervenții, instalații și incidente au contribuit astfel la articularea unei practici a spațiului public, prin care am testat diverse instrumente. Unele dintre aceste instrumente au transformat cu succes spațiile publice în cadrul cărora au fost aplicate și au modificat practicile utilizatorilor. În ultimii ani, am început să utilizăm aceste instrumente în cadrul intervențiilor efectuate în spațiul public comunitare, acolo unde componentul comunității joacă un rol mai important.

studioBASAR (România) a fost înființat de Alex Axinte și Cristi Borcan în 2006, atât ca studio de arhitectură, cât și ca o Echipă de Căutare – Salvare, care acționează ca un agent de observare și intervenție urbană. Suntem preocupați de dinamica culturii locale urbane și diminuarea importanței spațiilor publice în Bucureștiul tranzițional. Arsenalul nostru de lucru este variat: de la intervenții în spațiul public, instalații de artă sau cercetare urbană până la concursuri și elaborarea unor tipologii ale clădirilor rezidențiale și publice.

Ewa RUDNICKA (1982, Polonia) absolvește în 2009 Școala Națională Superioară de Arhitectură din Paris la Villette. În teza sa de Master ea se preocupă de revitalizarea porturilor navale, zonelor postindustriale și a spațiilor urbane abandonate. Începînd cu 2010 ea lucrează asupra unor proiecte ce abordează simultan arta, arhitectura și spațiul public și noi metode de educație în cultură.

Marlena HAPPACH (Polonia) – arhitect, animator și educator. Absolvește facultatea de Arhitectură (Universitatea Tehnică din Varșovia) și Școala Națională Superioară de Arhitectură din Paris la Villette. Este bursieră a fundației germane DAAD (Departamentul de Planificare Urbană și Regională din Berlin, 2003). Lucrează în calitate de asistent la facultatea de Geodezie și Cartografiere (Universitatea Tehnică din Varșovia). Fondatoare și Președinte a asociației Deblocare (Odblokuj.org) ce-și propune să îmbunătățească situația cartierelor rezidențiale. Obține premii în domeniul arhitecturii (inclusiv premiul Erhard Busk, competiție pentru Varșovia). Conduce un atelier de arhitectură pentru copii – archiTEKTURKI.

Grzegorz MLYNARSKI (1982, Polonia) este sociolog, cercetător, designer de servicii și procese. Îl preocupă tendințele și mișcările sociale asociate cu întrepătrunderea mediilor și identității diferitor spații. El explorează percepția socială a locurilor și evenimentelor, analizează comportamentul în spațiul virtual și cel real. Este co-proprietar al atelierului de transformări urbane Sociopolis, unde conduce studioul de grădinărit urban Kwiatkibratki, Struktura360 (design aplicat) și URBalance (design de procese în așteptare).

Această conferință este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Sinaia_web

EN
– – – – –

SPACES: The Practice of Public Space – conference
August 25 2014, 6 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev St. 103, Chisinau

Started as a form of documentation and adaptation to the context, working within the public space has gradually turned into a kind of action based research. A whole series of interventions, installations or incidents have thus articulated a practice of the public space, trough which we tested various instruments, some of them successfully transforming the public spaces they were inserted and changing users’ practices. Accumulating such instruments, we began in the last years to use them also within interventions carried out in the neighboring public space, where the community component is more important.

studioBASAR (Romania) ) was established by Alex AXINTE and Cristi BORCAN in 2006 both as an architectural studio and a Search-and-Rescue team that acts as an agent of urban observation and intervention. Mostly preoccupied with dynamics of local urban culture and disappearing importance of public spaces in transitional Bucharest, our work range from public space interventions, art installations or urban research to competitions and different typologies of residential and public buildings.

Ewa RUDNICKA (Poland), born in 1982, graduated at Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris la Villette in 2009. Her master thesis concerned the revitailzation of ports and post industrial sites and forgotten urban spaces. Since 2010 she works on projects that relate art and architecture in public spaces and on new ways of cultural education.

Marlena HAPPACH (Poland) – architect, animator and educator. Graduated studies at the Faculty of Architecture of Warsaw at Warsaw University of Technology and the Ecole de l’Architecture de Paris La Villette. She was a scholar of the German foundation DAAD (TU Berlin Department of Urban and Regional Planning, 2003). Assistant at the Faculty of Geodesy and Cartography at Warsaw University of Technology. Founder and president of the Association for improving the residential environment Unlock (Odblokuj.org). The winner of architectural awards and competitions (including the Prize of Erhard Busk, stop contest for Warsaw). Leads architectural workshops for children archiTEKTURKI.

Grzegorz MLYNARSKI (Poland) , born in 1982, sociologist, market researcher, services and process designer. Observes and analyzes trends and social movements associated with the convergence of media and the identity of places. He explores social perception of places and events, analyzes behavior in the virtual and the real space. He co-owns urban transformation studio Sociopolis, where he is a chief of Kwiatkibratki (urban gardening studio), Struktura360 (service design thinking) and URBalance (waiting process design).

This conference is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană și Institutul Adam Mickiewicz din Varșovia.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.

http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation and Adam Mickiewicz Institute in Warsaw.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi CULTUREPL-poziom02-01
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: