Comercializarea Orașului – prezentare publică / Commercialization of the City – public presentation, 8 decembrie 2014, ora 18:00

10817313_897146196971298_1257079650_o_web
foto: Ramin MAZUR

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Revendicarea spațiului public prin practici artistice
Comercializarea Orașului. Cazurile Pieței Centrale și ale Bulevardului Cantemir 
– prezentare publică
8 decembrie 2014, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

În cadrul proiectului KunsTraume. Chișinău – oraș în transformare vă invităm la o prezentare publică cu participarea lui Vitalie Sprînceană (sociolog) și Vladimir Us (curator) întitulată: Comercializarea Orașului

Întîlnirea are drept scop scoaterea în evidență a diferitor modalitați de comercializare a spațiului public în Chișinău practicate atît de agenții economici cît și de locuitori. Fenomenul comercializării pe care-l urmărim în ultimii ani poate fi explicat prin substituirea unui spațiu de menire socială destinat odihnei, socializării, practicării sportului sau de culturalizare și educație prin activități orientate exclusive spre profit.

Chișinăul a pierdut numeroase spații publice în ultimele două decenii: o parte dintre acestea au trecut în mîini private, o altă parte au degradat atît de mult încît nu mai pot fi folosite de către locuitori. Acest fenomen lasă din ce în ce mai puține oportunități pentru chișinăuieni pentru a petrece calitativ și creativ timpul, de a se întruni și socializa, a practica un mod sănătos de viață, sau a participa la activități culturale, transformînd locuitorii orașului din cetățeni activi în consumatori.

În cadrul întîlnirii vom discuta subiectul Pieței Centrale și a proiectului Bd. Cantemir (un proiect controversat, datorită căruia ar fi demolate un șir întreg de monumente de arhitectură, ar dispărea trama stradală veche și ar fi dislocați grupuri întregi de locuitori din centrul orașului). Deasemnea vor fi prezentate unele proiecte ale artiștilor din Moldova și din alte țări, participanți la programul de rezidențe artistice CHIOȘC, care prin lucrările lor au reflectat acest fenomen. Tot aici se înscrie și expoziția de fotografie Omul merge după soare (curator: Tatiana Fiodorova), care poate fi vizitată pînă la data de 19 decembrie 2014 la Zpatiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău).

Alături de artiști la proiectele organizate de Asociația Oberliht participă arhitecți, sociologi, activiști și alți actori interesați de transformările prin care trece spațiul urban chișinăuian și care urma să devină, în urma acțiunii culturale, un spațiu cu adevărat public.

– – –

Asociația Oberliht prin proiectele sale susține procese de auto-organizare și auto-educare, avînd ca scop să dezvolte o nouă infrastructură informativă și culturală ce ar răspunde mai bine nevoilor actorilor culturali independenți din Moldova, oferind astfel o alternativă mediului instituționalizat pe care l-am moștenit și propunînd noi spații de întîlnire cu publicul. În egală măsură simțim nevoia de a conceptualiza o rețea de spații publice alternative pentru Chișinău.

partenerii proiectului:

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala
Centrul pentru Artă Contemporană [ksa:k]
Art Platforma
Platzforma

finanțatori:
Institutul Goethe din București
Ministerul Afacerilor Externe din Germania
Fundația Culturală Europeană

x1_02A_web
foto: Eugeniu SCLIFOS

EN
– – – – –

Reclaiming public space through artistic practices
Commercialization of the City. The cases of the Central Market and Cantemir Boulevard – public presentation
December 8, 2014, 6 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

As part of project KunsTraume. Chisinau – a city under transformation we invite you to a public presentation with the participation of Vitalie Sprinceana (sociologist) and Vladimir Us (curator) entitled Commercialization of the City.

The meeting aims to emphasize various means of commercialization of the public space in Chisinau practiced both by the economic agents and the city residents. The phenomenon of the commercialization which we are witnessing over the last few years can be explained by the substitution of the social space designated for recreation, socializing, sports practices or for cultural activities and education, by practices intended instead exclusively for profit.

Chisinau has lost many public spaces within the last two decades, some of them passed into private hands, others have degraded so much that they cannot be used by the people any more. This phenomenon leaves less and less opportunities to the inhabitants of Chisinau for a qualitative and creative time passing, to gather together and socialize, to practice a healthy way of life, or to participate in cultural activities, therefore transforming the city residents from active citizens into consumers.

During the meeting we will discuss the issue of the Central Market and the Cantemir Boulevard project (a controversial project that would involve the demolition of many monuments of architecture, would make disappear the old streets network and by which entire groups of inhabitants from the center of the city would be dislocated). Also there will be presented some projects made by artists from Moldova and from other countries, participants in the KIOSK AIR, who in their works have reflected this phenomenon. This would include as well the exhibition of photography Man goes after the sun (curator: Tatiana Fiodorova), which can be visited until 19th of December 2014 at Zpace (Al. Sciusev street 103, Chisinau).

Beside the artists, the projects organized by Oberliht Association drew together artists, architects, sociologists, activists and other participants expressing interest in the transformations undergone by the public space in Chisinau, the goal being that of creating, through such cultural interventions, a truly public space.

– – –

Oberliht Association supports through its projects processes of self-organizing and self-education, aiming to develop a new cultural and digital infrastructure which is better suited to the needs of independent cultural actors of Moldova, offering therefore an alternative to the institutional environment and proposing new ways of engaging with the public. Equally we feel the need to conceptualize a network of alternative public spaces for Chisinau.

Partners:
National Museum of Ethnography and Natural History
Centre for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k]
Art Platforma
Platzforma

Financial support:
Goethe Institute, Bucharest
German Ministry of Foreign Affairs
European Cultural Foundation

 

GI_Logo_horizontal_green_sRGB_web
AA_Office_Farbe_en_web
60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: