Hajnalka TULISZ [HU] – prezentare publică și proiecție / public presentation and screening, 15.04.2015, ora 18:00

video_screenshot3_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Hajnalka Tulisz – prezentare publică

15 aprilie 2015
ora 18:00 – un portret al artistei (prezentare publică)
ora 19:00 – proiecția lucrărilor de artă ale studenților și absolvenților de la Departamentul Intermedia a Universității de Arte Plastice din Ungaria

locaţie: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

Voi prezenta lucrări video create de la începuturile Departamentului Intermedia pînă în ziua de astăzi. Se poate observa cum studenții și-au dezvoltat proiectele lor pornind de la efecte create pe calculator pînă la adoptarea unei atitudini conceptuale.

Hajnalka TULISZ este o tînără artistă din Ungaria. Ea a studiat la Departamentul Intermedia a Universității Arte Plastice din Ungaria. În lucrările sale, precum și în felul de a privi lucrurile, ea abordează realitatea într-un mod individual și ironic. Îi place să folosească limbajul doar ca punct de plecare și-l transforme într-o lucrare de artă. Teza ei de licență întitulată Critica Inimii Pure aborda importanța lenii și inutilitatea artei.

Între 14 aprilie – 10 mai 2015 Hajnalka TULISZ participă în cadrul programului CHIOȘC de rezidență artistică: detalii

video_screenshot1_web

EN
– – – – –

Hajnalka Tulisz – public presentation

April 15, 2015, 6 pm
6 pm – artist talk (public presentation)
7 pm – screening of selected works of art students and alumnus from the Intermedia Department of Hungarian University of Fine Arts

location: Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev St. 103, Chisinau

I will show videoworks almost from the beginning of Intermedia Department until now. It can be seen how pushed the students enquiry from the computer tricks to the conceptual attitude.

Hajnalka Tulisz is a young visual artist from Hungary. She studied at the Intermedia Department of the Hungarian University of Fine Arts. In her works as well as in her thinking in general she approaches the reality with pretended independence in an ironic way. She likes to use the language only as a starting point and transforms it into an artwork. Her undergraduate thesis titled Critique of Pure Heart was dealing with the importance of lazyness, the useless and ‘unusefulness’ of art.

Between April 14 – May 10, 2015 Hajnalka TULISZ takes part in the frame of KIOSK artist in residency program: detalils

Înregistrarea video

Fotofrafii de la prezentare
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: