Acțiune colectivă pentru cultură independentă, 14 septembrie 2016

13724121_538689359665889_5244276787376659578_o

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Acțiune colectivă pentru cultură independentă
14 septembrie 2016, ora 9:30 – 13:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Scopul unui atelier este de a discuta două dimensiuni ale posibilei utilizări a instrumentelor culturale, capacităților lucrătorilor din sectorul cultural și forțele creative ale artiștilor:

1) pentru ca cercurile culturale să devină subiect socio-politic colectiv capabil să lupte în favoarea drepturilor, necesităților și intereselor unui domeniu cultural și artistic;
2) pentru ca mijloacele culturale și artistice să susțină luptele sociale a diferitor grupuri și comunități pe un teren.

Pentru prima dimensiune studiile de caz care urmează a fi prezentate și discutate sunt activitățile forțelor unite ale Forumului Polonez Informal de Artă Contemporană al Cetățenilor și Comisia Lucrătorilor de Artă din cadrul Sindicatului de Inițiativă a Lucrătorilor (în special acțiunea „ArtStrike” din 2012, campania „We, the Precariat” din 2015 și procesul permanent de negociere cu salariile instituțiilor publice pentru artiștii expuși).
Pentru a doua dimensiune studiul de caz va fi susținerea artiștilor pentru luptele sociale ale comunității locale din raionul Ursus în Varșovia care există din 2011 și efectuate, printre altele, în cîștigul unei campanii în înființarea unui muzeu al moștenirii industriale locale. Adițional vom discuta cazurile de colaborare a artiștilor cu organizații politice ca Critica Politică, Alternativele Europene, cu mișcări sociale, grupări emancipatoare și partide politice.

Igor STOKFISZEWSKI este cercetător, participant și inițiator al teatrului social, teatrului comunitar, și activitatilor artei participative. El a cooperat printre altele cu Workcenter-ul lui Jerzy Grotowski și Thomas Richards (Pontedera, Italia), cu colectivul german Rimini Protokoll, și cu artiștii: Artur Zmijewski, Paweł Althamer și Jasmina Wójcik. Este co-curator al activităților artistice și sociale din spațiile post-industriale: Zakłady. Ursus 2014 (Fabrica. Ursus 2014) și Ursus – spacer w Czasie (Ursus – O călătorie în timp) (2015). Membru al echipei celei de-a 7 Bienală de Artă Contemporană din Berlin (2012). Autor al cărții Zwrot polityczny (Turnura politică) (2009) și co-editor, printre altele, al volumelor: ”Built the City. Perspectives on Commons and Culture” (2015) și ”Jerzy Grotowski – Teksty zebrane” (Jerzy Grotowski Antologie de texte) (2012). Membru al echipelor: Krytyka Polityczna, Pracownicy Sztuki (Art Workers), Comisia sindicatului Inițiativei lucrătorilor, lector la Institutul de Studii Avansate din Varșovia.

Bazînduse pe experiențele anterioare de organizare ale campaniilor în jurul bunurilor comune, spațiului public și justiției sociale din Polonia (fabrica Ursus, drepturile lucrătorilor din domeniul culturii, Cracovia Împotriva Jocurilor), Igor Stokfiszewski își propune să prezinte instrumente și strategii de organizare a acțiunii colective în domeniul culturii și să aducă în discuție provocările care apar în procesul de organizare a campaniilor.

Acest atelier este adresat în special inițiativelor și organizațiilor culturale independente.

Participarea este gratuită

Acest atelier face parte din evenimentul Zilelor Spațiului Public (ZSP) care va avea loc la Chișinău între 13 – 18 septembrie. Scopul ZSP este de a pune în valoare spațiul public urban, de a evidenția importanța acestuia pentru comunitate ca un bun comun, crucial pentru societatea democratică, precum și de a identifica transformările negative și pozitive ale acestuia din ultimii ani.

EN
– – – – –

Collective action for culture workshop
Septembre 14, 2016, 9:30 – 13:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Organizing collective action for culture workshop. The goal of a workshop is to discuss two dimensions of possible utilizing cultural tools, cultural sector workers’ capacities and artists’ creative forces:

1) for cultural circles to become collective socio-political subject being able to struggle in favour for rights, demands and interests of a cultural and artistic field;
2) for cultural and artistic means to support social struggles of different groups and communities on a ground.

For the first dimension the case studies to be presented and discussed are activities of joined forces of Polish informal Citizens Forum of Contemporary Art and Art Workers Commission within Workers’ Initiative Trade Union (especially “ArtStrike” action of 2012, “We, the Precariat” campaign of 2015 and permanent process of negotiating with public institutions salaries for exhibited artists). For the second dimension the case study will be support of artists for social struggles of local community of Ursus district in Warsaw which exists since 2011 and effected in, among others, winning a campaign on establishing a museum of local industrial heritage. Additional we shall discuss cases of artists’ collaboration with political organizations like Political Critique, European Alternatives, with social movements, emancipatory groups and political parties.

the entrance is free

This workshop is part of the event Public Space Days (ZSP) which will take place in Chisinau between 13 and 18 September. The goal of PSD is to highlight the urban public space, to emphasize its importance for community as a common good, which is crucial for a democratic society, as well as to identify its positive and negative transformations during the last years.

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s%d bloggers like this: