Place à l’Art – fă loc pentru artă, 13 septembrie 2016

place-web-2

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Strategii culturale de nivel local: Place a l’Art / Marsilia – prezentare
13 septembrie 2016, ora 18:00 – 19:30

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Place à l’Art (fă loc pentru artă/ art square)
Prezentatori: Cendrine CHANUT and Jihanne EL MEDDEB (Les Têtes de l’art), Anne GUILMIN (Politique de la Ville), Julien ABITOL (Collectif Etc)

“Place à l’Art” este o activitate multianuală coordonată din 2010 de Asociația Les Tête de l’art în Marseille.
De-a lungul anilor, atelierele participative de artă sunt organizate în spațiile publice din centrul orașului Marseille. Ele sunt gratuite și deschise rezidenților și utilizatorilor. Artiștii profesionali invită rezidenții și utilizatorii acestora să se implice într-o experiență unică de creație artistică colaborativă, fie efemeră sau de durată.
Ei invită participanții să se întrebe și să redefinească relația lor cu mediul de viață prin intermediul creației artistice. Procedînd astfel, rezidenții interacționează și își consolidează relațiile și angajamentul pentru comunitate și locul în care trăiesc.

Pentru Asociația Les Têtes de l’art, Place à l’art anchor înseamnă relația cu orașul în care este stabilit și dezvoltarea parteneriatelor locale cu organizațiile educaționale și sociale. Împreună ei construiesc o rețea puternică a părților interesate care își unesc forțele în vederea implicării publicului în activități de interes general.
Place à l’art este finanțat parțial de un fond național – Politique de la Ville – care are drept scop echilibrarea inegalităților sociale în orașe. Asociația negociază cu autoritățile locale numeroase autorizații și convenții cu privire la aspectele de guvernare.

intrare liberă

Acestă prezentare face parte din evenimentul Zilelor Spațiului Public (ZSP) care va avea loc la Chișinău între 13 – 18 septembrie. Scopul ZSP este de a pune în valoare spațiul public urban, de a evidenția importanța acestuia pentru comunitate ca un bun comun, crucial pentru societatea democratică, precum și de a identifica transformările negative și pozitive ale acestuia din ultimii ani.

place1-web

EN
– – – – –

Culture strategies of local level: Place a l’Art / Marsilia – presentation 
Septembre 13, 2016, 18:00 – 19:30

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Place à l’Art (make space for art / art square)
Speakers: Cendrine CHANUT and Jihanne EL MEDDEB (Les Têtes de l’art), Anne GUILMIN (Politique de la Ville), Julien ABITOL (Collectif Etc)

“Place à l’Art” is a multuannual activity coordinated by the association Les Tête de l’art in Marseille since 2010.
Throught the year, participatitry art workshops are organised in public spaces in the city center of Marseille. They are for free and open to residents and users. Professionnal artists invite residents and users to get involved in a unique experience of collaborative art creation, may it be ephemeral or lasting. They invite the participants to question and redefine their relationship to their living environnement via artistic creation. By doing so, residents get in contact and sterenghten their relations and engagement for the community and the place their live in.

For the association Les Têtes de l’art, Place à l’art anchor it’s relationship to the city where it’s based and to develop local partneships with educational and social organisation. Together their build a strong network of stakeholders who joins their forces to involve the public in activities of general interest. Place à l’art is partly funded by a national fund – Politique de la Ville – which aims to balance social inequalities in cities. The association negoicates with the local authorities numerous authorisations and conventions on gouvernance issues.

the entrance is free

This presentation is part of the event Public Space Days (ZSP) which will take place in Chisinau between 13 and 18 September. The goal of PSD is to highlight the urban public space, to emphasize its importance for community as a common good, which is crucial for a democratic society, as well as to identify its positive and negative transformations during the last years.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: