Algoritmul procesului decizional în cadrul Autorităților Publice Locale și posibilități de participare a societății civile – seminar cu juristul Anatolie Albin [MD]

final-verde-sergiu-aprobat-n-font4d

Asociația Oberliht invită cetățenii activi să participați la seminarul Algoritmul procesului decizional în cadrul Autorităților Publice Locale și posibilități de participare a societății civile – seminar cu juristul Anatolie Albin, pe data de 5 august 2017, ora 10:00 – 14:30, Sala Mică / Casa Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Unul dintre motivele din care cetățenii nu sunt motivați să se implice în procesul decizional la nivel local, regional și național, este percepția potrivit căreia procesul administrativ (autoritățile publice locale, reglementările și normele, procedurile) ar fi complexe, imprevizibile, dificil de influențat și arbitrar.

Cetățenilor le este greu să intervină într-un proces al cărei logică le este neînțeleasă, să influențeze decizii, să monitorizeze activitatea unor instituții al căror rost de multe ori le este neclar, să scrie petiții și solicitări unor instituții ale căror competențe sunt necunoscute.

Scopul acestui seminar este de a instrui grupul de participanți despre logica procesului administrativ, modurile în care cetățenii pot participa la procesul decizional, pot influența decizii, pot propune măsuri și inițiative, pot monitoriza activitatea autorităților publice de diferit nivel. În cadrul seminarului participanții vor învăța să:

 • înțeleagă distribuția de competențe între diverse instituții publice;
 • utilizeze normele, standardele și reglementările în privința: accesului la informație, transparența în procesul decizional, principiile administrației publice locale, alte drepturi (studiu de caz: Traseul unei scrisori la primărie);
 • monitorizeze activitatea unei instituții publice (primărie, direcție, pretură etc.) în baza informațiilor existente (rapoarte, site-uri oficiale, mass-media, ședințe publice);
 • solicite informație privind diverse aspecte ale activității unei instituții publice;
 • localizeze documentele, actele normative și formularele relevante;
 • completeze formulare, adresări, petiții, solicitări și alte tipuri de documente;
 • monitorizeze răspunsul autorităților publice locale la solicitările adresate;
 • gândească scenarii alternative pentru diverse situații (în cazul lipsei răspunsului sau unui răspuns parțial sau întârziat din partea autorității publice, în cazul refuzului autorității publice de a furniza o anumită informație etc.);

Anatolie Albin, este jurist de profesie. Născut la data de 28.08.1981 în or. Rîșcani. În 1998 a absolvit școala medie nr. 2 din or. Rîșcani. În anul 2003 a absolvit facultatea de drept din cadrul USM, specialitatea drept public. În perioada anilor 2004-2007 a activat în calitate de funcționar public în cadrul direcției juridice a Ministerului Economiei RM, 2008-2011 juristconsult la agenți economici, 2012-2014 stagiu în avocatură, 2014 pînă în prezent partener în cadrul companiei de consultanță KNOSTIC.

Domenii de expertiză: corporativ, administrativ, civil, comercial, obștesc, parteneriatul public privat, ecologic, soluționarea extrajudiciară a disputelor. Limbile vorbite: română, rusă, engleză.

Este convins că  învățarea în permanență și evoluarea cu schimbările produse sunt cheile succesului atît pe plan profesional cît și personal.

Pentru a participa la seminar vă rugăm să completați formularul.

Data limită de înscriere la seminar este 31 iulie.

Pagina fb a evenimentului
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: