Seară de film studenţesc / Student films evening, 9 noiembrie 2017, ora 19:00

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Seară de film studenţesc
9 noiembrie 2017, ora 19:00
Zpaţiu
(Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

În cadrul programului Edu-Art, oferim studenților facultății de film și artiștilor în devenire oportunitatea de a-și ecraniza lucrările la Zpațiu.

Pe 9 noiembrie veți avea ocazia de a vedea 7 filme de scurt-metraj create de producători moldoveni și francezi.

Vlad Borgarin – Caderea, 28m

Anatol pare să fie urmărit de o problemă, iar toți oamenii care îl înconjoară îi spun același lucru. El însă neagă acest lucru și nu înțelege care e problema. În căutarea răspunsului, Anatol își creează mai multe probleme decît ar fi dorit.

Andrei Moraru – Moara Eliptică, 15m

Un eseu cinematografic despre lucruri simple de la moară. Roata se învârtește în mai multe locuri care se leagă între ele. Râșniță, grâu, timp, pământ, moarte, lumină, calea lactee.

Serge Kostakis Sili, Andrei Moraru – Există țigani mai fericiți, 37m

Există țigani mai fericiți e un scurt film documentar care reflectă viața familiilor de țigani, stilul lor de viață, relațiile interpersonale și alte diverse activități, de la a repara un vechi scuter până la o înmormântare. Filmul prezintă realitatea adevărată; este un exemplu de o producție de film cu curaj.

Victor Galuşca – Cine iubeste si lasa, 15m

O colecție de negative fotografice din anii ’60, a fost descoperită într-o casă abandonată dintr-un sat ce dispare. Fotografiile ne prezintă timpul în care oamenii așezau cu încredere piatra de temelie a caselor. Trecutul și prezentul se combină ca să putem reflecta asupra valorilor și identității aproape pierdute.

Lucia Lupu – Paparuda, 14m

Într-un sat lovit de seceta, Dumitru pornește în căutarea apei. Ioana, fata care îl însoțește în drumeție, este un martor tăcut al răutății oamenilor ce apar în cale. În pofida acestei secete umane, Dumitru găsește apa acolo unde cel mai puțin se așteaptă.

Filmul Paparuda a fost realizat de studentii Academiei de Muzica Tetru si Arte Plastice, in cadrul unui proiect cinematografic finantat de Ambasada Frantei si a Germaniei in RM.

Elodie Mourier – Cafeneaua Vegas, 1m

Imaginea oamenilor, care, aparent, așteaptă ceva, poate ascunde surprize. Un scurt film creat pentru festivalul de film “Las Vegas”.

Elodie Mourier – Capcanele unui acordeonist, 3m

O femeie care luptă cu nebunia psihedelica experimentând cu muzica la acordeon.

Doina Moraru – Resilient, 2m

Produs in urma unei pure spontaneitati si improvizatie.

intrarea este liberă

EN
– – – – –

Student films evening
November 9, 2017, 7 pm
Zpace
 (The House of Gubernial Zemstva, 103 Al. Şciusev street, Chisinau)

In the frame of Edu-Art program we give film students and emerging artists the opportunity to have their works screened in Zpace.

On November 9 you will be able to see 7 short movies by filmmakers from Moldova and France.

Vlad Borgarin – The fall, 28m

Anatole seems to be pursuing a problem, and all the people around him say the same thing. But he denies it and does not understand what the problem is. In search of the answer, Anatol creates more problems than he would have wanted.

Andrei Moraru – The elliptical mill, 15m

A cinematic essay about simple things at the mill. The wheel spins at several places that are interlinked. Grinder, wheat, time, earth, death, light, milky way.

Serge Kostakis Sili, Andrei Moraru – There are happier gypsies, 37m

There Are Happier Gypsies is a short documentary film that reflects the life of Gypsy families, their lifestyle, interpersonal relationships and various activities from a repairing an old scooter to a funeral. The film presents reality as it is. It’s an example of film directing with courage.

Victor Galuşca – Who loves and leaves, 15m

A collection of negative photographs from the 1960s was discovered in an abandoned house in a vanishing village. The photographs show us the time when people were putting the foundation stone of the houses with confidence. Past and present combine to reflect on lost values and identity.

Lucia Lupu – Paparuda, 14m

In a village drowned by drought, Dumitru starts looking for water. Ioana, the girl who accompanies him in the hiking, is a silent witness to the wickedness of the men who appear in the way. In spite of this human drought, Dumitru finds the water where it is the least expected.

The Paparuda film was made by the students of the Academy of Music for the Tetrum and Fine Arts, as part of a cinematographic project funded by the Embassy of France and Germany in Moldova.

Elodie Mourier – Cafe Vegas, 1m

The appearance of people waiting can hide surprises. Short short movie made for a film festival themed “Las Vegas”.

Elodie Mourier – Accordionist traps, 3m

A woman struggling with psychedelic wildness, with experimental accordion music.

Doina Moraru – Resilient, 2m

A product of pure randomness and improvisation.

free admission
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: