#15 Orașul și Culturile Lui cu Florin Bobu [RO] / City and Culture, 28 noiembrie 2017, ora 18:00


Image credits : Florin Bobu şi George Doroş, “Ierbar”, mixed media, 2013

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#15 Orașul și Culturile Lui cu Florin BOBU [RO]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Puncte de vedere: ale cui şi pentru cine? – prezentare în limba română
28 noiembrie 2017, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Simultan cu producția de imagini ce are loc în câmpul artei contemporane are loc și reproducerea mai mult sau mai puțin conștientă a unor puncte de vedere implicite ce descriu poziția socială reală sau imaginată fie a autorului, fie a persoanei ce interacționează cu imaginile respective. Ale cui sunt acestea? Cui servesc și care este scopul lor? Pornind de la idea că acestea sunt întotdeauna semnificative în economia imaginilor produse, prezentarea va încerca să identifice o serie de astfel de puncte de vedere implicite și să speculeze asupra rolului acestora în producția de artă contemporană proprie din perioada 2007-2017.

Florin BOBU (n. 1978) este un artist și curator român care trăiește și lucrează în Iași. A studiat Media Art, Secţia Media Art (B.A., 2005), precum și Sculptură, Secţia Sculptură, (B.A., 2005) ArtEZ/AKI, Akademie voor beeldende kunst en design, Enschede, Olanda. Din 2012 este președintele asociației 1+1, instituţie nonprofit ce doreşte să promoveze rolul artistului contemporan în societatea românească consolidându-i statutul, discutând responsabilităţile artistului şi susţinând practicile artistice. Tot din 2012 este co-curator voluntar al tranzit.ro/ Iași. În prezent participă la programul CuratorLab 2016-2017 în cadrul Konstfack, Stockholm.

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și este susținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

EN
– – – – –

#15 City and Cultures with Florin BOBU [RO]
a cycle of presentations in the frame of Public Space Library program

Points of view: by whom and for whom? – lecture presentation in Romanian language
November 28, 2017, 6 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Simultaneously with the production of images that take place in the field of contemporary art, there is also more or less conscious reproduction of implicit points of view that describe the real or imagined social position of either the author or the person interacting with those images. Whose are they? Who do they serve and what is their purpose? Starting from the idea that this is always significant in the economy of the produced images, this presentation will try to identify a number of implicit points of view and speculate on their role in the production of his own contemporary art from 2007-2017.

Florin BOBU (b. 1978, Tecuci) is a Romanian artist and curator who lives and works in Iași. He studied Media Art (B.A., 2005), as well as Sculpture (B.A., 2005) at ArtEZ/AKI, Akademie voor beeldende kunst en design, Enschede, The Netherlands.
President since 2012 of the 1+1 association, a not-for-profit institution that aims to promote the role of contemporary artists in today’s Romanian society by strengthening their status, discussing their responsibilities and supporting artistic practices. He is also a volunteer co-curator of tranzit.ro/ Iași, since 2012. He is currently participating in the CuratorLab 2016-2017 program at Konstfack, Stockholm.

Conferințe video / video of the conference:

This presentation is part of the series City and Culture and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of Public Space Library program. The series City and Culture aims to explore the CITY and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.

 

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: