Tokyoșinău: desenează orașul – atelier de lucru artistic/Workshop Tokyoșinău: draw the city

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Tokyoșinău: desenează orașul – atelier de lucru artistic
9 decembrie 2017, ora 14:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)


Ce ar putea fi mai diferit de Chișinău decât uriașul oraș vibrant din Tokyo?

Vino împreună cu voluntarul nostru din Japonia să explorăm posibilitățile orașelor și să creăm o hartă a ceva neexplorat!
În cadrul atelierului vom încerca să desenăm un oraș cu noua sa arhitectură, punând împreună elementele esențiale de arhitectură ale orașelor Tokyo și Chișinău.

Atelierul va fi condus de voluntarii noștri Haruka, Elodie și Katarina în limba engleză. Nu există cerințe pentru participare și toate materialele vă vor fi furnizate.

Completați formularul de înscriere pentru a ne ajuta cu organizarea atelierului:
Workshop Tokyosinau Registration

EN
– – – – –

Workshop Tokyoșinău: draw the city
December 9, 2017, 2 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)


What could be more different from Chisinau than the huge vibrant city of Tokyo?

Come and together with our Japanese volunteer let´s explore the possibilities of the cities and create a map of something unexplored!

During the workshop we will try to draw a city with its new architecture by putting together the essential elements of Tokyo and Chisinau.

The workshop will be led by our volunteers Haruka, Elodie and Katarina in english language.
There are no requirements and all the materials will be provided.

Please fill in this application form to help us with organisation:
Workshop Tokyosinau Registration
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: