Ciumă și Plăcere pe Marea Saltonă / Plagues & Pleasures on the Salton Sea – proiecție de film / screening, 6 februarie 2018, ora 19:00

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –

Ciuma și plăcerea pe Marea Saltonă
Un film documentar ciudat despre Marea Saltonă din sudul Californiei, un lac construit artificial care a fost odată considerat o locație de recreere primordială, dar s-a transformat într-un dezastru ecologic.

film documentar de Chris Metzler și Jeff Springer
2004 / 73′ / SUA


6 februarie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Acest film documentar bizar și adesea plin de umor povestește istoria lacului accidental și a catastrofei ecologice cunoscute sub numele de Marea Saltonă, situată în deșertul din sudul Californiei, SUA.

Odată cunoscută sub numele de “California Riviera”, Marea Saltonă este acum numită una dintre cele mai grave dezastre ecologice ale Americii: un lac sălbatic, stagnat și sărat, care livrează mii de pești morți și păsări care este un fenomen frecvent. Cu toate acestea, printre ruinele acestei greșeli omenești, câțiva excentrici rămași (un nudist de la marginea drumului, un artist folcloric, un revoluționar maghiar și speculator imobiliar) încearcă să mențină în viață o versiune remodelată a visului original al Mării.

Filmul împărtășește poveștile acestor oameni și dificultățile lor de a păstra în viață comunitatea unică, deoarece orașele din apropiere Los Angeles și San Diego încearcă să le ia izvorul de apă agricolă care abia mai susține Marea Saltonă.

Filmul explorează, în cele din urmă, problemele istorice, economice, politice și de mediu care se confruntă cu Marea Saltonă, în timp ce privim mai atent oamenii care au ales să trăiască în ceea ce ei consideră paradisul suprarealist.

proiecție în limba engleză

intrare liberă

Această proiecție este parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN
– – – – –
Plagues & Pleasures on the Salton Sea
Quirky documentary about Southern California’s Salton Sea, a man-made lake that was once considered a prime recreation location, but has turned into an ecological disaster.

Documentary film by Chris Metzler and Jeff Springer
2004 / 73′ / USA

February 6, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

This offbeat and often humorous documentary tells the story of the accidental lake and environmental catastrophe known as the Salton Sea, located in the desert of southern California, USA.

Once known as the “California Riviera”, the Salton Sea is now called one of America’s worst ecological disasters: a fetid, stagnant, salty lake, that coughs up dead fish and birds by the thousands in frequent die-offs that occur. However, amongst the ruins of this man-made mistake, a few remaining eccentrics (a roadside nudist, a religious folk artist, a Hungarian revolutionary, and real estate speculators) struggle to keep a remodeled version of the original Salton Sea dream alive.

The film shares these people’s stories and their difficulties in keeping their unique community alive, as the nearby cities of Los Angeles and San Diego attempt to take the agricultural water run-off that barely sustains the Salton Sea.

The film ultimately explores the historical, economic, political, and environmental issues that face the Salton Sea, while taking a closer look at the people who have chosen to live in what they see as a surreal paradise.

free entrance

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema program and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: