Lansarea proiectului “Zilele Spațiului Public 2018”, în parteneriat cu Centrul “Apriori” din Tiraspol / Презентация проекта «Дни публичного пространства 2018», 23 februarie 2018, ora 18:00

RO

Lansarea proiectului “Zilele Spațiului Public 2018” în parteneriat cu Centrul “Apriori” din Tiraspol
23 februarie 2018, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Asociația Oberliht în parteneriat Centrul de informare legală Apriori din Tiraspol anunță lansarea proiectului ”Zilele Spațiului Public 2018 (ediția a 3-a)”. Proiectul include oportunități pentru tineri artiști de pe ambele maluri ale Nistrului de a lua parte la:

– cercetarea asupra situațiilor de acces la cultură în cartierele rezidențiale din orașele Chișinău și Tiraspol / Bender;
– atelier de lucru dedicat artei stradale cu Vladimir Turner, artist de artă stradală din Cehia;
– rezidența artistică pe durata unei luni la Chișinău și Tiraspol / Bender;
– serie de evenimente culturale organizate pe platforma B68 din Chișinău.
Pe parcursul acestei întâlniri vom face prezentarea proiectului, vom discuta detaliile şi vom răspunde la toate întrebările celor interesați. Totodată, Asociația ”Apriori”, coordonatorul unicului spaţiu cultural alternativ din Transnistria – „Club 19”, va prezenta propria experiența de organizare și realizare a proiectelor culturale.

Proiectul e realizat în cadrul programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр

Презентация проекта «Дни публичного пространства 2018» в партнёрстве с информационно-правовым центром «Априори» из Тирасполя
23 февраля 2018 года, 18:00
Zpaţiu (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)

Ассоциация «Оберлихт» в партнёрстве с информационно-правовым центром «Априори» из Тирасполя объявляют о запуске проекта «Дни публичного пространства 2018», который пройдёт в третий раз. Проект включает возможности для молодых художников с обоих берегов Днестра принять участие в:
– исследовании доступа к культуре жителей микрорайонов Кишинёва, Тирасполя/Бендер;
– творческой мастерской, посвящённой уличному искусству, с Владимиром Турнером — стрит-арт-художником из Чехии;
– художественной резиденции на протяжении одного месяца в Кишинёве и Тирасполе/Бендерах;
– серии культурных мероприятий в рамках площадки Б68 в Кишинёве.
Во время этой встречи мы представим проект, обсудим детали и ответим на интересующие вопросы. В то же время, ассоциация «Априори», координирующая уникальное культурное пространство в Тирасполе — Клуб «№19», расскажет о своём опыте организации и проведения культурных мероприятий.

Проект осуществляется в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр.

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: