В открытую – proiecție de film / screening, 20 martie 2018, ora 19:00

– – – ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –
În aer liber

film documentar de Nikita NOMERZ [RU]
98’ / 2017 / Rusia

20 martie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Arta stradală și graffiti sunt forme de artă care trăiesc în stradă. Nu e ceva ascuns după pereții galeriilor. E accesibilă și deschisă pentru toți. Însă cum apar aceste lucrări de artă și cine stă în spatele acestora? De obicei acești oameni rămîn în umbră. Filmul documentar ”В открытую” va lumina personalitatea artiștilor stradali și oamenii care desenează graffiti din toată Rusia. Zeci de interviuri filmate vor da răspuns la multe întrebări nu doar a privitorului, dar și a autorilor.

La proiect au participat mai mult de 60 de artiști din toate părțile Rusiei, deci filmul reflectă starea curentă a artei stradale și arată varietatea de stiluri, tehnici, direcții și viziuni. Filmul documentar va arăta ce se petrece în spatele culisei de artă stradală. Acum fiecare poate învăța cum se desfășoară pregătirea și efectuarea lucrărilor de stradă, cum se lucrează la workshopuri și despre participarea la expoziții și festivaluri.

proiecția este în limba rusă

intrare liberă

Această proiecție este parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC.

RU
– – – – –

В открытую

документальный фильм Никиты НОМЕРЦА [РУ]
98’ / 2017 / Россия

20 марта 2018, 19:00
Zpațiu / Прозтранство (ул. А. Щусева, 103, Кишинэу)

Стрит-арт и граффити – это искусство, которое живет на улице. Оно не спрятано за стенами галерей. Оно доступно и открыто для всех. Но как появляются эти работы и кто за ними стоит? Обычно эти люди остаются в тени. Документальный фильм “В открытую” пролетит свет на личности уличных художников и граффити-райтеров со всей России. Десятки записанных интервью дадут ответы на многие вопросы не только зрителю, но и самим авторам.

В проекте приняли участие более 60 художников со всей страны, тем самым фильм отражает современное состояние уличного искусства и показывает все разнообразие стилей, техник, направлений и взглядов. Документальный фильм приоткроет дверь в “закулисье” стрит-арта. Теперь каждый сможет узнать, как происходит подготовка и создание уличных объектов, работа в мастерских, участие в выставочных и фестивальных проектах.

кинопоказ будет на русском языке

вход бесплатный

Этот кинопоказ является частью программы Гражданского Центра Кишинэу – кино под открытым небом, при поддержке Министерства Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова в рамках проекта КИОСК.

EN
– – – – –

Into the open

Documentary film by Nikita NOMERZ [RU]
98’ / 2017 / Russia

March 20, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Street art and graffiti is an art that lives on the street. It is not hidden behind the walls of the galleries. It is accessible and open to all. But how do these works appear and who is behind them? Usually these people remain in the shadows. The documentary “Into the open” will throw a light on the personality of street artists and graffiti writers from all over Russia. Dozens of recorded interviews will provide answers to many questions not only to the viewer, but also to the authors themselves.

The project was attended by more than 60 artists from all over the country, thus the film reflects the current state of street art and shows a variety of styles, techniques, directions and views. A documentary film will open the door to the “backstage” of street art. Now everyone can learn how the preparation and creation of street objects, work in workshops, participation in exhibition and festival projects takes place.

the screening will be in Russian language

free entrance

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema program and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: