Workshop pentru artiști de pe ambelele maluri ale Nistrului – apel de participare / семинар для художников(ц) с обоих берегов Днестра – заявка на участие, 29 august 2018

— прокрутите вниз для русской версии —

RO

Pe 31 August 2018 se anunță un workshop în care artiștii(ele) vizuali(e) de pe ambele maluri ale Nistrului vor avea ocazia să interacționeze și să creeze lucrări interactive multimedia. Participanții(ele) vor analiza texte ce vizează tema telecomunicației cu posibilitatea de a contribui cu lucrări de artă la o expoziție comună. Toți cei interesați de a participa, sunt rugați să expedieze până la 8 septembrie 2018 un portfolio cu lucrări realizate în ulțimii 3-5 ani, însoțit de date de contact (email, telefon), vârsta, adresa de la domiciliu și date despre educația obținută. Toate materialele să fie expediate prin email la adresa: info(a)oberliht.org

Persoanele selectate vor fi contactate în decurs de 2 zile. Cheltuielile pentru participanții din stânga Nistrului vor fi acoperite integral de organizatori.

Perioada înregistrării este până la 8 Septembrie 2018
ziua desfășurării workshopului: 15 septembrie 2018, ora 12:00 – 18:00
locație: Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Vernisarea expoziției va avea loc pe 25 septembrie 2018.

Workshop si expozitie organizate în colaboare cu Catalina BUCOS [MD] – artistă și curatoare invitată.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

RU

Объявляется семинар, на который приглашаются художники/художницы с обоих берегов Днестра с целью сотрудничества и создания мультимедийных работ. У участников/участниц будет возможность изучить тексты про роль телекоммуникаций в искусстве, а также им будет предоставлена возможность поучаствовать в выставке. Просим всех интересующихся выслать до 8 сентебря 2018 портфолио с работами, созданными в течение последних 3-5 лет, а также контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона), возраст, город проживания и краткую информацию об образовании по электронной почте: info(a)oberliht.org

Отобранные участники будут оповещены в течение двух дней.
Расходы для участников c левого берега Днестра будут полностью покрыты организаторами.

Регистрационный период до 8 сентября 2018 г.
день проведения семинарa: 15 сентября 2018, 12:00 – 18:00
место: Zpațiu / Прозтранство (ул. Щусева, д. 103, Кишинёв)
Открытие выставки запланировано на 25 сентября 2018

Семинары и выставка организованы в сотрудничестве с Кэтэлиной БУКОС [MD], приглашённой xудожницей и кураторкой.

Мероприятие организовано Asociația Oberliht в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ.


Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: