#20 Orașul și Culturile Lui cu Marika SEMENENKO [RU] / Город и его Культуры, 20 decembrie 2018, ora 19:00

lectie deschisa_2

– – – ниже на русском – – –

RO
– – –

#20 Orașul și Culturile Lui cu Marika SEMENENKO [RU] 
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

„Конец правды” (ro. “Sfârșitul Adevărului”), Moscova 2017 – ultimul proiect al Casei de Cultură „Делай Сам/а”
20 decembrie 2018, ora 19:00 
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Lecție deschisă dedicată istoriilor despre modul în care inițiativele iau naștere și se manifestă în contextul rusesc, și despre auto-organizare în contextul urban.

În iunie 2016, pe teritoriul fostei tipografii a ziarului „Правда” (ro. Adevărul) din Moscova, s-a deschis un spațiu cultural independent Casa de Cultură „Делай Сам/а” (ro. „Fă-o Tu”). În aprilie 2017, administrația companiei nu a prelungit contractul de închiriere pentru sediu și Casa de Cultură a fost închisă. Ultimul proiect al Casei de Cultură, denumirea căruia administrația ziarului „Правда” (ro. „Adevărul”) a cerut să fie înlocuită, este „Конец правды” (ro. „Sfârșitul Adevărului”).

– – –

Marika SEMENENKO [RU] – co-fondatoare a spațiului cultural independent și barului „Делай Культуру” (ro. „Fă cultură”) de la Moscova, coautoare și participantă la seriile de proiecte culturale și artistice, cum ar fi „Not enough building…”(ro. „Construcție insuficientă …”) pentru prima bienală arhitecturală din Tbilisi, „Конец правды” (ro. „Sfârșitul adevărului”), „Люди и ракеты в закрытом городе” (ro. „Oameni și rachete într-un oraș închis”), în cadrul programului Tandem Ucraina, coautorare a studiului „Viața și moartea spațiilor culturale independente din Rusia” și carții „Делай Сам/а: практики низовых гражданских инициатив” (ro. „Fă-o singur: inițiative civile la nivel local”), masterandă de Arte în Istorie cu teza: „Discursul despre identitatea reprezentanților artei contemporane ucrainene, prin perceperea lor a «sovieticului»”.

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și este susținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public. Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

lectia deschisa_1

РУ
– – –

#18 Город и его Культуры с Марийкой СЕМЕНЕНКО [RU]
Цикл презентаций в рамках программы Библиотеки Публичного Пространства

«Конец правды», Москва 2017 – последний проект Дома Культуры «Делай Сам/а»
20 декабря 2018, в 19:00
Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)

Лекция будет посвящена рассказам о том как проявляется инициатива в российском контексте, что делали ранее и что делают сейчас,и о городской самоорганизации.

В июне 2016 года на территории бывшей типографии газеты «Правда» в Москве открылось независимое культурное пространство Дом Культуры «Делай Сам/а» (ДК|ДС). В апреле 2017 года управляющая компания не продлила договор аренды помещения, и ДК|ДС был закрыт. Последний проект ДК, название которого администрация «Правды» потребовала заменить – «Конец правды».

– – –

Марийка СЕМЕНЕНКО [РУ] – со-основатель независимого культурного пространства и бара «Делай Культуру» в Москве, соавтор и участник ряда культурных и художественных проектов таких как «Not enough building…» для первой архитектурной биеннале в Тбилиси, «Конец правды» и «Люди и ракеты в закрытом городе» в рамках программы Tandem Ukraine, соавтор исследования «Жизнь и смерть независимых культурных пространств в России» и книги «Делай Сам/а: практики низовых гражданских инициатив», со-куратор программы фестиваля независимого документального кино «Делай Фильм», Master of Arts in History с диссертацией на тему «Дискурс об идентичности представителей украинского современного искусства через их представление о “советском”»

Эти презентации часть цикла Город и его Культуры и организованы под эгидой Библиотеки Публичного Пространства. Проект поддерживается Европейского Культурного Фонда в рамках программы Коллективное Действие для Общественных Благ. Цикл Город и его Культуры имеет целью представить город и его среду с точки зрения разных дисциплин: истории, антропологии, философим, политики, экономии, культурологии, изобразитeльных искусств.

MECC-LOGO-new
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: