FAȚADE PUBLICE: Viktor VEJVODA [CZ], Marlene HAUSEGGER [AT], Ira MERZLICHIN [RO] – prezentare de artist, 23 iulie 2019, ora 20:00

– – – scroll down for English – – –

RO

Viktor VEJVODA [CZ] / Marlene HAUSEGGER [AT] / Ira Merzlichin [RO] – prezentare de artist
Marți, 23 iulie 2019, ora 20:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Manifestul termal – o prezentare de Viktor VEJVODA [CZ]

Manifestul imprimării termice este denumit după tehnologia de imprimare fără cerneală pe role de hârtie folosite la casele de marcat.
Prezentarea lui Viktor Vejvoda se concentrează asupra utilizării tehnicilor de tipărire termică în cultură și artă. El explorează generarea de printuri personale sau colective create cu ajutorul programelor și a driverelor obținute din surse libere, gratuite.

Proiectul prezintă o „editură termică” foarte ușoară, mobilă și ieftină, care poate opera și produce tipărituri în medii diverse. Accentul se pune pe colaborarea și legătura dintre autor și public. Lucrările și publicațiile pot fi produse pe loc, oriunde, în mod flexibil, fără un lanț lung de servicii necesar pentru  post-producție, tipică pentru tiparul obișnuit. Materialul utilizat – hârtia termică, este ușor de găsit și  e disponibil la scară largă.
Reducerea formatului de tipar (role cu lățimea de 47 mm) și a calității imprimării la nuanțele de alb-negru și semiton are un efect revigorant, contrastând cu prezența copleșitoare a imaginilor lucioase contemporane.
Manifestul termal re-formulează esența și funcția tiparului tradițional. Autorii și cititorii se confruntă cu o experiență de lectură fără limite, fără sfârșit, în afara conceptului de rând (divizare și respectiv răsfoire pe pagini individuale). Publicațiile sunt role pliabile, tipărite pe hârtie ușoară.

Viktor VEJVODA [CZ] s-a născut în orașul Praga, Cehoslovacia, a studiat la Academia de Arte Plastice din Praga pe care a absolvit-o în anul 2015. Locuiește și lucrează în orașul natal. Interesul său principal e legat de ecologia consumului, cunoașterea periferică și cea uitată, la fel precum și de întrebările legate de valori și improvizație.

Détournements – prezentare de Marlene Hausegger [AT]

De obicei, eu lucrez într-o manieră situațională, cu un scop anume – merg la o plimbare pentru a descoperi comori, mici ajustări ale vieții, lucruri sau situații întâmplătoare și neașteptate. Transformând aceste descoperiri în ceva sculptural, folosesc fotografia pentru a documenta aceste intervenții.

Marlene HAUSEGGER [AT] este născută în anul 1984 în Leoben, Austria, a studiat la Universitatea de Arte Aplicate din Viena și la Școala de Arte din Montpellier. Începând cu anul 2015 predă la Universitatea de Artă din Linz. Ea este interesată de limitele ascunse și posibilitățile limitate ale situațiilor sociale, pe care le descoperă în primul rând în domeniul public. Acest lucru rezultă deseori în intervenții temporare și instalații, precum și desene sau videoclipuri, care se deosebesc prin ușurința lor formală, umorul critic și puterea vizuală.

Paradaiz Beatbox Mașinao prezentare de Ira MERZLICHIN [RO]

Un nou gen, beatbox, se dezvoltă într-un ghetou izolat de romi din Baia Mare, România. Nu există instrumente de percuție atunci când crești în sărăcie extremă. Ăsta e momentul unde începe să apară beatboxing-ul, iar acești copii îl combină cu Manelele – un gen de muzică care folosește deseori elemente orientale și țigănești.

Ira MERZLICHIN [RO] este regizoare de filme documentare care lucrează independent în România. Ea face parte din PARADAIZ, o organizație a cărei principalele obiective sunt explorarea și sprijinirea schimburilor interculturale ca motoare ale păstrării diversității culturale și creării de toleranță între ceea ce este considerat minoritate și majoritate, periferică și centrală.

Acest eveniment este organizat în cadrul programului Edu-Art („Fațade Publice: Istorii din Cartier” – Școala Internațională de Vară) și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

EN

Viktor VEJVODA [CZ] / Marlene HAUSEGGER [AT] / Ira Merzlichin [RO] – artist talk
Tuesday, July 23, 2019, 8 pm
Zpace (103, Al. Șciusev  str., Chisinau)

Thermal Manifesto – presentation by Viktor Vejvoda [CZ]

Thermal Manifesto is named after the inkless printing technique for receipts from cash registers.

Public activities with Vejvoda’s project are a way to discuss topics such as self-publishing and a technological renaissance of the Thermal Printer. A chance to meet and discuss ideas, publications and invite new members, interested in the Thermal method and avant-garde print in itself.

With the help of Open Source software tools Prague-based artist Viktor Vejvoda has been able to use this method for cultural purposes and self-publishing, developing a very light and movable system for a transportable publishing desk, which can deploy in various environments. Cooperative and inclusive potential is highlighted. Works and publications can be produced flexibly without a long chain of service and post-production steps with locally available material and in sustainable amounts.

Reducing the print format (print rolls of 47mm width) and print quality to half-tone black and white raster has a refreshing touch, contrasting with the overwhelming presence of contemporary glossy images.

Thermal Manifesto print questions how publications are designed. Authors and readers are confronted with a page-less, endlessly designed, reading experience. Final prints are compact, on light-weight paper.

Viktor VEJVODA [CZ] was born in Prague, Czechoslovakia. He studied at Academy of Fine Arts in Prague and graduated in 2015, studio of New Media. He lives and works in Prague. His main interest lies in the ecology of consumption, peripheral and forgotten knowledge, the questions of value and improvisation.

Détournements – a presentation by Marlene HAUSEGGER [AT] 

I usually work in a situationistic manner, that means a purpose – free strolling around, to find small treasures: little adjustments of life, random unexpected and exciting things or situations. By turning these discoveries into something sculptural, I use photography to document these interventions.

Marlene HAUSEGGER [AT] (b.1984 in Leoben, Austria) studied at the University of Applied Arts in Vienna and the École des Beaux Arts in Montpellier. Since 2015 she teaches at the Art University Linz. She is particularly interested in the hidden limitations and restricted possibilities of social situations, which she primarily discovers in the public realm. The results of this work are often temporary interventions and installations – as well as the accompanying drawings and videos which are notable for their formal lightness, cryptic humour and visual power.

Paradaiz Beatbox Mașina – a presentation by Ira MERZLICHIN [RO]

A new beatbox genre is developing in an isolated Roma ghetto in Baia Mare, Romania. There are no percussion instruments around when you’re growing up in extreme poverty. That’s when beatboxing comes in, and these kids combine it with Manele – a music genre that often uses oriental and gypsy elements.

Ira MERZLICHIN [RO] is a documentary filmmaker that works independently in Romania. She is part of PARADAIZ, an organization whose main goals are the exploration and support of inter-cultural exchanges as engines of preserving cultural diversity and creating tolerance between what is considered minority and majority, peripheral and central.

This event is organized in the frame of the Edu-Art program (”Public Facades: Neighborhood Histories” – International Summer School) with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova. The aim of the project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: