FILMCHIOȘC / FILMKIOSK: Signers Koffer – un film de Peter LIECHTI [CH] – proiecție / screening, 3 decembrie 2019, ora 18:00

– – – scroll down for English – – –

RO

SIGNERS KOFFER – proiecție de film
un film de Peter LIECHTI [CH]
1995 | 88 min. | limba: germană | subtitre: engleză

3 decembrie 2019, ora 18:00
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

“Sign Here” (cu titlul original: “Signers Koffer”) este un fel de road movie care prezintă o călătorie prin peisaje magice de-a lungul Europei. Din Alpii Elvețieni până în estul Poloniei, de la Stromboli până în Islanda, filmul este, de asemenea, o călătorie prin stări mentale și emoționale. Este oare Roman Signer, eroul „Sign Here”, un provocator? Nicidecum, mai degrabă un soi de poet-filozof căruia îi plac doar „instalațiile” sale temporare care se găsesc adesea a fi expuse prognozelor și pericolelor de incendiu și apă.

Dar această lume nu l-ar lăsa niciodată indiferent pe artistul nostru. Înainte de a semna câteva experimente pirotehnice neobișnuite pe situri industriale afectate de fosta RDG, a captat încrederea și a creat câteva portrete ale foștilor lucrători deveniți șomeri și prost compensați. Aceștia ar reprezenta o lumină vărsătoare asupra acelor ani înainte de 1989, când toată lumea primea un salariu „chiar dacă nu munceau”. Camera dirijată de Peter Liechti era la fel de incisivă cum ar fi putut fi în timpul unui eveniment creat de Roman Signer în mijlocul naturii, pentru a o imita sau a-i aduce un omagiu. „Signing Here” este un cinema-verité despre un artist al sincerității.

Peter Liechti (născut în 1951 la St. Gallen, Elveția, decedat în 2014 la Zürich) a studiat istoria artei la Universitatea din Zurich (1971-1979) și a fost profesor de arte absolvent. Din 1986, a lucrat ca scenarist, cameraman și regizor independent. Filmele sale au fost premiate la numeroase festivaluri (Locarno, Torino, Leipzig, Saarbrücken sau Solothurn), a participat la diverse ateliere și seminarii la Zürich, Geneva, Lausanne, Luzern, Munchen, Hamburg. A urmat cursuri specializate în Capetown, Beijing, Dublin, Edinburg, Bochum, Buenos Aires.

intrare liberă

Această proiecție este parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN

SIGN HERE – film screening
a film by Peter LIECHTI [CH]
1995 | 88 min. | language: German | subtitles: English

December 3, 2019, 6 pm
place: Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Mateevici str., Chisinau)

“Sign here” (original title: “Signers Koffer”) is kind of road movie which travels in some magically charged landscapes across Europe. From the Swiss Alps to eastern Poland, from Stromboli to Iceland, the film is also a journey through mental and emotional states. Is Roman Signer, the hero of “Sign here”, a provocateur? Not even, rather a kind of poet-philosopher who only likes his temporary “installations” that are often found to be exposed to the forecasts and hazards of the fire and water. 

But our world would never leave our artist indifferent. Before signing some pyrotechnic and unusual experiments on industrial sites affected by the former GDR, he captured the confidence and create some portraits of former workers who had become unemployed and poorly compensated. They would become a shedding light about those years before 1989 when everyone received a salary, “even if they did not work”. The camera directed by Peter Liechti was as incisive as it could have been during an event created by Roman Signer in the middle of nature, in order to imitate or pay tribute to it. “Signing here” is a cinema-verité about an artist of sincerity.

Peter Liechti (born in 1951 in St. Gallen, Switzerland, died in 2014 in Zürich) studied art history at the Zurich University (1971-1979) and was a graduated art teacher. From 1986, he worked as a free-lance screenwriter, cameraman and director. His films were awarded at numerous festivals (Locarno, Torino, Leipzig, Saarbrücken or Solothurn) and participated in various workshops and seminars in Zürich, Geneva, Lausanne, Luzern, Munich, Hamburg. Masterclasses in Capetown, Beijing, Dublin, Edinburg, Bochum, Buenos Aires.

free entrance

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema program and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: