Cultura Independentă pe timp de pandemie – cazul Art-Labyrinth (CSCI vs MNEIN / MECC)

Organizațiile culturale care activează din anul 2012 în clădirea fostei Case a Zemstvei Guberniale, administrate de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, s-au pomenit într-o situație paradoxală și injustă în ultimile luni: în timpul pandemiei COVID-19, când este interzisă organizarea evenimentelor cu participarea publicului, acestora li se cere să achite categoric chiria. În loc să fie propuse soluții de susținere a sectorului cultural independent, administrația MNEIN și autoritățile responsabile aleg să înrăutățească și mai mult situația acestuia.

Despre Coaliția Sectorului Cultural Independent (CSCI)

În ultimele luni, au fost puse bazele Coaliției Sectorului Cultural Independent tocmai pentru a apăra interesele lucrătorilor și lucrătoarelor independente din sfera culturii și pentru a atrage atenția asupra neglijenței totale cu care aceștia sunt tratați. Formată din organizații și inițiative care au atras atenția asupra înrăutățirii situației din această sferă încă prin protestele din februarie 2020, CSCI a expediat pe 16 iunie curent o solicitare către MECC pentru susținerea sectorului cultural independent atât pe timp de pandemie, cât și în cursul anului, prin scutirea de plată a chiriei pentru întregul an 2020 a organizațiilor active la Casa Zemstvei. Până în acest moment, nu am primit un răspuns oficial la solicitarea noastră.

Încă de la începutul anului 2020, toți chiriașii de la Casa Zemstvei s-au pomenit în situația de a activa fără un contract de chirie, semnarea căruia a fost tergiversată de reprezentanții MECC. Deși am organizat un protest în fața Guvernului pe 1 februarie 2020, contractele pentru întregul an au fost semnate abia pe 15 mai, 2020.

Cazul Art-Labyrinth

Dorim să atragem atenția în deosebi asupra cazului Asociației Obștești Art-Labyrinth, care ilustrează dificultățile majore cu care se confruntă sectorul. Deși au fost expediate scrisori și adresări către administrația Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN), instituția care gestionează spațiile Casei Zemstvei, Art Labyrinth s-a pomenit cu o datorie de 17 mii de lei, dintre care 10 mii calculate pentru lunile mai-iunie (adică în perioada pandemiei și a stării de urgență declarate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică). Pentru luna iulie, în care situația excepțională s-a prelungit și nu sunt posibile manifestări publice în Casa Zemstvei, Muzeul de Etnografie emite un alt bon de plată pentru chirie în mărime de 6200 lei, chiar după scrisorile expediate către Minister și administrația Muzeului.

În cadrul unei discuții purtate cu administrația MNEIN la momentul semnării contractelor reînnoite, directorul AO Art-Labyrinth, Alexandru Voroniuc, a invocat faptul că organizația sa nu dispune de venituri financiare pentru a achita chiria de 6200 de lei lunar din cauza pandemiei, cînd evenimentele culturale cu participarea publicului sunt interzise și în condițiile în care avea deja datorii acumulate pentru luna ianuarie 2020, achitate doar parțial. În urma acestei discuții, directorul MNEIN, Petru Vicol, a solicitat organizațiilor chiriașe să depună câte o cerere explicând aceste motive, care să servească drept bază pentru scutirea plății de chirie.

Astfel, pe 21 mai, 2020, Art-Labyrinth a expediat această scrisoare, la care până în prezent nu a primit niciun răspuns oficial din partea MNEIN. În schimb, pe 23 iunie 2020, am fost informați printr-o scrisoare că avem datorii față de MNEIN în valoare de 17 209,61 lei.

Considerăm injust faptul ca organizațiile culturale necomerciale să fie forțate de către autorități să achite chiria pentru o perioadă care a coincis în mare parte cu starea de urgență în sănătate publică și în care nu au putut folosi deloc încăperile închiriate. Organizațiile de la Casa Zemstvei au mizat pe o abordare solidară și o colaborare constructivă între instituțiile culturale de stat și asociațiile independente, care să treacă dincolo de o relație arendaș-chiriaș stabilită doar în interes comercial.

Artiștii din Art-Labyrinth au încercat să construiască relațiile în acest spirit pozitiv, participând, spre exemplu, an de an, cu titlu gratuit la sărbătoarea Noaptea Muzeelor organizată de MNEIN, cu un program cultural vast. Această participare a fost una esențială și înalt apreciată de public.

Context legal

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM (MECC) a emis o circulară în care este descrisă procedura pentru arendași pe timp de pandemie, care însă nu a fost comunicată reprezentanților Art-Labyrinth decât pe 26 iunie curent. În circulară se prevede posibilitatea eliberării provizorie a spațiilor, fie achitarea chiriei pentru încăperi în calitatea lor de depozit. Considerăm că această circulară se adresează agenților economici, care prestează servicii comerciale, și nu ține cont de specificul activităților desfășurate de ONG-urilor culturale necomerciale și de situația lor economică reală.

Totodată, considerăm că MECC ar trebui să adopte o abordare diferită față de sectorul cultural independent, existența căruia a fost neglijată de la independență încoace. Este o modalitate totalmente greșită de gestionare a crizei create în prezent în sfera sănătății publice și a culturii, iar printr-o abordare nediferențiată și defectuoasă, instituțiile statului riscă să înrăutățească și mai mult situația deja gravă. Nu numai că acestor organizații nu li s-a acordat nici un suport pe timp de pandemie, dimpotrivă, li se cere să achite plata chiriei chiar și pentru lunile în care spațiile nu pot și, de fapt, nu au fost folosite.

Concluzii

Drept dovadă a lipsei de interes al MECC pentru situația precară în care activează ani la rând asociațiile obștești de la Casa Zemstvei, vorbește și faptul că, până în momentul de față (22 iulie, 2020), MECC nu și-a onorat obligația de a veni cu un răspuns la solicitarea din 16 iunie, 2020, expediată de reprezentanții Coaliției Sectorului Cultural Independent. Legea însă obligă reprezentanții Ministerului să ofere un răspuns în timp de până la 30 de zile!

Ce le mai rămâne organizațiilor culturale independente să facă, ca să fie auzite de funcționarii publici? Să protesteze? Să se adreseze în instanță pentru a obține un răspuns în termenele stabilite de lege? Oare nu pot fi identificate căi legale în vederea scutirii plății chiriei pentru o perioadă în care sunt stopate toate activitățile culturale? Oare cerem prea mult?

22 iulie, 2020
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: