EDU-ART 2020 / APEL: Oraș Iluminat – atelier în domeniul fotografiei experimentale / CALL: City in the Spotlight – experimental photography workshop


fotografie de Ramin Mazur

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE

Oraș Iluminat – apel de participare
Atelier în domeniul fotografiei experimentale, condus de Ruben Hollinger [CH] și Ramin Mazur [MD], cu participarea lui Maxim Polyakov [MD]
12 – 26 septembrie 2020
Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103) / Apartamentul Deschis (str. București 68/1), Chișinău

Invităm studenți și artiști din toate domeniile să exploreze periferiile sociale sau geografice cu ajutorul camerelor foto. Participanții vor face fotografii la tema „periferiei” și vor lucra la reprezentarea conceptelor cu ajutorul unor obiecte care vor fi ulterior fotografiate. Participanții vor beneficia de instruire de bază în tehnica fotografiei, lucrul cu lumina în aer liber și în studiou, care pot fi utile în lucrul artistic. Totodată, vom amenaja un simplu studiou pentru fotografie, care va putea fi folosit pentru viitoarele proiecte. Pe final vom încerca să materializăm eforturile într-un set digital de stickere sau gif-uri animate, care vor fi prezentate sub forma unei expoziții într-un spațiu urban și pe un site web comun.

Va fi posibil de lucrat individual sau în grup. Participanții ar putea aduce, după posibilitate, o cameră foto, un bliț pentru cameră și un laptop pentru editarea imaginilor.

Acest atelier este o platformă comună pentru a împărtăși energii și idei – suntem în căutarea unor participanți curioși, a unor opinii și energii noi.

Atelierul prevede în jur de 10 sesiuni / întâlniri de lucru și ieșiri în teren. Limba de lucru este engleza.

Doritorii de a se înscrie la atelier sunt rugați să completeze acest formular până la data de 4 septembrie 2020. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 8 septembrie 2020.

Taxa de participare
Participarea la atelier este gratuită, deoarece noi credem că accesul la educație trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social. Participanții ar trebui să-și acopere singuri costurile aferente călătoriei internaționale, cazării la Chișinău și alte costuri legate de participarea lor.

Mai multe detalii despre proiectul Edu-Art 2020 se găsesc la acest link
Informații suplimentare despre atelierul de instruire Oraș Iluminat: link

Aviz COVID-19
Rugăm toți participanții să își asigure măști și mănuși pentru zilele de lucru în atelier. La rândul nostru, vom asigura dezinfectant pentru mâini și suprafețe, și instrumente de lucru, spații de lucru mai largi și posibilitatea de a lucra în aer liber pentru a respecta distanța fizică de 1,5 m. În caz că manifestați simptomele virusului Covid-19, vă rugăm să optați doar pentru componentele online propuse în cadrul activității.

Informație pentru contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional din România (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Acest program nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.


fotografie de Ramin Mazur

[EN]

EDU-ART 2020 / ART RESEARCH AND CULTURAL ACTIVISM ON THE PERIPHERY

City in the Spotlight  call for participation
experimental photography workshop led by Ruben Hollinger [CH] and Ramin Mazur [MD], with the participation of Maxim Polyakov [MD]

September 12 – 26, 2020
Zpace-Workshop (Zemstva House, 103 Al. Sciusev Street) / Flat Space (68/1 București str.), Chisinau

We invite students and artists from all fields to explore social or geographical peripheries with the help of photo-cameras. Participants will make photographs on the topic of “periphery” and will be representing concepts through images and photographed objects. Participants will receive basic training in photography, outdoor lighting, and studio lighting, which can be useful in the artwork. In addition, we will install a basic photo studio that can be used for future projects. By the end of the workshop, we will try to materialize our efforts in a set of stickers or digital animated gifs, which will be presented in the form of an exhibition in urban space and on a common website.

It will be possible to work alone or in a group. Participants should bring, if possible, a camera, a camera flash, and a laptop for editing images.

This workshop is a common platform to share energies and ideas in a playful atmosphere – we are looking for curious participants, new opinions, and energies.

There will be 10 sessions / working sessions and field trips. The working language will be English.

If you wish to take part in the workshop please register by filling in this form till 4th of September 2020. Participants subscribed to the workshop will receive instructions by email till 8th of September 2020.

Participation fee
Participation in the workshop is free because we believe that access to education should be provided to all who wish, regardless of their economic or social status. Participants should cover the costs of international travel and medical insurance, accommodation in Chisinau, and other costs related to their own participation.

More information about the Edu-Art 2020 project: link
Additional information about the City in the Spotlight workshop: link

COVID-19 note
We ask the participants to bring their own masks and gloves for the workshop days. In our turn, we will provide hand sanitizer, tools, large enough workspaces, and the possibility to work outdoors too, in order to ensure physical distancing of 1,5 m. If you experience symptoms of the Covid-19 virus, please opt only for the online components of the program.

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund in Romania (AFCN). The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.
This program was not supported by the Ministry of Education, Culture, and Research of the Republic of Moldova.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: