EDU-ART 2020 / APEL: Tururi de gunoi și misiuni de salvare a mâncării / CALL: Trash touring and food rescue missions

– scroll down for English –

RO

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE

Tururi de gunoi și misiuni de salvare a mâncării – apel de participare
Un atelier de 4 zile ținut în cadrul Cursului de artă contemporană și curatoriat de Clara Abdullah [MD/RO] (EcoVisio) – activistă de mediu și Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy) – artistă și activistă
21-24 octombrie, 2020
Locații: Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Șciusev 103, Chișinău) / Rugina & Co (Bariera Sculeni, str. Ghidighici 3) / Diverse piețe și magazine din Chișinău / online

Pe parcursul celor 4 zile, vom explora împreună modalități de a salva mâncarea neiubită, nevândută, respinsă, urâtă, strâmbă, aproape de data expirării, dar încă gustoasă și bună pentru consum. Uneori asta înseamnă pur și simplu o privire mai atentă în propriul frigider, alteori e vorba de interacțiuni cu diverse comunități și agenți economici, precum și perindări urbane minuțioase. Experiențele obținute ne vor ajuta să dezvoltăm un discurs artistic în jurul unor subiecte din sfera ecologiei.

Un aspect important la ceea ce noi vom face e să testăm limitele economiei de piață a Chișinăului, care dictează ca toate schimburile să aibă loc în virtutea profitului sau a avantajului social. Noi vom încerca să creăm schimburi bazate pe cooperare, bunăvoință și grijă pentru resurse, chiar dacă asta se va întâmpla la un nivel foarte mic, ca de exemplu convingerea unui magazin de cartier să ne dea nouă morcovii diformi în loc să-i arunce.
Atelierul va include activități de cartografiere, mers pe jos, vorbit și sunat oameni, documentat, făcut postări și poze, cărat sacoșe și mai ales, încasat priviri strâmbe cu regularitate. Festivitatea de ”absolvire” a atelierului va avea loc lângă parcul de sculpturi „Rugina & Co”, sub forma unui performance interactiv în aer liber numit Chaihana. În cadrul acesteia, vom găti și ne vom bucura de „recolta” noastră freegană de oraș, alături de un ceai cald și muzicile noastre preferate. Pe lângă mâncare, ne vom mai împărtăși cu uneltele și abilitățile noastre culinare, astfel încât să profităm la maxim de produsele noastre salvate, reducând consumerismul la minim.

Doritorii de a se înscrie la atelier sunt rugați să completeze acest formular până la data de 16 octombrie 2020. Participanții selectați vor primi instrucțiuni prin email pe 18 octombrie.

Despre traineri

Clara Abdullah [MD/RO] (1990) – originară din România, adoptată de Chișinău în 2018, unde trăiește ca artistă captivă într-un corp de oengistă. A studiat jurnalism, politici de gen și alte câteva chestii de o avertizase mama ei că nu aduc un rost în viață. Înainte să vină la Chișinău, a lucrat în Lisabona la un centru de reducere a riscurilor pentru consumatori de droguri, apoi în Vilnius la Institutul European pentru Egalitate de Gen. A făcut și un internship la VICE pe când era studentă, lucru de care toți prietenii îi spun că ”are sens”. Interesele ei actuale sunt în zona ecologiei și a activismului în comunitate. Nu a văzut niciodată Lion King.

Bermet Borubaeva [KG] este cercetătoare, curatoare și artistă, născută în Bișkek, Kârgâzstan. În practica sa diversă, lucrează cu problemele de producere politico-economice a hranei, a muncitorilor, mediului urban, emancipării de gen. Este licențiată și a făcut master în Arte în Științele Politice și Analiză Politică și Politici Publice. În 2009, a absolvit Școala de Artă Contemporană ArtEast și a studiat la Prima Școală Curatorială de Vară din Moscova. A contribuit la mai multe publicații în domeniile artei, științelor politice, mediului urban, la proiecte locale și internaționale din Asia Centrală, Rusia, Slovenia, Serbia, Elveția, Polonia, Mexic, SUA și altele. În 2009, a fondat Cooperativa PreobraZHenskiy și a pornit jocul „Școala Migrantului” și comicsul activist „I. Food” („Eu. Mâncare”).

Taxa de participare
Participarea la atelier este gratuită, pentru că credem că accesul la educație trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social. Participanții ar trebui să-și acopere singuri costurile aferente călătoriei internaționale, cazării la Chișinău și alte costuri legate de participarea lor.

Mai multe detalii despre proiectul Edu-Art 2020 găsiți la acest link:
https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/
Informații suplimentare despre Cursul de artă contemporană și curatoriat:
https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/curs/

Aviz COVID-19
Rugăm toți participanții să își asigure măști și mănuși pentru zilele de lucru în atelier. La rândul nostru, vom asigura dezinfectant pentru mâini și suprafețe, și instrumente de lucru, spații de lucru mai largi și posibilitatea de a lucra în aer liber pentru a asigura respectarea distanțării fizice de 1,5 m. În caz că manifestați simptomele virusului Covid-19, vă rugăm să optați doar pentru componentele online propuse în cadrul activității.

Informații de contact
Oberliht: + 373 22 286317, + 373 79910102, email: info@oberliht.org
Clara Abdullah (EcoVisio): tel. +373 60790514, email: clara@ecovisio.org

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional din România (AFCN), Centrul Cultural Ceh din București și Ambasada Republicii Cehe din Chișinău. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Acest program nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

EN

EDU-ART 2020: Art research and cultural activism on periphery

Trash touring and food rescue missions – call for participation
A 4-day workshop organized in the frame of the Course of contemporary art and curating by Clara Abdullah [MD/RO], environmental activist (EcoVisio) and Bermet Borubaeva [KG], artist and activist (Cooperative PreobraZHenskiy)
October 21-24, 2020
Locations: Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Șciusev 103, Chișinău) / Rugina & Co (Bariera Sculeni, str. Ghidighici 3) / Various Chișinău shops and markets / online

During the 4 days, we will explore together ways of saving food that is unloved, unsold and rejected, ugly, misshapen, close to expiration date, but still delicious and perfectly good to eat. Sometimes this can be as simple as taking a good hard look inside your fridge, other times it involves interacting with diverse communities and businesses, punctuated by deep city explorations. This compilation of experiences will help us develop an art discourse around certain ecology topics.

A big part of what we will be doing is testing the limits of Chișinău’s free-market economy, which dictates all exchanges to be driven by profit or social advantage. We will try to spark exchanges based on cooperation, goodwill and care for resources, even if just at a micro-level like convincing a neighborhood shop to give us their lumpy carrots instead of throwing them out.
The workshop will include mapping, walking, talking, calling, posting, shooting, carrying, researching and most of all, getting strange looks in lots of places. The ‘graduation’ ceremony of our workshop will be an open-air interactive performance called Chaikhana, near ”Rugina & Co” sculpture park. Here we will be cooking and enjoying our freegan urban ‘harvest’, alongside a warm cup of tea and our favorite music. Aside from food, we will also be sharing our skills and tools, in order to make the most of our salvaged products while engaging in as little consumerism as possible.

If you wish to take part in this workshop, please register here by October 16, 2020. Selected participants will receive instructions by email on October 18, 2020.

About the trainers

Clara Abdullah [RO / MD] – originally from Romania, chose Chișinău as her adoptive city in 2018. Currently living there as an artist trapped inside an NGO worker’s body. Studied journalism, gender policies and some other stuff her mom thought would never lead to a real job. Before Chișinău, she worked at a harm reduction center in Lisbon and at the European Institute for Gender Equality in Vilnius. Also did an internship at Vice during uni, which her friends say ‘makes so much sense’. Her interests currently sit at the corner of ecology and community-led activism. Has never seen ‘Lion King’.

Bermet Borubaeva [KG] is a researcher, curator and artist born in Bishkek, Kyrgyzstan. In her multi-faceted practice, she engages with the politico-economic issues of food production, labour, urban environment, and gender emancipation. She holds a Bachelor and Master of Arts in Political Science and Political Analysis and Public Policy. She graduated from the ArtEast School of Contemporary Art in 2009 and studied at the First Moscow Curatorial Summer School. She has contributed to several publications in the fields of art, political science, and urban environment on local and international projects in Central Asia, Russia, Slovenia, Serbia, Switzerland, Poland, Mexico, USA, etc. In 2009 founded Cooperative PreobraZHenskiy , started game “School of Migrant” and activist comics “I. Food”.

Participation fee
Participation in the workshop is free, because we believe that access to education should be provided to all who wish, regardless of their economic or social status. Participants should cover the costs of international travel and medical insurance, accommodation in Chisinau and other costs related to their own participation.

More information about the Edu-Art 2020 project:
https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/
Additional information about the Course of contemporary art and curating: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/curs/

COVID-19 note
We ask the participants to bring their own masks and gloves for the workshop days. In our turn, we will provide hand sanitizer, tools, large enough workspaces and the possibility to work outdoors too, in order to insure physical distancing of 1,5 m. If you experience symptoms of Covid-19 virus, please opt only for the online components of the program.

Contact information
Oberliht: + 373 22 286317, + 373 79910102, email: info@oberliht.org
Clara Abdullah (EcoVisio): tel. +373 60790514, email: clara@ecovisio.org

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund in Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: