Ziua Atelierelor Deschise, 15 mai 2021 / 14:00-18:00

photo_2021-05-13_15-23-17

– читайте ниже на русском –

RO

Vă invităm la Ziua Atelierelor Deschise pe 15 mai 2021, între orele 14:00 – 18:00, care va avea loc la Centrul Cultural din Casa Zemstvei (str. Al. Șciusev 103, Chișinău / intrarea prin ușa principală). Tinerii artiști, activiștii, cicliștii, fotografii, graficienii, designerii, urbaniștii, ceretătorii și toți cei interesați sunt așteptați la eveniment!

Veți putea participa sau urmări activitatea următoarelor ateliere tematice:

atelierul de artă plastică: ART SOUP GROUP – jurnale de artist
Folosești un art jurnal sau ai dori să începi unul?
În atelier găsești materialele necesare pentru a o face.
Jurnalul este instrumentul care ajută la gândire, planificare, documentare și introspecție. El prezintă un proces care nu necesită să fie dus la capăt și care permite greșelilor să se manifeste, transformându-le într-o istorie. Este locul în care poți fi liber, în care poți experimenta fără temă și unde te poți întoarce pentru a (re)găsi inspirație și idei noi.

3rd Space Studio: prezentarea atmosferei Studioului și a potențialului acestuia, pe care oamenii pot să îl viziteze.
Un loc de lucru curat, calm, organizat dacă vizitatorii au această capacitate.
Nu e circ, presiune sau show spectaculos.
Va fi prezentat și “Stůl knížka” ca instrument de lucru pentru munca mintală pentru colectivul Kolxoz.
În luna mai, motto-ul de lovitură al celor de la Kolxoz este: “Mai puțină vorbă, mai multă muncă”.
Vor fi expuse mici exemple ale esteticii și eticii colectivului Kolxoz în forma unei publicații prezentate la “Galeria pe ață”, și Colecția de artă Kolxoz.
Colțișor pentru cafea.
Colțișor pentru lectură.
De stat de vorbă.

atelierul de Ciclocultură: unde vă puteți repara bicicleta și unde vor fi prezentate desene despre contextul urban
O cameră de lucru deschisă în care puteți folosi instrumente pentru a vă repara bicicleta, unde puteți obține ajutor sau sfaturi privind utilizarea bicicletei, discutați probleme legate de ciclism, beneficiile ciclismului, filosofia ciclismului, viitorul și prezentul ciclismului în Chișinău și Moldova.

cafeneaua „Orbita”

spectacolul „Hai să ne cunoaștem!”, play-back al teatrului „Чернила” („Cerneală”), ora 17:00

În această zi ar putea avea loc și alte evenimente cu participarea unor colective în următoarele spații: grădina Casei Zemstvei, atelier de fotografie, sala de tobe, sala de repetiții (Playback Theatre).

În legătură cu restricțiile existente privind COVID19, vă rugăm să vă înscrieți în prealabil aici.

Pe curând!

photo_2021-05-10_19-18-32

РУ

Приглашаем вас на День Открытых Мастерских, 15 мая 2021 с 14:00 до 18:00, который состоится в Культурном центре в Доме Земств (Кишинев, ул. Щусева, 103 / вход через главный вход). Приглашаются молодые художники, активисты, велосипедисты, фотографы, графические дизайнеры, дизайнеры, градостроители, исследователи и все желающие!

Вы сможете принять участие или наблюдать за деятельностью следующих мастерских:

мастерская изобразительного искусства: ART SOUP GROUP
Вы пользуетесь арт журналами или хотите сделать такой?
В мастерской вы найдете для этого необходимые материалы.
Журнал – это инструмент, который помогает в мышлении, планировании, документировании и самоанализе. Он представляет собой процесс, который не нужно завершать, и который позволяет ошибкам проявляться, превращая их в историю. Это место, где вы можете быть свободны, где вы можете экспериментировать без домашней работы и где вы можете вернуться (заново) найти вдохновение и новые идеи.

3rd Space Studio: презентация атмосферы и потенциала Студии 3-его Измерения, которую люди могут посетить.
Чистое, спокойное, организованное для работы место, если посетители или участники на это способны.
Ни цирка, ни толчка, ни зрелищного шоу.
Также будет представлена «Stůl knížka», как ключевой инструмент для умственной работы от коллектива Kolxoz.
В мае месяце ударный девиз от Kolxozа: «Меньше разговоров, больше работы».
Небольшие примеры этики и эстетики от Kolxozа в виде публикации в «Galerie na niti» и экспозиции коллекции Kolxoz Art.
Кофейный уголок.
Уголок для чтения.
А поговорить.

мастерская по велокультуре: отремонтируем велосипед, обсудим рисунки городского пространства. Открытая мастерская, где вы можете, используя инструменты, отремонтировать свой велосипед, где вы можете получить помощь или совет по использованию велосипеда, обсудить проблемы и преимущества использования велосипеда, его философию, будущее и настоящее велокультуры в пространстве Кишинева и Молдовы.

Орбита” кафе

перформанс „Будем знакомы!”, плейбек-театра “Чернила”, начало в 17.00

В этот день могут произойти и другие мероприятия в других помещениях: сад Дома Земства, фотомастерская, барабанная комната, репетиционный зал.

Что касается существующих ограничений на COVID19, пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее здесь.

До скорой встречи!
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: