#21 Orașul și Culturile Lui cu Mihai Danciu [RO] / City and Culture

Fig_11

– – – scroll down for English – – –

RO

#21 Orașul și Culturile Lui
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Tranziție, periferie, post-industrial de Mihai DANCIU [RO] 
30 iunie 2021, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Subculturile cele mai fragile se manifestă în spații aflate în tranziție, în așteptare. Un astfel de proces se manifestă în orașele care își caută o nouă rațiune de a fi odată cu resetarea programului economic pentru care au fost constituite. Un astfel de exemplu este Valea Jiului, cel mai mare bazin carbonofer din România, care din 1997 până în prezent trece printr-o descreștere economică neasumată de factorii politici.

Prezentarea lui Mihai Danciu expune procesul de identificare a unei noi rațiuni de a fi prin prismă culturală, avându-l în centrul atenției pe caricaturistul Ion Barbu. Arta reactivă a acestuia se manifestă ostentativ prin cultura de masă, oficială sau de partid, continuând opera de critică perpetuă a non-sensului politic regăsit în scrierile lui Ion Dezideriu Sîrbu. Pentru unul dintre orașele Văii Jiului, Petrila, opera lui Barbu și proiectul său de regenerare urbană prin cultură (Planeta Petrila) este singurul mod demn de a trece peste tranziția economică.

* imagine de copertă: Ștefania Butar pentru Planeta Petrila

– – –

Mihai Danciu [RO], Universitatea Politehnică Timișoara. Arhitect preocupat de managementul urban și comunitar, predă Planificare Urbană la Facultatea de Arhitectură și Planificare Urbană la Timișoara și este implicat în proiecte la Valea Jiului, Timișoara (România) și la Chișinău (Moldova). Abordările de sus în jos și de jos în sus sunt baza profesării într-un mediu sustenabil.

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și este organizată în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public. Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema Orașului și a vieții urbane.


Fig_4

Gabriel Amza pentru Planeta Petrila / Gabriel Amza for Planeta Petrila

EN

#21 City and Culture
a series of presentations within the
Public Space Library program

Transition, periphery, post-industrial by Mihai DANCIU [RO]
June 30, 2021, 7:00 p.m.
Zpace (The House of Gubernial Zemstva, 103 Al. Sciusev St, Chisinau)

The most fragile subcultures are revealing themselves in transition space, which were put on hold. Such a process manifests itself in cities that are looking for a new way of being along with the reset of the economic program for which they were built. One such example is the Jiu Valley, the largest coal basin in Romania, which from 1997 is going through an economic decline, unassumed by the political factors.

Mihai Danciu’s presentation exposes the process of finding a new way of being through a cultural prism, having at the core the caricaturist Ion Barbu. His reactive art is ostentatiously manifested through mass, official or party culture, continuing the work of perpetual criticism of the political nonsense found in the writings of Ion Dezideriu Sîrbu. For one of the cities of the Jiu Valley, Petrila, Barbu’s work and his project of urban regeneration through culture (Planeta Petrila) is the only way worthy of overcoming the economic transition.

* header image: Ștefania Butar for Planeta Petrila
– – –

Mihai Danciu [RO], Polytechnic University of Timișoara. Architect concerned with urban and community management, he teaches Urban Planning at the Faculty of Architecture and Urban Planning in Timișoara and is involved in projects in the Jiu Valley, Timișoara (Romania) and in Chisinau (Moldova). Top-down and bottom-up approaches are the basis of teaching in a sustainable environment.

This presentation is part of the City and Cultures series and is organized in the frame of the Public Space Library program. The series City and Culture aims to explore the city and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.%d bloggers like this: