Ziua Atelierelor Deschise / День Открытых Мастерских

Ziua Atelierelor Deschise 09.10.21

– читайте ниже на русском –

RO

Vă invităm la Ziua Atelierelor Deschise care va avea loc pe 9 octombrie 2021, între orele 16:00 – 20:00, la Centrul Cultural din Casa Zemstvei (str. Al. Șciusev 103, Chișinău / intrarea prin ușa principală). Tinerii artiști, activiștii, cicliștii, fotografii, graficienii, designerii, urbaniștii, cercetătorii și toți cei interesați sunt așteptați la eveniment!

Veți putea participa sau urmări activitatea următoarelor ateliere tematice:

atelierul de arte vizuale: spațiu de creație unde puteți face colaje din texte, desene și imagini;

– art soup group: vă veți putea răspunde la întrebarea – “Ce fel de supă ești?”. Veți avea un chestionar care vă va prezenta ideea proiectului;

Spații organizate

– 3rd Space Studio: prezentarea atmosferei Studioului și a potențialului acestuia, pe care oamenii pot să îl viziteze;

– sala de lectură “ИETHER EARTH READING TABLE”: veți putea întra să vedeți colecția de cărți și broșuri adunate de colectivul KOLXOZ în timpul călătoriei lor de rezidență artistică, o colecție de exemplare tipărite în tirajului mici de organizații artistice din Italia, Germania, Austria, România;

– Nistrenii: expoziție de artă ce rezultă în urma expediției de cercetare pe biciclete organizate de-a lungul râului Nistru;

– atelierul de Ciclocultură: vă veți putea repara bicicleta și discuta pe baza desenelor prezentate despre contextul urban;

– bufetul Orbita;

– Free Shop;

În această zi ar putea avea loc și alte evenimente cu participarea unor colective în următoarele spații:
– grădina Casei Zemstvei (dacă va fi vreme frumoasă), atelier de fotografie, sala de tobe.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, ținându-se cont de recomandările Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Pe curând!

Activitățile organizate de Asociația Oberliht în cadrul proiectului cultural Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice au ca scop să ofere oportunități de educație artistică non-formală, să dezvolte spiritul civic prin artă și activism cultural. Proiectul este realizat în colaborare cu ÙR | Transformation space din Rîbnița, Aсcolada și Медики ЗА Экологию din Dubăsari și este realizat prin intermediul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Adițional proiectul beneficiază de suportul CEC ArtsLink și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău.

РУ

Приглашаем вас на День Открытых Мастерских, который состоится 9 октября 2021 с 16:00 до 20:00, в Культурном Центре “Дом Земств” (Кишинев, ул. Щусева, 103 / вход через главный вход). Приглашаются молодые художники, активисты, велосипедисты, фотографы, графические дизайнеры, дизайнеры, градостроители, исследователи и все желающие!

Вы сможете принять участие или наблюдать за деятельностью следующих мастерских:

– мастерская изобразительного искусства: пространство для визуального искусства, здесь вы можете поучаствовать в создании коллажей из текстов, рисунков и изображений;

– art soup group: возможность найти ответ на вопрос “Какой ты суп?” Здесь вас ждет анкета, которая поможет описать проект / концепцию;

организации пространства

– 3rd Space studio: презентация атмосферы и потенциала студии 3-его измерения, которую люди могут посетить;

– читальный зал самиздата “ИETHER EARTH READING TABLE”: сюда можно зайти, чтобы посмотреть на коллекцию книг и брошюр, собранную в ходе арт-резиденций и путешествий ребят из КOLXOZа – малотиражные издания арт-организаций Италии, Германии, Австрии, Румынии;

– Днестровцы: художественная выставка на основе исследовательской велоэкспедиции вдоль Днестра;

– мастерская по велокультуре: отремонтируем велосипед, обсудим рисунки городского пространства;

– кафе “Орбита”;

– Фрее Шоп;

B этот день могут произойти и другие мероприятия:
– сад Дома Земства (при хорошей погоде), фотомастерская, барабанная комната.

Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан на рекомендациях Национального Агентства Государственного Здравоохранения. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

До скорой встречи!

Мероприятия организованы Ассоциацией Оберлихт в рамках проекта Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами – с целью предоставить возможности для неформального художественного образования, развивать гражданский дух через искусство и культурную активность. Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space (Рыбница), Акколада и Медики ЗА Экологию (Дубоссары) и реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink (США), посольства Республики Чехия в Кишиневе и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: