‘Because I am not afraid’ 30.10.2021, 15:00

– читайте ниже на русском –

RO

‘Because I am not afraid’

30 octombrie 2021, ora 15:00 
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Sâmbăta aceasta la Zpațiu, la Casa Zemstvei, va avea loc expoziția “Because i’m not afraid“. Această expoziție reprezintă istorii adevărate ale oamenilor care au trecut prin bullying, discriminare, body shaming, violență, homofobie și alte forme de relații anormale în familie și în societate.

Fiecărei istorii îi va fi atașată o ilustrație, care descrie un element din povestea la care a fost atribuită. Iar pe lângă vizualizarea ilustrațiilor, veți avea posibilitatea de a discuta offline cu naratorii. Va avea loc și un seminar dedicat temei SOGI (sexual orientation and gender identity) și drepturilor omului organizat de centrul GenderDoc-M. Acest seminar dezvăluie probleme care sunt abordate în expoziția noastră, probleme despre care este “neplăcut” să vorbim în societate.

Vă așteptăm la concertul de deschidere, la ora 15:00!

Măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului
Accesul la toate evenimentele se va face, ținându-se cont de recomandările Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

RU

‘Because I am not afraid’

30 октября 2021 года с 15:00 до 18:00
Zpatiu (Дом Земств, ул. Ал. Щусева 103, Кишинёв)

В Музее земства в эту субботу пройдет выставка “Because I’m not afraid ” Это выставка – настоящие истории людей , которые подверглись буллингу , дискриминации , боди-шейминг, насилию, гомофобии и другого ненормального отношения в обществе и в семье. К каждой истории будет своя иллюстрация, описывающая какой-то элемент рассказа. И кроме прочтения, возможно будет оффлайн пообщаться с рассказчиками. Семинар пройдет по СОГИ (сексуальная ориентация и гендерное идентичность) и правах человека от центра гендердок-м. Этот семинар раскроет проблемы , которые затронуты в нашей выставке. Проблемы о которых “не принято” говорить в обществе.

Ждём всех в 15:00 на концерте в честь открытия!

Меры по предотвращению распространения коронавируса
Доступ ко всем мероприятиям будет основан на рекомендациях Национального Агентства Государственного Здравоохранения. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!%d bloggers like this: