Spaces – expoziție personală de Dumitru Dubița – 22, 23, 29 și 30 ianuarie 2022

eventwebro

– scroll down for English –

RO

Spaces – o expoziție personală de Dumitru Dubița

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

22 ianuarie 2022, ora 16:00-21:00
23 ianuarie 2022, ora 14:00-18:00

29 ianuarie 2022, ora 16:00-21:00
30 ianuarie 2022, ora 14:00-18:00

Spaces” – o reflecție a anului 2021. Permanentă introspecție. Am încetat să scriu și am început să pictez. O expresie a sufletului, unde cuvintele se transformă în culori iar ideile capătă forme.

Expresionism

Cerul era albastru ca un carton colorat iar copacii încă verzi păreau că se trag in mijlocul lui. Felinarele levitau deasupra noastră ca într-o pictură de Van Gogh. Unde sunt umbrele care brusc dispăreau și apăreau la loc,fantome rătăcite după noi? Pentru că eram balonat îmi simțeam pașii departe de mine. Picioarele mi s-au făcut lungi ca niște antene legate de bogancii lipicioși. Corpul îmi atârna deasupra felinarelor, legănat de vînt și inerția antenelor. Unde mergeam și cine eram știa doar cerul.

Etajul 1, apasăm butonul 9. Brusc antenele au dispărut și mi-am simțit picioarele grele. Ne ridicam tot mai sus și mă făceam tot mai greu. Umerii îmi alunecau în jos pe coloana vertebrală pană cand au început să-mi crească aripi cu spini de pini. Etajul 9, se deschid ușile ascensorului, îmi las aripile să se odihnească pe umerii bătrâni și văd o zână legată în lanțuri.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, ținându-se cont de recomandările Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

flyer2ro

EN 

Spaces – a personal exhibition by Dumitru Dubita

Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

22nd January 2022, 16:00-21:00
23rd January 2022, 14:00-18:00

29th January 2022, 16:00-20:00
30th January 2022, 14:00-18:00

Spaces” is a reflection of 2021. An expression of my soul and mind, regrets and beliefs. A space where words become colors and ideas form.

I stopped journaling and started painting. This exhibition is a visual meditation on death, economy and freedom. 

Expressionism

The sky was blue like colored cardboard and the trees, still green, were pointing to the middle of the sky. The street lamps as stars were levitating above us as if I was in a Van Gogh painting. Where are the shadows, which suddenly disappeared? Because I was feeling bloated my legs started to stretch until I was above the buildings. My feet were sticky and I was walking on two antennas trying to keep my balance.

Where I was going and who I was only the sky knew .

First floor and I’m pressing the button nr 9. Quickly I felt so heavy that wings started to grow out of my shoulders. 9th floor and the doors open and I see a fairy wrapped in chains.

About me

If I had to tell you about myself I would talk about rain. I love rain. If you want to hear what heaven sounds like, listen to the rain. It comes with different notes of sadness every season. It is never the same. Its colors are so vivid and full of life. It smells like paradise. I remember when I was a child I could watch the drops falling into the puddles for hours. Rain’s splash form, so perfect, so mesmerizing, has always fascinated me. It taught me how beautiful the world is if you look closer at it. The details, as a single drop that falls from the sky and has its journey until it forms a puddle and then a stream and then a river. A drop can be so big that a whole life is not enough to admire its beauty. 

Look up at the sky, water falling down on your face as cold little crystals. You can’t buy rain, you can’t take it home with you or put it in a jar for later but you can admire its magic when the heaven pours its hope on to the earth.

Measures to prevent the spread of COVID-19
Access to all events will be made based on the recommendations of the National Agency for Public Health. Members of the public are asked to wear masks and comply with mandatory safety rules (distance of 1 m, it is forbidden to consume alcoholic beverages, other possible requirements) throughout the event. Thank you!%d bloggers like this: