CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – „Auto-organizare pe timp de criză” cu Antanina Babina și Aliona Makhnach [BY] / KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers „Self-organizing in times of crises” with Antanina Babina and Aliona Makhnach [BY]

 „Cultura belarusă: o mare poveste despre dragoste și represiuni” de Antanina Babina [BY]

– scroll down for English –

RO

CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii
Auto-organizare pe timp de crizăo serie de discuții și prezentări

“Cultura belarusă: o mare poveste despre dragoste și represiuni”o prezentare de Antanina Babina [BY] și „În spatele ușilor de garaj” un performance de Aliona Makhnach [BY] , urmată de o discuție cu artistele

Miercuri, 21 septembrie 2022, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

În prezentarea „Cultura belarusă: o mare poveste despre dragoste și represiuni”, Antanina Babina [BY] va vorbi despre starea în care se află domeniul artei moderne din Belarus și împreună vom încerca să înțelegem cum se prezintă arta într-o țară în care cineva poate fi reţinut fără motiv în orice moment.

Aliona Makhnach [BY] își va prezenta performance-ul „În spatele ușilor de garaj” – o serie de pânze pitorești cu uși de garaj din exterior și imagini colorate din interior, reflectate în povești.Peste 100 de fotografii și 100 de povești ale a 100 de persoane diferite din colecția mea mă ajută să descopăr fenomenul culturii garajului și să găsesc un răspuns la întrebarea: „ce se ascunde în spatele ușilor de garaj?”. „În spatele ușilor de garaj” este un proiect mixt media, care include fotografii, documentare a unor performance-uri și obiecte gata făcute. Participanții la interviul meu care au răspuns la o întrebare: „Ce este un garaj?” sunt oameni de diferite profesii, vârstă, sex, proprietari de garaje și cei care nu le au. Singurul lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția este că jumătate dintre respondenți sunt femei și jumătate sunt bărbați.

Întâlnirea va avea loc în limba engleză

Antanina Babina [BY] are 22 de ani și locuiește în Minsk, Belarus. Și-a făcut fost studiile la Facultatea de Jurnalism de la Universitatea de Stat din Belarus. Și a renunțat la universitate cu o săptămână înainte de absolvire din cauza situației politice din țara ei. Acum lucrează ca jurnalist de artă și copywriter cu o normă de lucru parțială. De asemenea, este autoarea podcastului de literatură belarusă „белліт пад піва”.

Aliona Makhnach [BY] este o artistă multimedia, creatoare NFT a cărei lucrări explorează concepte de spațiu și timp – personal și public, intern și extern. Aliona este convinsă că totul este interconectat, așa că acordă atenție și componentei energetice în proiectele sale. Ea folosește o abordare pe mai multe niveluri în proiectele sale pentru a îndeplini ideea. Artista lucrează în tehnica picturii, fotografiei, documentare, instalații și performance. Aliona este din Vitebsk și a participat la expoziții și laboratoare de artă din Belarus, Rusia, Europa și Emiratele Arabe Unite.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place, în cadrul programului CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii și este susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect / Fondul Noii Democrații.

«În spatele ușilor de garaj» de Aliona Makhnach [BY]

EN

KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers
Self-organizing in times of crises – a series of artist talks and presentations

“Belarusian culture: a big story about love and repressions”– a presentation by Antanina Babina [BY] and ”Behind the Garage Doors” – a performance by Aliona Makhnach [BY], followed by a discussion with the artists

Wednesday, 21 September 2022, 19:00
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Sciusev Street, Chisinau)

In her presentation “Belarusian culture: a big story about love and repressions”, Antanina Babina [BY] will speak about the state of the modern Belarusian art sphere and together we will try to understand how to show art in a country where one can be detained without reason at any moment.

Aliona Makhnach [BY] will present her performance «Behind the Garage Doors» – a series of picturesque canvases of garage doors from their outside and colorful images from their inside, reflected in stories. More than 100 photos and 100 stories by 100 different people in my collection help me to discover the phenomenon of garage culture and find an answer for the question: ”what is hidden Behind the Garage Doors?”. ”Behind the Garage Doors” is a mixed media project, including photos, documentations, performances and ready-made objects. The participants of my interview who answered a question: ”What is a Garage?” are people of different professions, age, gender, garage owners and those who don’t have one. The only thing I want to draw your attention to – is that half of respondents are women and half are men. 

The meeting will be held in English

Antanina Babina [BY]  she is  22 y.o. and she live in Minsk. Belarus. She was a student in the Faculty of Journalism at Belarusian State University and she quit university the week before graduation because of the political situation in her country. Now she works as a part-time art journalist and copywriter. She is also the author of the Belarusian literature podcast “белліт пад піва”.

Aliona Makhnach [BY] is a multimedia artist, NFT creator whose work explores concepts of space and time – personal and public, internal and external. Aliona is convinced that everything is interconnected, so she also pays attention to the energy component in her projects. She uses a multi-level approach in her projects to fulfill the idea. Artist works with painting, photography, documentation, installations, and performance. Aliona is from Vitebsk and has taken part in exhibitions and art-laboratories in Belarus, Russia, Europe and the UAE.

This event is organized by Oberliht Association in partnership with Open Place, in the frame of KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers laboratory and is supported by CEC Arts Link in the frame of Art Prospect network / New Democracy Fund program.

Advertisement  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: