CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-source! Ukraine / Re-publica lucrătorilor culturii – „Auto-organizare pe timp de criză” cu Asia Tsisar [UA] / KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-source! Ukraine / Re-public of culture workers – „Self-organizing in times of crises”

– scroll down for English –

RO

CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-source! Ukraine / Re-publica lucrătorilor culturii
Auto-organizare pe timp de crizăo serie de discuții și prezentări

„Tipuri de urme. Problemele arhivării care nu sunt evidente și modalități de a le celebra”– o prezentarea de Asia Tsisar [UA], urmată de o discuție cu curatoarea

Joi, 22 septembrie 2022, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Prezentarea ne va introduce în ideea că arhivele sunt instrumentul de a colecta cunoștințe, dar să ne imaginăm pentru o clipă că nu este adevărat. Există 3 tipuri de urme pe care evenimentul le lasă în spațiul istoric. De obicei munca de arhivare se organizează în jurul lor: urme materiale, imateriale și documentele. Dar ce am ocolit cu vederea în această situație? Ce se întâmplă dacă nu colectăm, ci orchestrăm cunoștințe? Are arhiva timpul sau locul și cum construiește relația cu viitorul, prezentul sau trecutul? Poate, până la urmă, arhivistul fi artist și invers? Să încercăm să ne gândim la asta folosind câteva exemple.

Întâlnirea va avea loc în limba engleză.

Asia Tsisar [UA] este curatoare și culturologă ucraineană. Absolventă a Departamentului de Studii Culturale a Academiei de Cultură de Stat din Harkov, Ucraina și Studii Europa de Est la Universitatea din Varșovia, și-a dezvoltat practica între artă și studiile culturale și își concentrează interesul pe regiunea Europei Centrale și de Est. Subiectele de interes includ arhivele și colecțiile, memoria, comemorarea și modurile de regândire a trecutului totalitar din Europa Centrală și de Est. În munca ei ea folosește metode de cercetare artistică și de povestire creativă.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place și TEH East Hub, în cadrul programului CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii și prezentarea organizată în cadrul Re-source! Ukraine. Re-source! Ukraine. este finanțat de Institutul Suedez.

EN

KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-source! Ukraine / Re-public of culture workers
Self-organizing in times of crises
– a series of artist talks and presentations

“Types of shades. Not obvious problems of the archiving and the ways to celebrate them” a presentation by Asia Tsisar [UA], followed by a discussion with the curator

Thursday, September 22, 2022, 19:00
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Sciusev Street, Chisinau)

In her presentation, we get used to the idea that archives are the instrument to collect knowledge, but let’s imagine for a moment that it is not true. There are 3 types of shades that the event leaves in the historical space. So the archival work usually circulates around them – material shades, immaterial and documents. But what actually is left apart in this situation? What if we do not collect but orchestrate knowledge? Does the archive have the time or place and how does it build the relation to future, present or past?  In the end can the archivist be an artist and vice versa? Let’s try to think about it using a couple of samples.

The meeting will be held in English.

Asia Tsisar [UA] is Ukrainian curator and culturologist. Graduate of the Department of Cultural Studies of the State Academy of Culture in Kharkiv, Ukraine and Eastern Europe Studies at Warsaw University, she developed her practice in-between art and cultural studies and focuses her interest in the region of Central and Eastern Europe. The topics of interest include archives and collections, memory, commemoration, and the modes of the rethinking totalitarian past in Central and Eastern Europe. She bases her work on the methods of artistic research and creative storytelling.

This event is organized by Oberliht Association in partnership with Open Place and TEH East Hub, the residency was organized in the frame of KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers laboratory and the presentation in the frame of Re-source! Ukraine project.  Resource! Ukraine project is funded by The Swedish Institute.

Advertisement  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: