„Under the same sun (Sub același soare)” – un film documentar de François Jacob [CA] urmat de o discuție cu curatoarea Anna Kamay [AM] / “Under the same sun” –  a documentary film by François Jacob [CA], followed by a discussion moderated by Anna Kamay [AM]

– scroll down for English –

RO

“Under the same sun” – un film documentar de François Jacob [CA]
proiecția va fi urmată de o discuție moderată de Anna Kamay [AM]

Miercuri, 28 septembrie 2022, ora 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

În ciuda încetării focului din 1994, nu există încă o pace reală între Armenia și Azerbaidjan, care continuă să se lupte cu înverșunare pentru regiunea muntoasă Nagorny Karabakh. La mai bine de 25 de ani de la războiul din anii ’90, pasiunile naționaliste par mai puternice ca niciodată. Litania resentimentelor și acuzațiilor continuă să se întâlnească cu negarea într-un dialog continuu al surzilor. Cu reținerea pe care o dă privirea noastră de străini, Sub același soare oferă o ureche atentă, în căutarea înțelegerii în aceste țări tinere cu răni vechi. Proiecția va fi urmată de o discuție moderată de curatoarea Anna Kamay.

Filmul și discuția de după proiecție vor fi în limba rusă.

François Jacob [CA] este un regizor autodidact. Primele sale scurtmetraj sunt La Queue du train (2008), Le Soleil (2010) și Les lendemains qui chantent (2014). Apoi a lucrat la documentarea indie în străinătate. S-a angajat în vaste proiecte de cercetare care au condus la primul său lungmetraj: A Moon of Nickel and Ice (Visions du Réel 2017). Saga război Under the Same Sun (2020) este al doilea său lungmetraj. Trăiește și lucrează în Montreal.

Anna Kamay [AM] este curatoare independentă, manager cultural și producătoare, care organizează proiecte de artă comunitară cu scopul de a folosi spațiul public și arta contemporană pentru a satisface nevoile locale. Anna este fondatoarea „ARTsakh Fest” – primul festival de artă contemporană din Nagorno Karabakh care vizează depășirea izolării regiunii pline de conflicte și revitalizarea Teatrului Dramatic de Stat abandonat, care a fost cândva centrul comunitar al orașului. Interesele Annei gravitează în jurul politicii de maternitate, naștere liberă, de-școlarizare și permacultură ca o modalitate de a depăși traumele personale și colective și de a crea o alternativă la sistemului dominant.

Acest eveniment face parte din programul public Spații sigure pentru lucrători/oare culturali/e din Ucraina și Republica Moldova, desfășurat cu suportul Fundației Culturale Europene (ECF).

EN

“Under the same sun” –  a documentary film by François Jacob [CA] the screening will be followed by a discussion moderated by Anna Kamay [AM]

Wednesday, September 28, 2022, 18:00
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev str., Chisinau)

Despite the 1994 ceasefire, there is still no real peace between Armenia and Azerbaijan, which continue to fight fiercely over the mountainous Nagorny Karabakh region. More than 25 years since the war in the 90s, nationalistic passions seem as strong as ever. The litany of resentments and accusations continues to meet with denial in an ongoing dialogue of the deaf. With the restraint that comes with our foreigners’ gaze, Under the Same Sun offers an attentive ear, in search for understanding in these young countries with old wounds. The screening will be followed by a discussion moderated by the curator Anna Kamay.

The film and the meeting will be in Russian.

François Jacob [CA] is a self-taught filmmaker. His early short films include La Queue du train (2008), Le Soleil (2010) and Les lendemains qui chantent (2014). He then worked on indie documentaries abroad. He embarked on vast research projects leading to his first feature film: A Moon of Nickel and Ice (Visions du Réel 2017). The war saga Under the Same Sun (2020) is his second feature film. He lives and works in Montreal.

Anna Kamay [AM] is an independent curator, cultural manager and producer, who organizes community-based art projects with the goal of using public space and contemporary art to meet local needs. Anna is the founder of “ARTsakh Fest” — the first ever contemporary art festival in Nagorno Karabakh aimed at overcoming the isolation of the conflict-ridden region and revitalizing the abandoned State Drama Theater which once used to be the community center of the city. Anna’s interests revolve around politics of motherhood, freebirth, unschooling and permaculture as a way to overcome personal and collective traumas and create an alternative to the dominating system.

This event is part of the public programme Safe spaces for culture workers from Ukraine and Republic of Moldova, organized with the support of the European Cultural Foundation (ECF).
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: