Oamenii Orașului – o expoziție cu desene de Alexandru Harabagiu [MD] / People of the City – an exhibition with drawings by Alexandru Harabagiu [MD]

– scroll down for English –

RO

Oamenii Orașului – o expoziție cu desene realizate de Alexandru Harabagiu [MD]
Coridor / Casa Zemstvei (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Program
15 octombrie 2022, ora 16:00 – vernisaj
15 octombrie – 5 noiembrie 2022

Cu ocazia hramului orașului Chișinău, Alexandru Harabagiu vă invită la o expoziție de desene care reprezintă locuitorii orașului nostru. Alexandru Harabagiu este un artist de stradă, iar personajele sale sunt culese din diferite cartiere, de prin curți de blocuri și de pe străzile prăfuite ale urbei. Oamenii din desenele lui Alexandru nu au un statut de vedetă – mai curând sunt oameni pe care nu îi observăm sau sau să interacționăm în vreun fel cu ei.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht și beneficiază de suportul Institutului Cultural Danez în cadrul programului Fondul Noii Democrații.

În atelierul lui Ghenadie Popescu

EN

People of the City – an exhibition with drawings made by Alexandru Harabagiu [MD]
Corridor / House of Zemstvo (103 Al. Șciusev str., Chisinau)

Program
October 15, 2022, 16:00 – exhibition opening
October 15 – November 5, 2022

On the occasion of the city day of Chisinau, Alexandru Harabagiu invites you to an exhibition of his drawings that represent the inhabitants of our city. Alexandru Harabagiu is a street artist, and his characters are picked up from different neighbourhoods, from residential areas with blocks of flats and from dusty city streets. The people in Alexandru’s drawings don’t have a status of a start – they’re more like people we don’t notice or interact with in any way.

This event is organized by Asociația Oberliht with the support of Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program.

Advertisement


%d bloggers like this: