Spații deschise de artă pentru migranți și refugiați – conferință video dintre Zpațiu / Chișinău și rotor / Graz / Video-conference connecting agents from Zpace / Chisinau and rotor / Graz

Intrarea în Casa Porților Deschise, 2016 (Photo: J.J.Kucek) / Entrance of the House of Open Gates, 2016 (Photo: J.J.Kucek)

– scroll down for English –

RO 

Spații deschise de artă pentru migranți și refugiați – un atelier video
Vineri, 20 ianuarie 2023, ora 17:00 – Graz / 18:00 – Chișinău
Zpațiu
(str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
<rotor> + Office Ukraine Graz (Volksgartenstrasse 6a, Graz)

La scurt timp după ce a început războiul în scară largă în Ucraina, trei organizații de artă din Austria și-au deschis birourile pentru artiștii strămutați. De atunci, <rotor> cu sediul în Graz găzduiește Biroul Ucrainean din Graz. Sute de cereri de ajutor au ajuns la echipa biroului, iar zeci de artiști și-au putut găsi un loc sigur unde să stea. Mai târziu, acești noi locuitori din Graz au fost conectați strâns cu scena artistică locală.

În cadrul practicii sale, lucrul cu migranții și refugiații a constituit un subiect încă de la înființarea centrului <rotor> de artă contemporană în 1999. Au fost lansate proiecte precum „Țara Drepturilor Omului” sau „Casa Porților Deschise” pentru a participa prin mijloacele artei în sprijinirea persoanelor aflate în nevoie și în promovarea unui dialog între oameni din medii culturale și sociale diferite.

Inițiat de Vladimir Us în numele Coaliției Sectorului Cultural Independent din RM și găzduit de Zpațiu, cadrul acestei întâlniri video va oferi un spațiu de conversație între membrii echipei <rotor>, Biroul Ucrainean din Graz și lucrători culturali care activează în Casa Zemstvei din Chișinău. Această întâlnire este susținută de Ambasada Austriei din Chișinău în cadrul proiectului Spațiu de coworking pentru lucrători culturali independenți din Republica Moldova.

Motiv pentru o carte poștală editată de Office Ukraine Graz de Kateryna Lysovenko / 2022  Motive for a postcard edited by Office Ukraine Graz from Kateryna Lysovenko, 2022

EN 

Art opening spaces for migrants and refugees – a video workshop
Friday, 20 January 2023, 17:00 – Graz / 18:00 – Chisinau
Zpace (103 Al. Sciusev Street, Chisinau)
<rotor> + Office Ukraine Graz (Volksgartenstrasse 6a, Graz)

Shortly after the fullscale war in Ukraine started, three art organisations in Austria could open offices for displaced artists. Since then, <rotor> based in Graz is hosting the Office Ukraine Graz. Hundreds of requests for help reached the office team, and dozens of artists could find a safe place to stay. Later on these new inhabitants of Graz have been connected intensively with the local art scene.

Within the practice of <rotor> centre for contemporary art working with migrants and refugees has been a topic since the foundation of the art centre in 1999. Projects like „Land of Human Rights“ or „House of Open Gates“ have been launched to participate with the means of art in supporting people in need and fostering a dialogue between people of different cultural and social backgrounds.

Initiated by Vladimir Us on behalf of the Coalition of Independent Culture Sector and hosted by Zpace, the frame of this video meeting shall offer a space for conversation between team members of <rotor>, Office Ukraine Graz and the cultural agents that gather in Zpace in Chisinau.This meeting is supported by the Embassy of Austria in Chisinau in the framework of the project Coworking space for independent culture workers from Republic of Moldova.

Advertisement  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: