UKRAINE UNCUT – În Pragul Independenței / UKRAINE UNCUT – «На пороге независимости»

– читать ниже на русском –

UKRAINE UNCUT —  În Pragul Independenței 
Filmele vor fi urmate de o discuție moderată de istoricul Igor Cașu [MD]
Joi, 2 martie 2023, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Mâine e o sărbătoare [Tomorrow is a holiday]
Serhii Bukovsky [UA] | 1987 | Ucraina | 20’ | Ucraineană, Rusă | EN sub

Treptele Democrației [Levels of Democracy]
Heorhiy Shkliarevsky [UA] | 1992 | Ucraina | 30’ | Ucraineană | EN sub  

Aceste două scurtmetraje, complementare prin continuitatea istorică, examinează tranziția de la socialismul sovietic la democrație, eforturile oamenilor de rând pentru a-și dobândi independență, și implicit tematica protestului social, care face posibila aceasta tranziție. Regizorii acestora surprind o criză socială profundă în societatea sovietică dar și trezirea ei în mod neașteptat la răscruce de drumuri.

Foarte diferit de filmul de propagandă standard de atunci, filmul de debut al lui Bukovsky Mâine e o sărbătoare [1987] dezvăluie aceste dinamici cu un ochi larg deschis și critic, aruncat peste exemplul muncitoarelor unei fabrici avicole care devin din ce în ce mai vocale și articulate despre dificultățile vieții lor zilnice. 

Pe de altă parte al doilea film Treptele Democrației [1992], la distanta de 5 ani deja, documentează acest proces de trezire într-o nouă stadie de ferment social, deja la scară vizibilă de protest. Filmul încearcă să reprezinte aceste trepte ale democrației pe fundalul mai multor voci, inițiative și mișcări, în deplină fervoare politică a Revoluției de Granit, altfel cunoscută ca și primului Maidan.

Luna Ucrainei în Europa este organizată  de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM drept parte din Re-source! Ukraine, și este găzduită de Zpațiu cu sprijinul Institutului Suedez și Trans Europe Halles.

UKRAINE UNCUT — «На пороге независимости»
За кинопоказом последует дискуссия, модератором которой выступит историк Игорь Кашу [MD]
Четверг, 2 марта 2023, 19:00
Zpatiu (Дом Земств, ул. Ал. Щусева 103, Кишинёв)

«Завтра праздник»
Сергей Буковский [UA] | 1987 | Украина | 20′ | украинский, русский | EN sub

«Ступени демократии»
Георгий Шкляревский [UA] | 1992 | Украина | 30′ | украинский | EN sub

Два короткометражных фильма, дополняющие друг друга исторической преемственностью, исследуют переход от советского социализма к демократии, а также тему социального протеста, которая делает этот переход возможным благодаря усилиям простых людей, стремящихся к независимости. Режиссеры фиксируют глубокий социальный кризис советского общества, но также и его неожиданное пробуждение на перепутье истории.

Фильм Буковского «Завтра праздник» (1987), сильно отличающийся от стандартного пропагандистского кино того времени, раскрывает эту динамику на примере будних дней работниц птицефабрики. Взгляд режиссера — прямой и критический, а голос народа, который говорит о своих жизненных трудностях, все громче и красноречивее.

В продолжение — работа Шкляревского «Ступени демократии» (1992), которая спустя пять лет документирует этот процесс пробуждения на новой стадии социального брожения, уже в видимом масштабе протеста. В фильме делается попытка представить эти ступени демократии на фоне нескольких голосов, инициатив и движений, в полном политическом пафосе Гранитной революции, иначе известной как первый Майдан.

«Месяц Украины в Европе» организован Ассоциацией «Оберлихт» в партнерстве с Коалицией Независимого Культурного Сектора на площадке Zpațiu в рамках проекта Re-source! Ukraine, при поддержке Шведского Института и Trans Europe Halles.

Advertisement


%d bloggers like this: