Ukraine Month in Europe (Luna Ucrainei în Europa) / Rolul culturii pe timp de criză – masă rotundă / The role of culture in times of crisis – round table

– scroll down for English –

RO

Ukraine Month in Europe (Luna Ucrainei în Europa)
Rolul culturii pe timp de criză
– masă rotundă
Miercuri, 15 martie 2023, ora 19:00
Zpațiu
(Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Discuție moderată de: Vitalie Sprânceană

Context

În perioada 24 februarie – 25 martie 2023, Luna Ucrainei în Europa marchează un an de la invadarea Ucrainei de către Rusia și se va desfășura simultan în șapte țări ale Europei de Est, printre care și Moldova. Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova organizează în cadrul acestui program un panel de discuții în cadrul căreia vom reflecta împreună cu operatori culturali din Ucraina, Georgia, Belarus și Moldova asupra rolului artei și a culturii în vremuri de criză.În contextul războiului din Ucraina, dar și a derivelor autoritare în regiune in contextul în care mai multe guvernări încearcă să limiteze drepturile cetățenilor sub pretexte de securitate, care este rolul culturii și-a artiștilor în lupta pentru apărarea drepturile fundamentale? Ce misiune avem, în calitate de lucrători culturali, în ceea ce privește reziliența și coeziunea socială? Poate arta și cultura să contribuie la menținerea păcii?Cum ne ajută acestea să procesăm evenimentele curente și să ne ofere un orizont de așteptare?Prin această discuție, dorim să le oferim participanților un punct de pornire pentru a reflecta despre rolul culturii și artei în perioade dificile și care sunt rolurile acestora pentru fiecare individ în parte, pentru comunitățile locale și cele la nivel global.

Bio curatori

Vitalie Sprânceană [MD] – este sociolog, jurnalist și activist civic, bazat în Chișinău, Moldova. Este co-fondator al inițiativei  civice „Moldova pentru Pace”, creată pentru a oferi asistență refugiatelor și refugiaților în urma invaziei ruse în Ucraina și coordonator al proiectului ROBOTA, resursă de suport pentru angajarea refugiaților în câmpul muncii.  Este interesat și militează pentru spații publice democratice incluzive, justiție socială, acces la informaație, pluralism de viziuni și practici.

Curcă Rusanda [MD] – este activistă civică, de mediu și în domeniul culturii, care trăiește în comuna Hîrtop, raionul Cimișlia. Rusanda este directoarea Coaliției Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, organizație umbrelă cu focus pe campanii de advocacy în domeniul culturii și a Centrului de Proiecte Culturale Arta Azi. Rusanda a coordonat proiectul Artă în mahala- platformă rurală de educație prin cultură, care a avut ca scop facilitarea integrării refugiaților în cele 10 localități din proiect.

Vorbitori invitați

Mykhailo Glybokyi (UKR, Izolyatsia) – este directorul de dezvoltare al “IZOLYATSIA”, o platformă pentru inițiative culturale înființată în 2010, care a fost inițial amplasată într-o fostă fabrică de materiale izolatoare din Donețk, Ucraina. Mykhailo are o experiență mare de lucru cu comunitățile locale în perioade de criză și cu persoanele strămutate în interiorul țării (IDP).

Tamar Janashia (Georgia, CuMa Lab) – – este fondatoarea și directoarea organizației non-profit Culture and Management Lab (CML) cu sediul în Tbilisi, Georgia, care este activă în domeniul artelor, schimburilor culturale și lucrează pe problemele legate de politica culturală și dezvoltarea strategică a industriilor creative din Georgia, Armenia și Azerbaidjan. În paralel cu conducerea CML, ea servește în prezent și ca coordonatoare al Tbilisi Bienala de Arhitectură la care s-a alăturat ca membru al echipei în 2020. Tema ediției din 2022 a fost strâns legată de subiectul refugiaților. De asemenea, CumaLab a coordonat în 2022 o serie de rezidențe de artă pentru artiști din Belarus.

Tatiana Poshevalova (Belarus, Belarusian Council for Culture)– este manageră de program al ONG-ului internațional EuroBelarus (Lituania), consultant, formator, expert în fundraising, elaborării și coordonăriii proiectelor în sectorul non-profit. BBC Belarus oferă permanent suport intelectualilor represați în Belarus și este co-fondatoare a inițiativei #BelarusWithUkraine.

Masa rotundă Rolul culturii pe timp de criză este organizată de CSCI din RM în parteneriat cu Asociația Oberliht în cadrul Lunii Ucrainei din Europa, cu susținerea NDF, și este găzduită de Zpațiu de la Casa Zemstvei.

EN

Ukraine Month in Europe
The role of culture in times of crisis
– round table
Wednesday, March 15, 2023, 19:00
Zpace
(House of  Zemstvo, 103 Al. Șciusev str., Chisinau)

Discussion moderated by Vitalie Sprânceana

From February 24 to March 25, 2023, Ukraine Month in Europe marks one year since Russia invaded Ukraine and will take place simultaneously in seven Eastern European countries, including Moldova. The Coalition of the Independent Cultural Sector from the Republic of Moldova organizes a discussion panel within this program in which we will reflect together with cultural operators from Ukraine, Georgia, Belarus and Moldova on the role of art and culture in times of crisis.

In the context of the war in Ukraine, but also of the authoritarian drifts in the region in the context in which several governments try to limit the rights of citizens under security pretexts, what is the role of culture and artists in the fight to defend fundamental rights? What is our mission as cultural workers in terms of resilience and social cohesion? Can art and culture contribute to maintaining peace?How do they help us process current events and give us a horizon of expectation?Through this discussion, we want to give participants a starting point to reflect on the role of culture and art in difficult times and what their roles are for each individual, for local and global communities.

Bio curators

Vitalie Sprânceană [MD] – is a sociologist, journalist and civic activist based in Chisinau, Moldova. He is the co-founder of the civic initiative “Moldova for Peace”, created to provide assistance to refugees following the Russian invasion of Ukraine and project coordinator ROBOTA, refugee employment support resource. He is interested in advocacy for inclusive democratic public spaces, social justice, access to information, pluralism of visions and practices.

Curcă Rusanda [MD]– is a civic, environmental and cultural activist who lives in Hîrtop village, Cimișlia district. Rusanda is the director of the Coalition of the Independent Cultural Sector from the Republic of Moldova, an umbrella organization with a focus on advocacy campaigns in the field of culture and of the Center for Cultural Projects Arta Azi. Rusanda coordinated the Art in the Neighborhood project – a rural platform for education through culture, which aimed to facilitate the integration of refugees in the 10 localities of the project.

Guest speakers

Mykhailo Glybokyi (UKR, Izolyatsia) – is the development director of “IZOLYATSIA”, a platform for cultural initiatives established in 2010, which was originally located in a former insulation materials factory in Donetsk, Ukraine. Mykhailo has extensive experience working with local communities in times of crisis and internally displaced persons (IDPs).

Tamar Janashia (Georgia, CuMa Lab) – is the founder and director of the Tbilisi, Georgia based non-for-profit organization Culture and Management Lab (CML), which is active in the realm of arts, cultural exchange and works on the issues of cultural policy and strategic development of creative industries in Georgia, Armenia and Azerbaijan. In parallel to running CML she currently also serves as a coordinator of the Tbilisi Architecture Biennial which she joined as a team member in 2020. The topic of the 2022 edition was closely connected to the refugee topic. Also CumaLab coordinated in 2022 a series of art residencies for Belarusian artists.

Tatiana Poshevalova (Belarus, Belarusian Council for Culture) – is a program manager of the international NGO EuroBelarus (Lithuania), consultant, trainer, expert in fundraising, development and coordination of projects in the non-profit sector. BBC Belarus provides ongoing support to repressed intellectuals in Belarus and is a co-founder of the #BelarusWithUkraine initiative.

The round table The role of culture in times of crisis is organized by the CSCI from the Republic of Moldova in partnership with the Oberliht Association as part of the Ukraine Month in Europe, with the support of the NDF, and is hosted by Zpaţiu from House of Zemstvo.

Advertisement


%d bloggers like this: