UKRAINE UNCUT – Sindromul Hamlet [Hamlet Syndrome] / «Синдром Гамлета»

– читать ниже на русском –

UKRAINE UNCUT – Sindromul Hamlet [Hamlet Syndrome]
Sâmbătă, 25 martie 2023, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Filmul va fi urmate de o discuție moderată de Sandu Macrinici [MD] și o discuție prin apel video cu unul din regizori

Sindromul Hamlet [Hamlet Syndrome] Elwira Niewiera [PL], Piotr Rosolowski [PL] | 2022 | Polonia, Germania | 86’| Ucraineană, Rusă | EN sub

Un grup de tineri actori ucraineni, fiecare cu propriile cicatrici psihologice marcate de războiul din Donbas, sunt invitați să joace într-o producție teatrală experimentală a lui Hamlet. În regia sensibilă, dar fermă a dramaturgului Rosa Sarkisian, protagoniștii își dezvoltă rolurile, împletind interpretarea lor dramatică cu procesarea experiențelor traumatice de război. Ca și Hamlet, aceștia se confruntă cu mari dileme existențiale. „A trăi sau a nu trăi”, este întorsătura lui Yaroslav în solilocviul lui Hamlet, în timp ce reflectă asupra implicării sale fizice – și aproape letale – în conflictul armat. Kateryna și Roman se luptă pe propriile fronturi, în timp ce Oksana și Rodion luptă ca feministe și membre ale comunității LGBTQ într-o societate conservatoare și intolerantă.
Regizorii de film reușesc nu numai să documenteze acest proces revelator și tumultuos, ci să și creeze un portret puternic al unei generații ce se confruntă cu trauma de război și trecutul dureros, care acum, după invadarea Ucrainei de către Rusia, devine prezentul și viitorul lor deopotrivă.

Elwira Niewiera și Piotr Rosołowski [PL] sunt un duo de regizori polonezi stabiliți la Berlin. În activitatea lor artistică ei se concentrează pe transformările sociale și culturale din Europa de Est.Împreună au realizat un număr de documentare, printre care Rabbit a la Berlin (2010), Domino Effect (2014), Prince și Dybbuk (2017) care s-au premiat la numeroase festivaluri internaționale de film.

După film vom avea o discuție prin apel video cu unul din regizori, care va fi moderată de către Alexandru Măcrinici. 

Alexandru Măcrinici [MD] este regizor de teatru și autor dramatic din Chișinău, care în ultimii ani explorează mediul radiofonic și coordonează ateliere de teatru comunitar cu adolescenți.

Luna Ucrainei în Europa este organizată  de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM drept parte din Re-source! Ukraine, și este găzduită de Zpațiu cu sprijinul Institutului Suedez și Trans Europe Halles.

UKRAINE UNCUT – «Синдром Гамлета»
Суббота, 25 марта 2023, 19:00
Zpatiu (Дом Земств, ул. Ал. Щусева 103, Кишинёв)
За кинопоказом последует дискуссия, модератором которой выступит Санду Макринич [MD] и дискуссия по видеосвязи с одним из режиссеров

«Синдром Гамлета» | Эльвира Невера [PL], Петр Росоловски [PL] | 2022 | Польша, Германия | 86’| украинский, русский | EN sub

Группу молодых украинских актеров, у каждого из которых есть свои психологические шрамы от войны на Донбассе, приглашают сыграть в экспериментальной театральной постановке «Гамлет». Под чутким, но твердым руководством драматурга Розы Саркисян главные герои развивают свои роли, переплетая драматическую инсценировку с проработкой травматического опыта войны.Как и Гамлет, они сталкиваются с большими экзистенциальными дилеммами. «Жить или не жить» – это вариация Ярослава на тему гамлетовского «быть или не быть», когда он размышляет о своем непосредственном (и почти фатальном) участии в вооруженном конфликте. Катерина и Роман сражаются на своих собственных фронтах, а Оксана и Родион, как феминисты и представители ЛГБТ-сообщества, отстаивают свои позиции в консервативном и нетерпимом обществе.
Создателям фильма удается не только задокументировать этот живой и глубоко эмоциональный процесс, но и создать мощный портрет поколения, переживающего травму войны и болезненное прошлое, которое теперь, после вторжения России в Украину, становится их настоящим и будущим.

Эльвира Невера и Петр Росоловски [PL] — польский тандем режиссеров из Берлина. В своей художественной деятельности они ориентируются на социальные и культурные преобразования в Восточной Европе. Вместе они сняли ряд документальных фильмов, в том числе «Кролик по-берлински» (2010), «Эффект домино» (2014), «Принц и Дыббук» (2017), получивших награды на многочисленных международных кинофестивалях.

После кинопоказа состоится дискуссия по видеосвязи с одним из режиссеров. Модератором выступит Александру Макринич.

Александру Макринич [MD] — театральный режиссер и драматург из Кишинева. Последние несколько лет его деятельность связана с таким медиа, как радио, а также он координирует мастер-классы в социальном театре для подростков.

«Месяц Украины в Европе» организован Ассоциацией «Оберлихт» в партнерстве с Коалицией Независимого Культурного Сектора на площадке Zpațiu в рамках проекта Re-source! Ukraine, при поддержке Шведского Института и Trans Europe Halles.

Advertisement


%d bloggers like this: