zpatiu_omul-merge-dupa-soare_2015_web_800px

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

Asociația Oberliht, Centrul pentru Artă Contemporană KSAK, Centru de Proiecte Culturale AZART, Asociația Art Platforma și Centrul de Urbanism vă propune platforma de activitate culturală – Zpațiu.

Dacă doriți să organizați un eveniment cultural și nu dispuneți de spațiu, vă punem la dispoziție o sală (50 m2) în incinta Casei Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103, Chișinău).

Zpațiu este o platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă și formelor de cultură contemporană / spațiu de cercetare și teoretizare și abordare critică a acestor practici și forme, dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale. Pentru mai multe informații: https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/

Dacă activitatea dvstră se potrivește sau are tangențe cu specificul acestei platforme, îndrăzniți!
Aici puteți urmări calendarul activităților culturale la Zpațiu.
Consultați regulamentul!!!

Vă rugăm să ne expediați propunerile voastre însoțite de o scurtă descriere (mentionați tipul de activitate, obiectivele și grupul țintă, denumirea și datele de contact ale organizației / inițiativei artistice) pînă la data de 15 a lunii pentru evenimentele programate în luna următoare la adresa: info(a)oberliht.org

Sala este conectată la electricitate, puteți aduce și instala lumini, boxe, microfoane, scaune, etc.

РУ

Ассоциация Oberliht, Центр Современного Искусства KSAK, Центр Культурных Проектов AZART, Ассоциация Art Platforma и Центр для Урбанизма предлагает вам площадку для творческой и культурной деятельности – Zpațiu.

Если вы решили организовать культурное мероприятие и у вас нет для этого места, мы предлагаем вам воспользоваться залом (50м2), который находится в здании Casa Zemstvei Guberniale (Кишинев, ул. А. Щусев, 103).

Zpațiu – это платформа для реализации и развития творческих практик и различных форм современного искусства, а также место для исследования, теоретизации и критики этих форм и методов, способствующее их интеграции в обществе. Детали и информация: https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/

Если Ваша деятельность отвечает вышеперечисленным требованиям, или смежна со спецификой платформы, присоединяйтесь!
Здеcь вы можете ознакомиться с календарем культурной деятельности Zpațiu.
Ознакомтесь с регламентом!!!

Просьба присылать ваши предложения вместе с коротким описанием (укажите вид деятельности, преследуемые цели и задачи, название и контактные данные вашей творческой организации/инициативы) до 15 числа для всех событий, которые вы планируете провести в каждом последующем месяце, сюда: info(a)oberliht.org

Зал Zpațiu подключен к электричеству, вы можете приносить и устанавливать свет, микрофоны, аудиотехнику, необходимую аппаратуру.

EN

Oberliht Association, Center for Contemporary Art KSAK, Center for Cultural Projects AZARTArt Platforma Association and Center for Urbanism is offering a new platform for cultural events – Zpace.

If you would like to organize a cultural event but dont have a space, we can provide you a room (50 m2) inside Zemstvei House (Al. Sciusev str., 103, Chisinau).

Zpace is a platform for production and development of contemporary artistic practices and cultural forms / a space for research, theoretical analyses and critical approach towards these practices and forms, towards their development and their social relevance. For additional information please visithttps://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/

If your activities fit or are related to the objectives of the platform, please send us your project proposals to this email: info(a)oberliht.org
You can see here the culture program at Zpace.
Please consult the administrative rules!!!

The proposals should be accompanied by a description of the activities (mention the type of the activity, the target groups, include additional information about your organization / initiative), and should be presented 1 month before the activity is planned to take place.

The room is connected to electricity, you can bring and instal additional lights, speakers, microphones, chairs, etc.%d bloggers like this: