– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

Atelier de artă

Atelierul de artă este un spațiu în care se produc lucrări artistice în tehnici mixte, făcând accent pe proces, experiment, dialog și suport. Acesta poate deveni un atelier temporar pentru artiști emergenți care au nevoie de spațiu pentru realizarea unei lucrări sau serii de lucrări, cât și pentru oamenii care își propun să organizeze workshopuri sau discuții care ar implica un număr mai mare de participanți într-un proces creativ.

Concomitent spațiul poate fi folosit de 3 persoane, iar perioada desfășurării activității în atelier se discută în dependență de proiect.

Folosirea spațiului nu presupune o taxă, însă artiștii sunt bineveniți să prezinte rezultatul activității sale în formatul unui text, prezentări, expoziții ori al unui alt gen de eveniment public la Casa Zemstvei.

RU

Художественная студия

Художественная мастерская – это пространство, в котором создаются произведения смешанного искусства с акцентом на процесс, эксперимент, диалог и поддержку. Она может стать временной мастерской для начинающие художники, которым нужно пространство для создания работы или серии работ, а также для людей, которые хотят организовать семинары или дискуссии, вовлекающие в творческий процесс большее количество участников.

Одновременно в помещении могут работать до 3 человек, а время проведения семинара обсуждается в зависимости от проекта.

Использование пространства не требует оплаты, но художники могут представить результат своей работы в формате текста, презентации, выставки или другого вида публичного мероприятия в Доме Земства.

EN

Art studio

The art studio is a space in which mixed media artistic works are produced with an emphasis on process, experiment, dialogue and support. It can become a temporary workshop for emerging artists, who need space to create a work or series of works, as well as for people who want to organise workshops or discussions that would involve a larger number of participants in a creative process.

At the same time the space can be used by up to 3 people and depending on the project, the time of the workshop is discussed. 

The use of the space does not require payment, but artists are welcome to present the results of their work in the format of a text, presentation, exhibition or other kind of public event at the House of Zemstvo.%d bloggers like this: