Archive for the ‘performance’ Category

Pbanner

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN vol. II – performance

26 august 2017 / ora 15:00 – 21:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Există mai multe metode de cercetare a durerii și, respectiv, de parametrizare și generalizare a rezultatelor obținute. Cu toate acestea, durerea rămâne o percepție individuală, atât în sens fizic, cât și cognitiv/intelectual.

Instrumentele utilizate în prezent pentru evaluarea durerii pacientului nu sunt suficient de bune pentru o parametrizare exactă, care, la rândul ei, să poată garanta un management eficient al durerii. Pentru o cercetare mai detaliată a percepției individuale a durerii, se aplică metoda asocierii durerii cu alte simțuri fundamentale, care ar putea fi în stare să descrie mai bine senzațiile pacientului. În această ordine de idei, scopul evenimentului dat este luarea cunoștinței cu variabilitatea percepției durerii la pacienți și la persoanele sănătoase, cu posibilitatea aplicării informației respective pentru soluționarea aspectelor importante, care se referă la complianța dintre pacient și doctor.

Dorim să vă povestim despre importanța problemei date nu doar din punctul de vedere al  domeniului medical, dar și să vă atragem atenția asupra impactului social al durerii. Astfel, acțiunile pot fi coordonate spre un management cât mai eficient al durerii.

Durerea este nu doar o experiență senzorială, care implică organe sau sisteme separate, dar și o maladie independentă, interdisciplinară, care impune o atenție și o abordare deosebită. Fiind un domeniu multidisciplinar, durerea trebuie studiată în mod corespunzător și continuu. Și nu ne referim aici la durerea din spitale sau clinici, unde ea reprezintă o ”constatare” obișnuită pentru personalul medical, dar, în special, la pacientul care iși are „conturile” sale cu problema durerii.

Variabilitatea descrierilor individuale ale durerii, date de pacient, nu permite o abordare tradițională în rezolvarea problemei; anume de aceea, este necesară o atitudine trepidantă față de durere a tuturor persoanelor implicate.

Am ales fotografia drept cel mai relevant mijloc de imortalizare a emoțiilor pacientului. Imaginea reprezintă o secvență relevantă din viața persoanei suferinde de durere cronică. Senzațiile, descrise de pacient, se marchează, de obicei, cu ajutorul unor chestionare standardizate, dar care, deseori, nu sunt în stare să includă tot diapazonul variațiilor.

Cum ați descrie durerea proprie?

SMUP2 desc

RU
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN vol. II – performance

26 августа 2017 / 15:00 – 21:00
Zpațiu (Земский Музей)
(ул. Ал. Щусев, 103, Кишинев)

Существуют различные методики исследования боли и вместе с тем, параметризация показателей и их приведение к общему знаменателю. При этом, боль всегда остается индивидуальным чувством, как на физическом, так и на интеллектуальном/ментальном уровнях.

Современные инструменты регистрации болевых ощущений пациента, не достаточны для характеристик и параметров для корректного менеджмента боли. Для более подробного изучения индивидуальности болевой перцепции существует практика ассоциации боли с другими чувствами, способными описать ощущения пациента. Таким образом, главной целью проекта является ознакомление с вариабельностью болевой перцепции у пациентов и здоровых людей*, с возможностью применения данной информации для разрешения фундаментально важных вопросов касающихся комплаенса между пациентом и доктором.

Мы хотим рассказать не только о важности данной проблемы в области медицины, но и обратить внимание на высокую социальную роль данного вопроса. Таким образом может быть достигнута наиболее эффективная работа для правильного менеджмента боли.

Боль, является не только физическим ощущением, вовлекающим отдельные органы и системы, но и серьезной мультидисциплинарной патологией требующей особого внимания и подхода.   Являясь многоплановой наукой, менеджмент боли должен осуществляться всесторонне и постоянно. Речь идет не только о боли в условиях стационара и клиники, где боль является рутинной находкой для практикующих врачей, в первую очередь речь идет о личных счетах* пациента с проблемой боли.

Вариабельность описываемых ощущений пациента, не позволяет применять стандартные подходы для разрешения проблемы, именно поэтому стоит уделить особо трепетное отношение данному вопросу всем вовлеченным лицам.

Наиболее ярким способом запечатления эмоций, мы выбрали снимок, отражающий один момент из жизни пациентов страдающих хронической болью. Ощущения, описываемые пациентами будут регистрироваться согласно регламентированным опросникам, которые часто не включают всего диапазона вариаций.

Как Вы могли бы описать свою боль?

 

Advertisements

web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN – performance

13 – 14 august 2016 / ora 17:00 – 21:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Privind la durere și suferință cu ochii pacientului.

IASP (Asociația Internațională pentru Studiul Durerii) definește durerea drept o ”Experiență senzorială și emoțională dezagreabilă, asociată cu o leziune tisulară reală sau potențială, sau descrisă în termeni ce se referă la o asemenea leziune” . Continue Reading »

flamenco-web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Feria de Abril 2016, Chișinău

17 aprilie 2016, ora 12:00 – 18:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Aprilie a început și «Feria» este plină de viață, corturile sunt pline de flori si culori, caii fermecați alearga prin parc. Dansatori de flamenco, cu pieptene în par și cu fata strălucind în soare, pregătiți-vă pentru zilele lungi și intense de dans, cântece și bucurie … Continue Reading »

– – – scroll down for English version – – –

RO

– – – – –

21 septembrie 2013, ora 21:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)

str. Șciusev 103, Chișinău

Dansul și băutura merg mână în mână una cu cealaltă însă pe ringul de dans sunt separate. Competiția de băutură și de dans combină aceste două armonioase activități într-un eveniment competitiv – să dansezi în timp ce bei o băutură. Pentru a avea un scor bun, trebuie să poți coordona băutura cu dansul, cu partenerul, cu muzica dar și cu ficatul. Băuturile tari ajută la obținerea mai multor puncte de la juriu doar trebuie să vă asigurați că veți putea trece prin toate rundele.

Intrare liberă

Trussotti14

EN

21 of september 2013, 9.00pm

Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)

str. Sciusev 103, Chisinau

Dancing and Drinking go hand in hand with each other, yet they are always separated on the dance floor. The Drinking and Dancing competition merges these two harmonious activities into one competitive event- dancing while drinking a drink.  In order to score well, you need to coordinate your beverage with your dance, your partner, your music, and your liver. Stronger drinks get more points with the judges, just make sure you can make it through all the rounds!

Free entrance

do_abismo_ao_aberto_ana_nobre_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Ana NOBRE
De la abis spre deschidere — Performance-ul fotografiei

deschidere: 9 iulie 2013, 18:00
perioada: 9-12 iulie, 2013, 14:00-18:00
locaţie: Casa Zemstvei Guberniale
str. Șciusev 103, Chișinău

«De la abis spre deschidere – Act fotografic, performance și plenitudine supremă» continuă lucrarea artistică «Natură în abis» lansată în 2009. Este o cercetare de durată a cărei preocupare centrală este afirmarea actului fotografic ca performance, devenit astăzi performarea fotografiei. În ciuda faptului că se află încă într-un stadiu incipient, proiectul «De la abis spre deschidere» a beneficiat deja de o prezentare publică în 2009, în interiorul bazinului fostei mănăstiri Sfântul Francis, astăzi clădirea care găzduiește Facultatea de Arte din cadrul Universității din Lisabona, iar la Chișinău, capitala Moldovei, la ARThotel, sub titlul «Acum, când acceptăm golul». Continue Reading »