Archive for the ‘prezentare’ Category

– – – scroll down for English – – –

RO

#12 Orașul și Culturile Lui cu Antoine Pickels [BE]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

SIGNAL și Klaxon: Corpul dinăuntrul orașului
28 iunie 2017, ora 20:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Începând cu 2012, CIFAS organizează la Bruxelles o „universitate temporară”, care s-a dezvoltat în mod natural sub forma unui program – SIGNAL – de lucrări artistice prezentate în spațiul public. Accentul e pus pe arta „vie”, adică toate lucrările discutate sau prezentate implică, la un anumit moment al creării lor, acțiunea sau interacțiunea corpurilor umane – deși unele lucrări pot deveni, în cele din urmă, o propoziție vizuală sau textuală. Temele abordate, începând cu întrebări destul de obișnuite despre Orașul „European”, au evoluat, pe parcursul anilor, de la probleme estetice precum cea a participării, probleme de justiție socială precum locul oferit „corpurilor nedemne” ori probleme politice, precum schimbările pe care le produce terorismul într-un spațiu public dat. Nu peste mult timp, reflecția și creația pe care le adună și le expune SIGNAL și-au găsit o altă vizibilitate prin publicația electronică Klaxon, unde unele schimburi și descoperiri făcute în cadrul SIGNAL își găsesc o nouă viață; Klaxon poate fi descărcată gratuit. Prelegerea va oferi o trecere în revistă a lucrului efectuat în cadrul acestor platforme complementare.

http://www.cifas.be/en/signal
http://www.cifas.be/en/download/klaxon

Antoine Pickels [BE] lucrează ca artist, scriitor, curator, profesor și critic. În prezent, editează revista electronică „Klaxon” și este curator la „Signal” în Bruxelles, ambele proiecte fiind dedicate artei vii în spațiul public. Domeniile lui primare de cercetare sunt dansul contemporan, teatrul experimental, arta live și arta de performance, artele vii în spațiul public și estetica queer.

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și culturile Lui și este organizată în parteneriat cu Centrul Internațional de Instruire în Arta Performance-ului sub egida Bibliotecii Spațiului Public, proiect susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul progamului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

EN

#12 City and Cultures with Antoine Pickels [BE]
a cycle of presentations in the frame of Public Space Library program

SIGNAL and Klaxon. The body within the city
June 28, 2017, 8 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

Since 2012, the CIFAS organizes in Brussels a « temporary university » that has naturally grown into a program of artworks presented in the public space, SIGNAL. The accent is on “Live” art, meaning that all the works discussed or presented involve, at a certain point of their development, the action or interaction of human bodies – though some of the works may end up as a visual or textual proposition. The themes addressed, starting with rather mundane questions about the “European” City, have evolved through the years, from aesthetic issues like the question of participation, social justice issues like the place given to « unworthy bodies », or political questions like the change terrorism produces in a given public space. Very fast, the reflexion and creation SIGNAL gathers and exposes have found another visibility through the e-publication Klaxon, where some of the exchanges and discoveries made during SIGNAL find another life – that you can download for free. The lecture will give an overview of the work done with these complementary platforms.

http://www.cifas.be/en/signal
http://www.cifas.be/en/download/klaxon

Antoine Pickels [BE] works as an artist, writer, curator, teacher and critic. He currently edits the e-magazine “Klaxon” and curates “Signal” in Brussels, both dedicated to living art in the public space. His main areas of research are contemporary dance, experimental theatre, live art and performance art, public space living arts, and queer aesthetics.

This presentation is part of the series City and Culture and is organized in partnership with The International Centre for Training in the Performing Arts under the umbrella of the Public Space Library program, a project supported by the European Cultural Foundation, in the framework of Connected Action for the Commons program, the Ministry of Culture of Republic of Moldova and European Union as part of Creative Europe program.
The series City and Culture aims to explore the CITY and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.

Connected_action_logo_logo_black_small

Spațiul IN SITU
12 – 16 iunie 2017

Zpațiu (str. Al. Șciusev, 103, Chișinău)

IN SITU este o rețea care aduce împreună programatori pasionați de noi forme ale artei și spațiului public, și care începând cu 2003 dezvoltă proiecte europene comune. Până în prezent IN SITU a susținut peste 180 de artiști, și a adunat 25 de parteneri cu experiențele practice și artistice diferite, venind din 17 țări. Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO

Atelier Vast – Savurează procesul
6 iunie 2017, ora 19:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Atunci cînd atragem atenția prea mult la rezultatul final, tindem să neglijăm bucuria muncii, bucuria actului de a produce. În fapt, doar clienții curioși vor aprecia atenția către detalii cu care tratăm obiectele noastre. Cum am putea face această muncă mai vizibilă? Continue Reading »

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

#11 Orașul și Culturile Lui cu Dinara KANYBEK kyzy
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Biblioteca noului format: o încercare de a regîndi funcția și sensul spațiului public
1 iunie 2017, ora 19:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

– – – scroll down for English –––

RO
– – – – –

#10 Orașul și Culturile Lui cu Ludmila BOT și Iuliana POSTOVANU
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

O bancă pentru oraș
19 aprilie 2017, ora 18:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#9 Orașul și Culturile Lui cu Ilia LITVINCIUK
Cultura urbanistică a orașului Tiraspol, din sec. XVIII pînă în prezent. Continuitate și transformări.
Un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

17 februarie 2017, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

15078902_10210939818188449_4146048760864368712_n-1

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#8 Orașul și Culturile Lui cu Anastasia FELCHER
Cum literatura (nu) păstrează patrimoniul arhitectural: cazul Colinei Pușkin din Chișinău
Un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

12 ianuarie 2017, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Prezentarea este dedicată relației dintre literatură și spațiul urban pe exemplul unei zone a orașului Chișinău. Datorită prezenței în oraș, în anii 1820 ai sec. XIX, a poetului rus Aleksandr Pușkin, o serie de locuri legate de Pușkin în mod real sau închipuit au devenit locuri ale memoriei încă în veacul trecut. Aceste locuri sunt concentrate cu precădere în centrul istoric al orașului, inclusiv parcul orășenesc ce-și are și el partea sa de legendă. După al Doilea Război Mondial, ”Chișinăul Pușkinist” s-a ”mutat” spre casa-muzeu dedicată poetului (inaugurată în 1948), care se găsește în regiunea Colinei Pușkin. Prezența acestei clădiri – important monument cultural în canonul sovietic și loc de ”pelerinaj” cultural – nu a putut preveni însă demolarea patrimoniului arhitectural al zonei din imediata apropiere, care, pînă prin anii 1970 nu era considerat drept un lucru valoros ce ar merita păstrat. Prezentarea urmărește evoluția ideii ”Colinei Pușkin” ca obiect de patrimoniu rus și local, cu începere din a doua jumătate a sec. XIX pînă în zilele noastre. Continue Reading »

place-web-2

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Strategii culturale de nivel local: Place a l’Art / Marsilia – prezentare
13 septembrie 2016, ora 18:00 – 19:30

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Place à l’Art (fă loc pentru artă/ art square)
Prezentatori: Cendrine CHANUT and Jihanne EL MEDDEB (Les Têtes de l’art), Anne GUILMIN (Politique de la Ville), Julien ABITOL (Collectif Etc)

“Place à l’Art” este o activitate multianuală coordonată din 2010 de Asociația Les Tête de l’art în Marseille.
De-a lungul anilor, atelierele participative de artă sunt organizate în spațiile publice din centrul orașului Marseille. Ele sunt gratuite și deschise rezidenților și utilizatorilor. Artiștii profesionali invită rezidenții și utilizatorii acestora să se implice într-o experiență unică de creație artistică colaborativă, fie efemeră sau de durată.
Ei invită participanții să se întrebe și să redefinească relația lor cu mediul de viață prin intermediul creației artistice. Procedînd astfel, rezidenții interacționează și își consolidează relațiile și angajamentul pentru comunitate și locul în care trăiesc. Continue Reading »

IMG_0016

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

ȘIVAIP: Un program de prezentări despre urbanism tactic și arhitectură participativă

30 iulie 2016, 16:00
Parcul Zaikin / Complexul Sportiv ASEM (sala de tenis)
str. Albișoara 86/4, Chișinău

În Acţiune: în căutarea oraşului intermediar de studioBASAR [RO]

Spaţiile intermediare, împreună cu utilizările lor, sunt unele dintre cele mai importante resures în activarea spaţiilor publice prin implicarea comunităţii. Uitându-ne la intermediar din diferite unghiuri, a generat o practică nouă, pe care am investigat-o prin câteva tipologii de unelte şi proceduri. Continue Reading »

IMG_9772

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

ȘIVAIP: Un program de prezentări despre urbanism tactic și arhitectură participativă

26 iulie 2016, 14:00 – 15:30
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Orașele: Oameni vs. Natură de Diana CULESCU [RO] – prezentare

Această prezentare urmărește să ofere o scurtă introducere cu privire la activitatea peisagistului în mediul urban. Astfel, această expunere aduce participanților câteva informații referitoare la constrângerile întâlnite în lucrul cu elemente vii care au mai degrabă un comportament imprevizibil. În plus, aceasta evidențiază și motivele pentru care, în cazul în care acest demers este abordat ca o luptă între om și vegetație, natura va ieși (aproape) întotdeauna învingătoare în oraș. Continue Reading »