Archive for the ‘prezentare’ Category

– – – scroll down for English – – –

RO

30 de ani de libertate – prezentare de Dan PERJOVSCHI [RO]
Miercuri, 24 iulie 2019, ora 20:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

O practică artistică bazată pe libertatea de expresie, ascunsă în dictatură și redescoperită în democrație. De la local la global. De pe hârtie pe zid. Din ziar în muzeu și viceversa. Desenul este unul din cele mai arhaice mijloace de comunicare. Și unul din cele mai contemporane. Artist, activist, cetățean.

Dan PERJOVSCHI [RO] folosește desenele sale binecunoscute, stilul de joc și instalațiile specifice locului pentru a ilustra evenimentele curente, în timp ce declanșează o critică plină de umor în adresa presei internaționale și a actorilor guvernamentali. Lucrările sale satirice reprezintă intervenții schițate cu imagini și texte de știri, transformând galeria într-un spațiu de frustrări relatabile cu condițiile socio-politice. Aflându-se pe o fundație efemeră, Perjovschi nu evită să abordeze contradicțiile inerente scenei socio-economice privilegiate unde pot fi găsite lucrările sale. Pentru violență, opulență și extremism, el răspunde cu râsete, cuvinte  și ridicol, protejând libertatea.

Acest eveniment este organizat în cadrul programului Edu-Art („Fațade Publice: Istorii din Cartier” – Școala Internațională de Vară) și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

EN

30 years of freedom – a presentation by Dan PERJOVSCHI [RO]
Wednesday, July 24, 2019, 8 pm
Zpace (103, Al. Sciusev str., Chisinau)

An artistic practice based on freedom of expression, hidden in dictatorship and rediscovered in democracy. From local to global. From the paper to the wall. From the newspaper to the museum and vice-versa. Drawing is one of the most archaic ways of communication. And one of the most contemporary. Artist, activist, citizen.

Dan PERJOVSCHI [RO] uses his well-known drawings, wordplay and site-specific installations to portray current events while conducting a humorous and sharp critique of international media and government players. His satirical works are sketchbook interventions with images and text in news, transforming the gallery into a space of relatable frustrations with socio-political conditions. Maintaining an ephemeral foundation, Perjovschi does not ignore the inherent contradictions of the socioeconomically privileged arena where his work can be found. To violence, opulence and extremism, he responds with puns, laughter and ridicule as the protection of freedom.

This event is organized in the frame of the Edu-Art program (”Public Facades: Stories from the Neighborhood – International Summer School) with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova. The aim of the project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level.

Advertisements

– – – scroll down for English – – –

RO

Viktor VEJVODA [CZ] / Marlene HAUSEGGER [AT] / Ira Merzlichin [RO] – prezentare de artist
Marți, 23 iulie 2019, ora 20:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Manifestul termal – o prezentare de Viktor VEJVODA [CZ]

Manifestul imprimării termice este denumit după tehnologia de imprimare fără cerneală pe role de hârtie folosite la casele de marcat.
Prezentarea lui Viktor Vejvoda se concentrează asupra utilizării tehnicilor de tipărire termică în cultură și artă. El explorează generarea de printuri personale sau colective create cu ajutorul programelor și a driverelor obținute din surse libere, gratuite.
Proiectul prezintă o „editură termică” foarte ușoară, mobilă și ieftină, care poate opera și produce tipărituri în medii diverse. Accentul se pune pe colaborarea și legătura dintre autor și public. Lucrările și publicațiile pot fi produse pe loc, oriunde, în mod flexibil, fără un lanț lung de servicii necesar pentru  post-producție, tipică pentru tiparul obișnuit. Materialul utilizat – hârtia termică, este ușor de găsit și  e disponibil la scară largă.
Reducerea formatului de tipar (role cu lățimea de 47 mm) și a calității imprimării la nuanțele de alb-negru și semiton are un efect revigorant, contrastând cu prezența copleșitoare a imaginilor lucioase contemporane.
Manifestul termal re-formulează esența și funcția tiparului tradițional. Autorii și cititorii se confruntă cu o experiență de lectură fără limite, fără sfârșit, în afara conceptului de rând (divizare și respectiv răsfoire pe pagini individuale). Publicațiile sunt role pliabile, tipărite pe hârtie ușoară.

Viktor VEJVODA [CZ] s-a născut în orașul Praga, Cehoslovacia, a studiat la Academia de Arte Plastice din Praga pe care a absolvit-o în anul 2015. Locuiește și lucrează în orașul natal. Interesul său principal e legat de ecologia consumului, cunoașterea periferică și cea uitată, la fel precum și de întrebările legate de valori și improvizație.

Détournements – prezentare de Marlene Hausegger [AT]

De obicei, eu lucrez într-o manieră situațională, cu un scop anume – merg la o plimbare pentru a descoperi comori, mici ajustări ale vieții, lucruri sau situații întâmplătoare și neașteptate. Transformând aceste descoperiri în ceva sculptural, folosesc fotografia pentru a documenta aceste intervenții.

Marlene HAUSEGGER [AT] este născută în anul 1984 în Leoben, Austria, a studiat la Universitatea de Arte Aplicate din Viena și la Școala de Arte din Montpellier. Începând cu anul 2015 predă la Universitatea de Artă din Linz. Ea este interesată de limitele ascunse și posibilitățile limitate ale situațiilor sociale, pe care le descoperă în primul rând în domeniul public. Acest lucru rezultă deseori în intervenții temporare și instalații, precum și desene sau videoclipuri, care se deosebesc prin ușurința lor formală, umorul critic și puterea vizuală.

Paradaiz Beatbox Mașinao prezentare de Ira MERZLICHIN [RO]

Un nou gen, beatbox, se dezvoltă într-un ghetou izolat de romi din Baia Mare, România. Nu există instrumente de percuție atunci când crești în sărăcie extremă. Ăsta e momentul unde începe să apară beatboxing-ul, iar acești copii îl combină cu Manelele – un gen de muzică care folosește deseori elemente orientale și țigănești.

Ira MERZLICHIN [RO] este regizoare de filme documentare care lucrează independent în România. Ea face parte din PARADAIZ, o organizație a cărei principalele obiective sunt explorarea și sprijinirea schimburilor interculturale ca motoare ale păstrării diversității culturale și creării de toleranță între ceea ce este considerat minoritate și majoritate, periferică și centrală.

Acest eveniment este organizat în cadrul programului Edu-Art („Fațade Publice: Istorii din Cartier” – Școala Internațională de Vară) și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

EN

Viktor VEJVODA [CZ] / Marlene HAUSEGGER [AT] / Ira Merzlichin [RO] – artist talk
Tuesday, July 23, 2019, 8 pm
Zpace (103, Al. Șciusev  str., Chisinau)

Thermal Manifesto – presentation by Viktor Vejvoda [CZ]

Thermal Manifesto is named after the inkless printing technique for receipts from cash registers.

Public activities with Vejvoda’s project are a way to discuss topics such as self-publishing and a technological renaissance of the Thermal Printer. A chance to meet and discuss ideas, publications and invite new members, interested in the Thermal method and avant-garde print in itself.

With the help of Open Source software tools Prague-based artist Viktor Vejvoda has been able to use this method for cultural purposes and self-publishing, developing a very light and movable system for a transportable publishing desk, which can deploy in various environments. Cooperative and inclusive potential is highlighted. Works and publications can be produced flexibly without a long chain of service and post-production steps with locally available material and in sustainable amounts.

Reducing the print format (print rolls of 47mm width) and print quality to half-tone black and white raster has a refreshing touch, contrasting with the overwhelming presence of contemporary glossy images.

Thermal Manifesto print questions how publications are designed. Authors and readers are confronted with a page-less, endlessly designed, reading experience. Final prints are compact, on light-weight paper.

Viktor VEJVODA [CZ] was born in Prague, Czechoslovakia. He studied at Academy of Fine Arts in Prague and graduated in 2015, studio of New Media. He lives and works in Prague. His main interest lies in the ecology of consumption, peripheral and forgotten knowledge, the questions of value and improvisation.

Détournements – a presentation by Marlene HAUSEGGER [AT] 

I usually work in a situationistic manner, that means a purpose – free strolling around, to find small treasures: little adjustments of life, random unexpected and exciting things or situations. By turning these discoveries into something sculptural, I use photography to document these interventions.

Marlene HAUSEGGER [AT] (b.1984 in Leoben, Austria) studied at the University of Applied Arts in Vienna and the École des Beaux Arts in Montpellier. Since 2015 she teaches at the Art University Linz. She is particularly interested in the hidden limitations and restricted possibilities of social situations, which she primarily discovers in the public realm. The results of this work are often temporary interventions and installations – as well as the accompanying drawings and videos which are notable for their formal lightness, cryptic humour and visual power.

Paradaiz Beatbox Mașina – a presentation by Ira MERZLICHIN [RO]

A new beatbox genre is developing in an isolated Roma ghetto in Baia Mare, Romania. There are no percussion instruments around when you’re growing up in extreme poverty. That’s when beatboxing comes in, and these kids combine it with Manele – a music genre that often uses oriental and gypsy elements.

Ira MERZLICHIN [RO] is a documentary filmmaker that works independently in Romania. She is part of PARADAIZ, an organization whose main goals are the exploration and support of inter-cultural exchanges as engines of preserving cultural diversity and creating tolerance between what is considered minority and majority, peripheral and central.

This event is organized in the frame of the Edu-Art program (”Public Facades: Neighborhood Histories” – International Summer School) with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova. The aim of the project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level.

RO

INTERVENȚII3 (2008) – prezentarea proiectului și proiecția filmului
un film de Nataša BODROŽIĆ [HR], Vladimir US [MD]
33′ | limba: română, engleză
13 iulie 2019, ora: 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

În lunile august și septembrie 2008, orașul Chișinău și suburbiile sale a găzduit proiectul de artă contemporană INTERVENȚII3, un program de evenimente axate pe arta în spațiul public.

Proiectul a implicat peste treizeci de participanți din Moldova, România, Croația, Germania și Franța – invitați, în cadrul unei rezidențe pentru artiști de scurtă durată, să-și elaboreze lucrările și să reflecte asupra proceselor ce produc spațiul public al Chișinăului, structura vizuală a orașului, memoria și experienșa vieții cotidiene a locuitorilor lui. Șederea și activitatea lor a fost documentată sub forma unui catalog, în revista STARE de URGENȚĂ și într-un film.

Proiectul a constat din câteva faze: plimbări exploratorii prin oraș și suburbii, prezentări publice urmate de discuții, elaborarea și crearea lucrărilor artistice, Ghidighici GRAFFITI session și inaugurarea ARThotel-ului – un spațiu dedicat artei și interacțiunii între artiști.

La fel, proiectul a jucat și rolul unei platforme de cercetare a practicilor sub-culturale existente în contextul urban (graffiti și street art, circulația liberă a bunurilor culturale etc.) ca formă de rezistentă față de procesul copleșitor de comercializare a spațiului public.

Evenimentul este unul public, cu intrare gratuită.

Acest eveniment este organizat în cadrul programului Edu-Art („Eu și Orașul” – atelier deschis cu Ana BANTIUC [MD]) și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

EN

INTERVENTIONS3 (2008) – presentation of the project and film screening
A film by Nataša BODROŽIĆ [HR], Vladimir US [MD]
33′ | language: Romanian, English
July 13 2019, 6 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

The INTERVENTIONS3 (curators: Vladimir US, Nataša Bodrožić), artistic project dealing with public space took place in the city of Chisinau and its surroundings throughout August 2008, thus anticipating the KIOSK project.

It gathered more than thirty participants from Moldova, Romania, Croatia, Germany and France who stayed in the city for a short term residency creating art works and reflecting over the processes producing Chisinau’s public space, the city’s visual structure, the hidden histories and experience of its inhabitants’ everyday life.

Their stay and the results of the project is documented in the catalogue, in two different issues of STATE of EMERGENCY magazine / Oberliht Supplement and in a film.

The project consisted of several phases: city walks, artists’ projects, public presentations and discussions, Ghidighici GRAFFITI session and opening to the public of ARThotel – a space for artistic production and exchange.

free ‘entrance’

This event is organized in the frame of the Edu-Art program (”Myself and the City” – open workshop by Ana BANTIUC [MD]) with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova.

The aim of the project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level.

EN

Open Art Week in Chisinau – public presentation by Gaia TOSCHI [IT]
May 16, 2019, 7 pm
place: Zpace (103, Al. Sciusev str., Chisinau)

About WAO
WAO – OPEN ART WEEK is an international platform of independent art spaces.

WAO – OPEN ART WEEK finds their origin in the current core transformations in the contemporary art field, regarding the modality of production, circulation and exchanges with the public, in the Mediterranean context. Due to these challenges, the project proposes the creation of an international network of independent spaces, based in three fields of intervention: the cartography of independent participating spaces; the mobility of artists and cultural managers; and the co-organisation of an itinerant Art Week. Continue Reading »

lectie deschisa_2

– – – ниже на русском – – –

RO
– – –

#20 Orașul și Culturile Lui cu Marika SEMENENKO [RU] 
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

„Конец правды” (ro. “Sfârșitul Adevărului”), Moscova 2017 – ultimul proiect al Casei de Cultură „Делай Сам/а”
20 decembrie 2018, ora 19:00 
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Lecție deschisă dedicată istoriilor despre modul în care inițiativele iau naștere și se manifestă în contextul rusesc, și despre auto-organizare în contextul urban.

În iunie 2016, pe teritoriul fostei tipografii a ziarului „Правда” (ro. Adevărul) din Moscova, s-a deschis un spațiu cultural independent Casa de Cultură „Делай Сам/а” (ro. „Fă-o Tu”). În aprilie 2017, administrația companiei nu a prelungit contractul de închiriere pentru sediu și Casa de Cultură a fost închisă. Ultimul proiect al Casei de Cultură, denumirea căruia administrația ziarului „Правда” (ro. „Adevărul”) a cerut să fie înlocuită, este „Конец правды” (ro. „Sfârșitul Adevărului”). Continue Reading »


— прокрутите вниз для русской версии —

RO

Fă-o Tu: inițiative civice la nivel local – prezentare de carte
19 decembrie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Cartea povestește despre practicile inițiativelor civice active la nivelul ierbii în Rusia și în spațiul post-sovietic în perioada 2010-2015. Toate istoriile au în comun faptul că sunt despre oameni care au demonstrat responsabilitatea și hotărârea de a acționa pentru a schimba realitatea din jur. Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

FAȚADE PUBLICE
Artist Talk cu Pavel Khailo [UA] și Christoph Voglbauer [AT]

în cadrul programelor de rezidențe artistice CHIOȘC AIR / ART PROSPECT
5 iulie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Pavel Khailo [UA] și Christoph Voglbauer [AT] sunt ceilalți doi artiști veniți la Chișinău, în cadrul programului de rezidențe KIOSK AIR / ART PROSPECT. Ei au la dispoziție două săptămâni pentru a-și dezvolta proiectele în cartierul Maria Drăganîn din sectorul Ciocana.

Continue Reading »

unnamed

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

FAȚADE PUBLICE
Artist Talk cu Siamion MATALIANETS [BY] și Almaz ISAKOV [KG]

în cadrul programelor de rezidențe artistice CHIOȘC AIR / ART PROSPECT
28 iunie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

În perioada iunie-iulie 2018, Asociația Oberliht găzduiești doi artiști în rezidență: Siamion MATALIANETS și Almaz ISAKOV. Pentru a-i cunoaște, vă invităm, joi 28 iunie, ora 19.00, la Zpațiu. Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

#19 Orașul și Culturile Lui cu Martina MACHOVICOVA [CZ] și Vladimir TURNER [CZ]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Centre sociale autonome în Praga – istoria mișcării de ”squatting” și situația actuală a acesteia – prezentare publică urmată de o proiecție video
17 mai 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Ocupă și locuiește – film documentar de 45min

Mișcarea de squatting constă în acțiunea de a ocupa o clădire sau o zonă de teren abandonat. Vom vorbi despre squattingul politic care a evoluat de jos în sus de la acțiuni anarhiste.

Continue Reading »

_фильм4_web

– – – ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

#18 Orașul și Culturile Lui cu Almaz ISAKOV [KG]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

În căutarea orașului – prezentarea programului artistic și de cercetare urmată de o proiecție video
27 martie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Din septembrie până în noiembrie 2017 Laboratorul CI a realizat programul artistic și de cercetare “În căutarea orașului”. Expoziția omonimă este rezultatul acestui program. Proiectul a fost axat atât explorarea orașului din punctul de vedere al teoriei sociale, cât și pe cercetarea și fixarea ulterioară prin metode artistice.
Continue Reading »