Posts Tagged ‘Valeria Sirețanu’

afisha

– – – scroll down for English / читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Chișinău. Imagini, semne, simboluri. Expoziție de fotografie de stradă

participanți: Valeria Barbas, Alex Bred, Gabriela Isac, Serghei Loburenco, Denis Nicolai, Maria Sava, Valeria Sirețanu

vernisaj: 18 august 2015, ora 19:00
perioada: 18 august – 1 septembrie, 2015
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău
orar: marți, vineri, duminică, 17:00-20:00

Expoziția relevă rezultatul workshop-ului de fotografie stradală, condus de fotograful polonez Tomasz Kulbowski. Workshop-ul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, cei șapte participanți fiind selectați în bază de concurs. Scopul atelierului a fost de a lucra în direcția antrenării sensibilității vizuale și elaborării maximale a instinctului creativ al fotografului, precum și interacțiunea acestuia cu oamenii și spațiul public. În cadrul atelierului, participanții workshop-ului s-au concentrat pe crearea unor imagini informative semnificative, care pot fi atât parte a unei serii, cât și fotografii desinestătătoare, integre, ce acționează ca o istorie a unui cadru. Locul/subiectul principal de studiu fotografic a fost mun. Chișinău. Tomasz Kulbowski – fotograf originar din Lublin, Polonia, profesor și promotor al fotografiei documentare și de stradă. Tomasz este inițiatorul și directorul proiectului Eastreet, dedicat fotografiei documentare și celei de stradă din regiunea Europei de Est. http://www.kulbowski.com/

Continue Reading »