Posts Tagged ‘Zpatiu’

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –
CHIPURILE CHIPURI – Expoziție comună de portrete
Organizatori: Maximilian Graur și Lucia Codreanu
2 – 3 Septembrie 2017, ora 11:00 – 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău
Vă invităm să admirați zeci de chipuri (și ele chipurile să vă admire pe voi) la o expoziție comună de artă în care participă peste zece artiști locali. Vă așteaptă o atmosferă prietenoasă și o variație bogată de stiluri, tehnici și ochi.
Expoziția include, dar nu se limitează la: ilustrație, caricatură, pictură și chiar și performance.
Este un eveniment chipurile cultural, non-profit, iar scopul de bază este încurajarea și promovarea artiștilor locali (începători și nu prea).
Intrarea este liberă!
EN
– – – – –
CHIPURILE CHIPURI – Joint portrait exhibition
Hosts: Maximilian Graur & Lucia Codreanu
2 – 3 of September 2017, 11am – 6pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău
We invite you to come by and see a range of dozens of faces (and for them to see you) at our joint portrait art exhibition in which more than a dozen local artists are involved. You can expect a friendly atmosphere and large variation of styles, techniques and pairs of eyes.
The exhibition includes, but does not limit to: illustration, caricature, paintings and even performance.
It’s a cultural event, non-profit, and our main aim is to encourage and feature local artists (experienced and not so much).
The entrance is free!
Advertisements

Pbanner

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN vol. II – performance

26 august 2017 / ora 15:00 – 21:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Există mai multe metode de cercetare a durerii și, respectiv, de parametrizare și generalizare a rezultatelor obținute. Cu toate acestea, durerea rămâne o percepție individuală, atât în sens fizic, cât și cognitiv/intelectual.

Instrumentele utilizate în prezent pentru evaluarea durerii pacientului nu sunt suficient de bune pentru o parametrizare exactă, care, la rândul ei, să poată garanta un management eficient al durerii. Pentru o cercetare mai detaliată a percepției individuale a durerii, se aplică metoda asocierii durerii cu alte simțuri fundamentale, care ar putea fi în stare să descrie mai bine senzațiile pacientului. În această ordine de idei, scopul evenimentului dat este luarea cunoștinței cu variabilitatea percepției durerii la pacienți și la persoanele sănătoase, cu posibilitatea aplicării informației respective pentru soluționarea aspectelor importante, care se referă la complianța dintre pacient și doctor.

Dorim să vă povestim despre importanța problemei date nu doar din punctul de vedere al  domeniului medical, dar și să vă atragem atenția asupra impactului social al durerii. Astfel, acțiunile pot fi coordonate spre un management cât mai eficient al durerii.

Durerea este nu doar o experiență senzorială, care implică organe sau sisteme separate, dar și o maladie independentă, interdisciplinară, care impune o atenție și o abordare deosebită. Fiind un domeniu multidisciplinar, durerea trebuie studiată în mod corespunzător și continuu. Și nu ne referim aici la durerea din spitale sau clinici, unde ea reprezintă o ”constatare” obișnuită pentru personalul medical, dar, în special, la pacientul care iși are „conturile” sale cu problema durerii.

Variabilitatea descrierilor individuale ale durerii, date de pacient, nu permite o abordare tradițională în rezolvarea problemei; anume de aceea, este necesară o atitudine trepidantă față de durere a tuturor persoanelor implicate.

Am ales fotografia drept cel mai relevant mijloc de imortalizare a emoțiilor pacientului. Imaginea reprezintă o secvență relevantă din viața persoanei suferinde de durere cronică. Senzațiile, descrise de pacient, se marchează, de obicei, cu ajutorul unor chestionare standardizate, dar care, deseori, nu sunt în stare să includă tot diapazonul variațiilor.

Cum ați descrie durerea proprie?

SMUP2 desc

RU
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN vol. II – performance

26 августа 2017 / 15:00 – 21:00
Zpațiu (Земский Музей)
(ул. Ал. Щусев, 103, Кишинев)

Существуют различные методики исследования боли и вместе с тем, параметризация показателей и их приведение к общему знаменателю. При этом, боль всегда остается индивидуальным чувством, как на физическом, так и на интеллектуальном/ментальном уровнях.

Современные инструменты регистрации болевых ощущений пациента, не достаточны для характеристик и параметров для корректного менеджмента боли. Для более подробного изучения индивидуальности болевой перцепции существует практика ассоциации боли с другими чувствами, способными описать ощущения пациента. Таким образом, главной целью проекта является ознакомление с вариабельностью болевой перцепции у пациентов и здоровых людей*, с возможностью применения данной информации для разрешения фундаментально важных вопросов касающихся комплаенса между пациентом и доктором.

Мы хотим рассказать не только о важности данной проблемы в области медицины, но и обратить внимание на высокую социальную роль данного вопроса. Таким образом может быть достигнута наиболее эффективная работа для правильного менеджмента боли.

Боль, является не только физическим ощущением, вовлекающим отдельные органы и системы, но и серьезной мультидисциплинарной патологией требующей особого внимания и подхода.   Являясь многоплановой наукой, менеджмент боли должен осуществляться всесторонне и постоянно. Речь идет не только о боли в условиях стационара и клиники, где боль является рутинной находкой для практикующих врачей, в первую очередь речь идет о личных счетах* пациента с проблемой боли.

Вариабельность описываемых ощущений пациента, не позволяет применять стандартные подходы для разрешения проблемы, именно поэтому стоит уделить особо трепетное отношение данному вопросу всем вовлеченным лицам.

Наиболее ярким способом запечатления эмоций, мы выбрали снимок, отражающий один момент из жизни пациентов страдающих хронической болью. Ощущения, описываемые пациентами будут регистрироваться согласно регламентированным опросникам, которые часто не включают всего диапазона вариаций.

Как Вы могли бы описать свою боль?

 

– – – scroll down for English – – –

RO

Atelier Vast – Savurează procesul
6 iunie 2017, ora 19:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Atunci cînd atragem atenția prea mult la rezultatul final, tindem să neglijăm bucuria muncii, bucuria actului de a produce. În fapt, doar clienții curioși vor aprecia atenția către detalii cu care tratăm obiectele noastre. Cum am putea face această muncă mai vizibilă? Continue Reading »

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

#11 Orașul și Culturile Lui cu Dinara KANYBEK kyzy
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Biblioteca noului format: o încercare de a regîndi funcția și sensul spațiului public
1 iunie 2017, ora 19:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

APEL ZPAȚIU (2017)

zpatiu_omul-merge-dupa-soare_2015_web_800px

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

Asociația Oberliht, Centrul pentru Artă Contemporană KSAK, Centru de Proiecte Culturale AZART și Asociația Art Platforma vă propune o nouă platformă de activitate culturală – Zpațiu.

Dacă doriți să organizați un eveniment cultural și nu dispuneți de spațiu, vă punem la dispoziție o sală (50 m2) în incinta Casei Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103, Chișinău). Continue Reading »

web

Raportul întîlnirii scenei culturale independente din 8 aprilie 2016

Pe data de 8 aprilie 2016, în baza unei invitații publice, la Zpațiu a avut loc o întîlnire dedicată scenei culturale independente din Republica Moldova și a problemelor cu care aceasta se confruntă. În cadrul acestei întîlniri au participat reprezentanții unor organizații și inițiative culturale independente, artiști și persoane interesate. Continue Reading »

boomart_web_800px

BoomArt [Nude Soul] – expoziție de pictură și fotografie

deschidere: 18 decembrie 2015, ora 17:00
perioada: 18 – 20 decembrie 2015
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Ce este corpul uman? Ceva grosolan, obișnuit, sexualizat? Aceasta e imaginea promovată cu obscenitate de media.

În perioada 18-20 decembrie, orele 17:00-21:00, la Muzeul Zemstvei, a fost deschisă expoziţia cu genericul [Nude Soul]. Au fost afişate picturi, desene şi poze care valorifică eleganța, simplitatea, grația şi frumusețea pe care o emană corpul uman în forma sa naturală şi intactă, prin prisma viziunilor unor artişti plastici şi fotografi din Republica Moldova.

Continue Reading »

land-ohne-eltern-web

– – – scroll down for English and German version – – –

RO
– – – – –

Țară fără părinți – expoziție de fotografie
Fotograf – Andrea Diefenbach

Deschiderea: 23 octombrie 2015, ora 19:00
Perioada: 23 octombrie – 13 noiembrie 2015

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Stimate doamne, stimați domni,

Centrul Cultural German AKZENTE în parteneriat cu Goethe-Institut București vă invită la inaugurarea expoziției de fotografie a doamnei Andrea Diefenbach Land ohne Eltern (Țară fără părinți). În cadrul expoziției aveți posibilitatea să vedeți lucrările fotografei.

Continue Reading »

lacul-tei-WEB

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#6 Orașul și Culturile Lui
București, Cluj și Iași în focus
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

25 august 2015, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Vă invităm la o prezentare despre spațiile publice și inițiativele locale din București, Cluj și Iași, cu participarea lui Alex AXINTE (studioBASAR), Mihai CULESCU (AsoP – Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București), Matei DAVID (Carol 53), Silviu MEDEȘAN (La Terenuri), Andrei PRIPASU (În trecere).

Continue Reading »

afis_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Nașterea umbrei – expoziție de fotografie
Jenea Kaitaz și Vasile Versteac
28 septembrie 2014, ora 13:00

perioada: 28 septembrie – 12 octombrie 2014
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Continue Reading »