– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

Centrul Cultural Zpațiu a apărut pe harta culturală a Chișinăului în 2013, cu scopul de a construi o comunitate și de a asigura spații deschise pentru inițiativele culturale independente din Moldova. Constituind una dintre puținele alternative care oferă spații deschise și accesibile pentru scena culturală și artistică locală, acesta găzduiește studiouri de artiști, spații pentru repetiții, zonă de ateliere, spațiu de coworking, o cafenea mică și o grădină, precum și un spațiu mai mare care a fost amenajat pentru evenimente publice (expoziții, conferințe, proiecții etc.), în total aproximativ 200 metri pătrați, oferind gratuit facilitățile și programul său public.

Bazat pe principiul agendei comune sub forma unui calendar deschis, Zpațiu a fost folosit în mod regulat de artiștii locali și internaționali care lucrează cu artă contemporană, artă politică și social angajată, fotografie experimentală, video, instalație, grafică, design și metode de publicație DIY. Colective de teatru, trupe de muzică și alți artiști de performance obișnuiau să repete și să cânte aici în mod regulat. Există o zonă de atelier echipată pentru repararea bicicletelor și a altor echipamente, pentru a sprijini comunitatea culturală locală. De asemenea, există planuri de amenajare a unui spațiu de co-working pentru lucrătorii și activiștii culturali.

În fiecare an, Centrul Cultural Zpațiu oferă un program divers deschis pentru public (20-30 de evenimente), fiind unul dintre puținele spații active de cultură alternativă din Chișinău. De două ori pe an, acesta găzduiește Ziua Atelierelor Deschise, ce pune în evidență practicile artistice care au loc în incinta studiourilor și este menit să creeze legături mai strânse cu publicul.

РУ 

Культурный центр ПроЗтранство появился на культурной карте Кишинева в 2013 году с целью создания сообщества и обеспечения открытого пространства для независимых культурных инициатив из Молдовы. Являясь одной из немногих альтернатив, предоставляющих открытое и доступное пространство для местной культуры и арт-сцены, он вмещает студии художников, помещения для репетиций, мастерские, пространство для совместной работы, небольшое кафе и сад, а также более просторное помещение, организованное для проведения общественных мероприятий (выставок, конференций, показов и т.д.), общей площадью около 200 м2, предлагая свои помещения и свою общественную программу бесплатно.

Основываясь на принципе открытого календаря, ПроЗтранство регулярно использовалось местными и международными художниками, работающими с современным искусством, социально ангажированным и политическим искусством, экспериментальной фотографией, видео, инсталляциями, графическим искусством, дизайном и DIY-методами публикации. Здесь регулярно репетировали и выступали театральные коллективы, музыкальные группы и другие артисты. Здесь есть мастерская, оборудованная для ремонта велосипедов и другого оборудования, чтобы поддержать местное культурное сообщество, и есть планы организовать коворкинг-пространство для работников культуры и активистов.

Ежегодно Культурный центр предлагает разнообразную публичную программу для зрителей (20-30 мероприятий), являясь одним из немногих активных альтернативных культурных пространств в Кишиневе. Дважды в год здесь проводится День открытых мастерских, который освещает художественные практики, происходящие в студиях, и предназначен для установления более тесных связей с аудиторией. 

EN

Zpace Cultural Center appeared in 2013 on Chisinau culture map, aiming to build a community and secure open spaces for the independent culture initiatives from Moldova. Constituting one of the few alternatives providing open and accessible space for the local culture & art scene, it is hosting artists’ studios, spaces for rehearsal, workshop area, coworking space, a small cafe and a garden, and a bigger space that was arranged for public events (exhibitions, conferences, screenings etc), all together about 200 m2, offering its facilities and its public program free of charge.

Based on the open calendar principle, Zpace was regularly used by the local and the international artists working with contemporary art, socially engaged & political art, experimental photography, video, installations, graphic art, design and DIY publishing methods. Theater collectives, music bands and other performing artists used to rehearse and perform here regularly. There is a workshop area equipped for repairing bikes and other equipment, in order to support the local culture community and there are plans to arrange a co-working space for the cultural workers and activists.

Every year, Zpace Cultural Center offers a diverse public program for the audiences (20-30 events), being one of the few active alternative culture spaces in Chisinau. Twice a year it hosts the Open Studios Day that highlights the artistic practices taking place inside the studios and is meant to create stronger links with the audiences.%d bloggers like this: