#10 Orașul și Culturile Lui cu Ludmila BOT și Iuliana POSTOVANU / City and Culture, 19 aprilie 2017, ora 18:00

– – – scroll down for English –––

RO
– – – – –

#10 Orașul și Culturile Lui cu Ludmila BOT și Iuliana POSTOVANU
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

O bancă pentru oraș
19 aprilie 2017, ora 18:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

La sfârșitul lunii august 2016 am desfășurat un Atelier Urban în orașul Cimișlia, eveniment care și-a propus să animeze o piață a orașului, oferindu-i o șezătoare urbană. Curtea Casei de Cultură a găzduit 10 zile de implicare responsabilă a cimișlienilor în procesul de organizare a spațiului public, dovedindu-se un fapt mai mult decât posibil, chiar binevoitor. Folosirea unor materiale accesibile și sustenabile cu buget redus și a valorificării la maxim a calităților acestora a arătat ușurința de a realiza astfel de lucruri pentru comunitate. Rezultatul final, și mai ales procesul au avut impact direct asupra vieții orașului, transformându-l pe acesta, pentru un moment, într-un catalizator de oameni și evenimente, oferind orașul o invitație de a sta afară, pe bancă, în spațiul public.

Ludmila BOT și Iuliana POSTOVANU sunt arhitecte, studente la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” (București, România).

Aceste prezentări fac parte din ciclul Orașul și  culturile Lui și sunt organizate sub egida Bibliotecii Spațiului Public,  proiect susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul  progamului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

EN
– – – – –

#10 City and Culture
a cycle of presentations in the frame of Public Space Library program

A bench for the city
April 19, 2017, 6 pm

Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

At the end of August 2016 we organized an Urban Workshop in the city of Cimislia, an event that aimed to animate a plaza in the city, offering a place for an urban gathering. The court of the House of Culture hosted 10 days of responsible involvement of the people of Cimislia in process of organizing the public space, which turned out to be more than possible, beneficial even. The use of some available and sustainable with limited budget materials and the maximum valuing of their qualities has shown the easiness with which such things can be done for the community. The final result, and especially the process, have had a direct impact on the city life, transforming it, for a moment, into a catalyst of people and events, offering the city an imvitation to stay outdoors, on a bench, in the public space.

Ludmila BOT and Iuliana POSTOVANU are architects, students at the University of Architecture and Urbanism ”Ion Mincu” (Bucharest, Romania).

These presentations are part of the series  City and Culture and are organized under the umbrella of the Public Space Library program, a project supported by the European Cultural Foundation, in the framework of Connected Action for the Commons program.
The series City and Culture aims to explore the city and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.

Connected_action_logo_logo_black_small

 
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: