Demers comun al scenei culturale independente către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (iulie 2019)

Publicăm o scrisoare comună pe care am expediat-o în luna iulie 2019 în adresa MECC.

Șapte organizații partenere, care operează în mod regulat în centrul cultural Zpațiu, fac un apel către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, cu scopul de a înființa Centrul Național de Artă și Cultură Contemporană în clădirea fostei Case a Zemstvei Guberniale.

Demersul comun oferă argumente legate de contextul local în care scena culturală independentă a Moldovei s-a dezvoltat pe parcursul ultimelor 2 decenii și descrie, de asemenea, problemele specifice. Ca soluție, se propune înființarea unei instituții hibride cu un statut de utilitate publică, pe baza unui parteneriat public-privat între Alianța Organizațiilor și Inițiativelor Culturale Independente din Republica Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău.

O astfel de instituție poate servi drept intermediar între instituțiile de stat și scena culturală independentă, fapt care va asigura condiții adecvate pentru dezvoltarea ulterioară a acesteia.

Una dintre cerințele de bază exprimate în demersul comun este să fie alocat un spațiu (de dorit în clădirea fostei Case a Zemstvei Guberniale), în condiții preferențiale și fără a se percepe plata chiriei, pentru activitățile scenei culturale independente din Republica Moldova.

Aici puteți face cunoștință cu textul scrisorii.

Anexăm la demersul comun următoarele materiale:

Anexa 1. Istoricul clădirii fostei Zemstve Guberniale din 2012 până în prezent

Anexa 2. Adresare nr. 82 din 23.12.2013 către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Dna Ministru Monica Babuc (în copie Dlui Viceministru Gheorghe Postică)

Anexa 3. Agenda comună contribuie la sincronizarea programelor desfășurate de organizațiile culturale independente, care beneficiază de spațiu gratuit pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor în cadrul proiectului Zpațiu: https://zpatiu.wordpress.com/agenda/

Anexa 4. Imagining the Public. The Status and Challenges of the Independent Cultural Actos in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine, 2014 (paginile: 20-21, 50-65, 80-87): https://issuu.com/geoairarchidrome/docs/imaganing_the_public._the_status_an

Anexa 5. Cultural governance, challenges in the region seen by the independent sector, Philipp Dietachmair, Coordinator of Sub-Group Culture (Working Group 4), Eastern Partnership Civil Society Forum: http://www.oberliht.com/eap-ministerial-conference/

Anexa 6. CV-urile organizațiilor semnatare

Anexa 7. Scrisori de susținere din partea partenerilor și fundațiilor internaționale

Articole: Introducere în Scena Culturii Independente din Moldova (Revista la Plic / Suplimentul Oberliht, oct.-dec. 2010)

actualizare (08.08.2019): Răspuns expediat de MECC pe 8 august 2019, în format PDF

Публикуем общее письмо, которое мы отправили в министерство в июле 2019 г.

Данное письмо является обращением семи организаций-партнеров, регулярно действующих на территории культурного пространства Zpațiu (Прозтранство), к Министерству Образования, Культуры и Исследований РМ, с целью основать Национальный Центр Современного Искуства и Культуры в здании бывшего Дома Земств.

В письме приводятся доводы связанные с локальным контекстом, в котором в течении последних 2-х десятилетий развивалась независимая культурная сцена Молдовы, а также описываются специфичные для неё проблемы. В качестве решения предлагается основать гибридное учреждение на основе частно-публичного партнерства между Альянсом Независимых Культурных Организаций и Инициатив Республики Молдовы, Министерством Образования, Культуры и Исследований РМ и Национальным Музеем Краеведчества и Этнографии РМ.

Такое учреждение может служить посредником между государственными учреждениями и независимой культурной сценой, что послужит плодородной почвой для ее дальнейшего развития.

Одно из базовых требований этого письма к Министерству – выделить пространство (желательно в здании бывшего Дома Земств) без изымания арендной платы для деятельности независимой культурной сцены Республики Молдовы.

Ознакомиться с самим письмом в формате PDF вы можете здесь.

К письму прилагаем следующие документы:

Anexa 1. Istoricul clădirii fostei Zemstve Guberniale din 2012 până în prezent

Anexa 2. Adresare nr. 82 din 23.12.2013 către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Dna Ministru Monica Babuc (în copie Dlui Viceministru Gheorghe Postică)

Anexa 3. Agenda comună contribuie la sincronizarea programelor desfășurate de organizațiile culturale independente, care beneficiază de spațiu gratuit pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor în cadrul proiectului Zpațiu: https://zpatiu.wordpress.com/agenda/

Anexa 4. Imagining the Public. The Status and Challenges of the Independent Cultural Actos in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine, 2014 (paginile: 20-21, 50-65, 80-87): https://issuu.com/geoairarchidrome/docs/imaganing_the_public._the_status_an

Anexa 5. Cultural governance, challenges in the region seen by the independent sector, Philipp Dietachmair, Coordinator of Sub-Group Culture (Working Group 4), Eastern Partnership Civil Society Forum: http://www.oberliht.com/eap-ministerial-conference/

Anexa 6. CV-urile organizațiilor semnatare

Anexa 7. Scrisori de susținere din partea partenerilor și fundațiilor internaționale

Articole: Introducere în Scena Culturii Independente din Moldova (Revista la Plic / Suplimentul Oberliht, oct.-dec. 2010)

обновление (08.08.2019): Ответ полученный от Министерства Культурры 8-го августа 2019 г., в формате PDF
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: