dsc09550_web

English version of the report can be downloaded here

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Pe data de 8 august 2013, la Zpatiu, un spațiu dedicat scenei independente din Moldova, a avut loc primul eveniment public, Zpațiu #1, din seria de întâlniri a organizațiilor și inițiativelor independente din Moldova. Această întîlnire a adunat membrii câtorva organizații active din Chișinău.

Cei șapte participanți care au răspuns invitației noastre și au luat parte la eveniment: Dorina Khalil-Butucioc (Centrul de Dramaturgie Contemporană), Elena Chirică (Cenaclului “Vlad Ioviță” / “Noii Barbari”), Nora Dorogan  (Teatrul “Spălătorie”), Lilia Dragnev (Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [KSA:K]), Tatiana Fiodorova (Art-Ploshadka), Vladimir Us (Asociația Tinerilor Artiști “Oberliht” / Revista la Plic), ne-au vorbit despre cum au apărut aceste proiecte și cum reușesc să lucreze în lipsa unui sprijin acordat de autorități, dar și ce activități și strategii urmează să desfășoare în viitor.

În cadrul evenimentului Zpațiu #1 și-au mai prezentat activitatea (Centrul ArtElit) și  (Colectivul de scriitori de limbă rusă “Harap Alb”).

Mai multe informații despre prezentările participanților găsiți aici raport_Zpatiu #1.

Prezentările au fost urmate de o dezbatere care s-a axat în jurul cîtorva întrebări:
– ce înseamnă să activezi într-un mod independent în Republica Moldova? independent față de ce?
– de ce este important să fim autonomi?
– care sunt tipurile de strategii pentru un context auster dezvoltării culturale?
– de unde se pot obține resursele necesare (resurse umane, spații, echipament)?

În cadrul discuțiilor a fost atrasă atenția asupra rolului pe care ar trebui să-l aibă Ministerul Culturii, lipsei unei relații dintre organizațiile independente și autorități, dar și asupra sistemului de finanțare a culturii și alte probleme cu care se confruntă majoritatea organizațiilor din Chișinău.

dsc09520_web

Acestea sînt subiectele discutate și analizate în cadrul discuției urmate de unele recomandări:

1. Ministerul Culturii trebuie să-și asume rolul de patron al culturii și să restabilească domeniul culturii printre prioritățile naționale. Ministerul trebuie să întreprindă măsuri, reprezentînd în egală măsura organizațiile de stat și cele independente, astfel încît alte Ministere precum este Ministerul Finanțelor să acorde o susținere mult mai mare domeniului culturii și dezvoltării lui. Se așteaptă că Ministerul va elabora un cadru de politici culturale ce ar răspunde inclusiv necesităților organizațiilor independente din Moldova.

2. S-a menționat lipsa unei platforme de comunicare între organizațiile independente și autoritați (Ministerul Culturii, Primăra Municipiului Chișinău), astfel se recomandă crearea unor platforme unde reprezentații sectorului independent s-ar putea întîlni regulat cu autoritățile. Totodată lipsește un mecanism prin intermediul căruia anumite proiecte de legi sau măsuri în domeniul culturii ar putea fi consultate din timp cu societatea civilă (ONG-urile din domeniul culturii), s-ar organiza dezbateri publice etc.

3. Lipsește un cadrul transparent de distribuție a fondurilor publice în domeniul culturii. Pe de o parte nu se organizează concurs public pentru suplinirea membrilor consiliului de experți care ar putea recomanda proiecte pentru a fi finanțate. Totodată lipsește un set de criterii și priorități bine definite conform cărora să fie distribue fondurile publice pentru cultură, fapt care permite distribuția fondurilor alocate într-un mod lipsit de transparență.

4. S-a menționat necesitatea asigurării cu spații expoziționale, ateliere și spații de producție, spații de birou/lucru a organizațiilor independente din Moldova. Drept exemplu s-a menționat spațiul de 50 m2 de la Muzeul Zemstvei (actualul Muzeu Național de Etnografie și Istorie Naturală) care este în prezent închiriat de către Asociația Oberliht – s-a menționat faptul că există o diferențiere între facilitățile pentru care sînt eligibile Uniunile de Creație și restul ONG-urilor care lucrează independent. Primele (Uniunile de Creație) au primit ani de-a rîndul subsidii de la stat, au avut dreptul prioritar să realizeze comenzi publice și beneficiază în continuare de anumite scutiri în cazul în care vor să închirieze spații pentru activitatea lor, spre deosebire de alte ONG-uri, care nu beneficiază de aceleași scutiri, chiar dacă acestea din urmă sînt foarte active realizînd proiecte foarte bune și competitive, multe din ele fiind de talie internațională realizate cu parteneri europeni.

5. S-a menționat nevoia implicării Ministerului Culturii și în procesul de protecție a patrimoniului arhitectural și spațiilor publice, cum ar piața din fața Bibliotecii Naționale din Chișinău, unde urmează a fi construit unui bloc cu birouri. În acest caz concret se așteaptă ca MCRM să participe activ la dezbaterile publice, care ar permite rezolvarea acestui conflict.

Pe lângă faptul că s-a făcut cunoștință cu scena independentă și s-a creat un dialog între organizațiile independente, un alt obiectiv atins al întilnirii a fost stabilirea unui dialog cu guvernanții în acest caz fiind vorba de o întilnire cu Ministrul Culturii dna Monica Babuc.

În urma desfășurării Zpațiu #1, prezentarea activității organizațiilor și inițiativelor independente din Chișinău, prima întilnire din seria de întîlniri a organizațiilor și inițiativelor culturale independente din Moldova, dna Monica Babuc, noul Ministru al Culturii al Republicii Moldova, s-a aratat interesată de ceea ce se întâmplă în / cu scena independentă din Chișinău.

Dumneaei nu a putut răspunde invitației de a lua parte la evenimentul ce a avut loc pe data de 8 august, 2013, însă a făcut ea, la rândul ei, o invitație Asociației Oberliht, pentru a discuta despre activitatea organizațiilor și inițiativelor culturale independente din Chișinău.

Astfel pe data de 16 august, 2013, a avut loc întâlnirea dintre dna Monica Babuc (MC), Vladimir Us și Irina Iachim (Asociația Oberliht).

La această întîlnire au fost prezentate organizațiile care au luat parte la evenimentul Zpațiu #1 și activitățile desfășurate de acestea. Totodată au fost puse în discuție câteva probleme cu care se confruntă scena independentă din Moldova, care au fost enunțate de către participanții evenimentului Zpațiu #1:
·         rolul Ministerului Culturii al RM în vederea restabilirii domeniului culturii printre prioritățile naționale;
·         relația dintre organizațiile independente și autoritățile;
·         sistemul de finanțare a culturii;
·         lipsa unei platforme de comunicare între organizațiile independente și autoritațile (Ministerul Culturii, Primăra Mun. Chișinău);
·         lipsa unui mecanism prin intermediul căruia anumite proiecte de legi sau măsuri în domeniul culturii ar putea fi consultate din timp cu societatea civilă (ONG-urile din domeniul culturii), s-ar organiza dezbateri publice;
·         lipsa unui cadru transparent de distribuție a fondurilor publice în domeniul culturii;
·         lipsa unui set de criterii și priorități bine definite conform cărora să fie distribuite fondurile publice pentru cultură;
·         necesitatea asigurării cu spații expoziționale, ateliere și spații de producție, spații de birou/lucru a organizațiilor independente din Moldova;
·         nevoia implicării Ministerului Culturii și în procesul de protecție a patrimoniului arhitectural și spațiilor publice, etc.

La sfârșitul acestei discuții, dna Babuc s-a arătat deschisă și dornică de a menține un dialog  între Ministerul Culturii și organizațiile / inițiativele independente din Moldova și a propus organizarea unei noi întîlniri în cadrul căreia să fie discutate probleme concrete cu care se confruntă acestea din urmă, astfel conturîndu-se o posibilitate de creare a unei platforme de comunicare dintre scena independetă și autorități.

– – –

Zpațiu #1 a fost organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

Zpace #1 was organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: