#5 Orașul și culturile lui cu Ovidiu TICHINDELEANU / #5 City and Culture, 4 august 2015, ora 18:00

OCL_Tichindeleanu-Ovidiu_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#5 Orașul și culturile lui cu Ovidiu ȚICHINDELEANU
Orașul Comunal: invitație la o reflecție colectivă
Un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

4 august 2015, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Orașul modern e un mediu în care proliferează și coexistă forme diferite de organizare a economiei și spațiului. Spațiile publice ale orașului sînt printre cele mai expuse zone aflate sub presiunea puterilor dominante, dar sînt și locuri de expresie ale prezentului comunității. În acest capăt al tranziției postsocialiste, drepturile la locuire și asociere publică au devenit precare, iar spațiile private au dobîndit autoritate asupra tuturor celorlalte tipuri de spații. Care sînt relațiile, economiile și direcțiile în care poate fi recîștigat orașul de locuitorii săi? Care sînt conceptele existente/concurente ale orașului, și ce concept de oraș ar fi de dorit și ar fi fezabil, în acest context, pentru cîstigarea unei dimensiuni comunale a Chișinăului?

Ovidiu ŢICHINDELEANU e filosof şi teoretician al culturii. Studii de filosofie la Cluj, Strasbourg şi Binghamton, Doctor în Filosofie (Binghamton University) cu o teză despre mediile moderne şi arheologia cunoaşterii la 1900, în curs de publicare în limba engleză. Co-fondator al revistei independente Philosophy&Stuff (1997–2001), co-fondator al platformelor Indymedia România (2004), CriticAtac.ro (2010), LeftEast (2012). Redactor al revistei IDEA artă + societate şi coordonator de colecţie al editurii IDEA Design & Print. Editor, cu V. Ernu, C. Rogozanu, C. Şiulea, al volumului Iluzia anticomunismului (Chişinău: Cartier, 2008). Editor, cu Konrad Petrovszky, al volumului Revoluţia Română televizată. Contribuţii la istoria culturală a mediilor (Cluj, Idea Design & Print, 2009).

Aceste prezentări fac parte din ciclul Orașul și  culturile Lui și sunt organizate sub egida Bibliotecii Spațiului Public,  proiect susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul  progamului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

z-10-web

EN
– – – – –

#5 The city and its cultures with Ovidiu TICHINDELEANU
Communal City: an invitation to a public reflection

A cycle of presentations in the frame of Public Space Library program

August 4, 2015, 6 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

The modern city is a medium in which proliferate and coexist various forms of organization of economy and space. In the city, public spaces are among the most exposed areas being under the pressure of the dominant powers. But they are also places of expression of the present of the community. At the (supposed) end of post-socialist transition, the rights of inhabiting and of public association became precarious. At the same time private spaces have gained authority over all other forms of spaces. What are the relations, economies and directions through which the inhabitants can regain their city? What are the existing/concurrent concepts of the city and what concept of city could be feasible and possible within this context, in order to regain a communal dimension of Chisinau?

Ovidiu TICHINDELEANU is a philosopher and theorist of culture. Studies of philosophy in Cluj, Strasbourg and Binghamton. PhD in Philosophy (Binghamton University) with a thesis on modern media and archeology of knowledge at 1900, in course of publication in English. Co-founder of the independent magazine Philosophy&Stuff (1997-2001), co-founder of platforms Indymedia Romania (2004), CriticAtac.ro (2010), LeftEast (2012). Editor of magazine IDEA art + society and coordinator of collection at IDEA Design & Print Publishing House. Editor, with V. Ernu, C. Rogozanu, C. Siulea, of the volume The Illusion of Anticommunism (Chisinau, Cartier, 2008). Editor, with Konrad Petrovsky, of volume The Televised Romanian Revolution. Contributions to the cultural history of the media (Cluj, Idea Design & Print, 2009).

These presentations are part of the series  City and Culture and are organized under the umbrella of the Public Space Library program, a project supported by the European Cultural Foundation, in the framework of Connected Action for the Commons program.
The series City and Culture aims to explore the city and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: